0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla sklepu z częściami samochodowymi

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Świadcząc usługi lub sprzedając towary na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych, należy liczyć się z koniecznością posiadania kasy fiskalnej. Dowiedz się, czy kasa fiskalna dla sklepu z częściami samochodowymi jest obowiązkowa!

Kasa fiskalna dla sklepu z częściami samochodowymi – czy jest konieczna?

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych zobowiązani są do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Część przedsiębiorców prowadzących działalność może jednak skorzystać ze zwolnienia z kasy, a część jest bezwzględnie zobowiązana do jej stosowania. Zwolnienie to może przysługiwać ze względu na:

 • formę otrzymanej płatności;

 • wysokość obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych;

 • rodzaj działalności.

Przed weryfikacją, czy podatnikowi przysługuje zwolnienie, w pierwszej kolejności należy jednak sprawdzić, czy rodzaj dokonywanej sprzedaży nie podlega pod sprzedaż, którą obowiązkowo należy ewidencjonować na kasie. W tym przypadku trzeba przeanalizować § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przepis ten w odniesieniu do sklepu z częściami samochodowymi dotyczy dostawy: 

 • części do silników;

 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów;

 • nadwozi do pojazdów silnikowych;

 • przyczep i naczep;

 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego;

 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli);

 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach;

 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT;

 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Nawiązując do § 4 przywołanego wyżej rozporządzenia, należy stwierdzić, iż kasa fiskalna dla sklepu z częściami samochodowymi, które zostały wymienione, jest obowiązkowa bez względu na warunki uprawniające do zwolnienia z kasy.

Przykład 1.

Czynny podatnik VAT dokonuje sprzedaży części samochodowych wyłącznie dla firm. Czy zobowiązany jest do posiadania kasy rejestrującej?

Sprzedaż na rzecz firm powinna być udokumentowana fakturami VAT. W tej sytuacji podatnik nie musi posiadać kasy fiskalnej, bowiem nie dokonuje dostawy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych.

Przykład 2.

Przedsiębiorca dokonuje sprzedaży części samochodowych zarówno dla firm, jak i dla osób prywatnych. Czy zobowiązany jest do posiadania kasy?

Podatnik zobowiązany jest do ujmowania sprzedaży dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy fiskalnej. Natomiast sprzedaż towarów na rzecz innych firm należy udokumentować fakturą.

Kasa fiskalna online dla sklepów z częściami samochodowymi

Od 2020 roku część podatników zobowiązana jest do nabycia kas fiskalnych online. Jeżeli chodzi o podatników prowadzących działalność związaną z motoryzacją, należy zwrócić uwagę na styczeń 2020 roku, ponieważ od tego miesiąca, zgodnie z art. 145b ustawy o VAT, nabycie kasy fiskalnej online jest obowiązkowe dla podatników:

 • świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

 • sprzedających benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Obowiązek posiadania kasy a ulga na jej zakup

Zakup kasy fiskalnej dla części podatników wiąże się (po spełnieniu warunków) z możliwością skorzystania z ulgi na jej zakup. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy:

 • którzy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji sprzedaży i jednocześnie którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli jej prowadzenie przy zastosowaniu kasy fiskalnej online ze względu na taki obowiązek wynikający z ustawy o VAT;

 • którzy nie są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej online, jednocześnie nie użytkowali dotychczas kas rejestrujących lub kas fiskalnych online

– mają prawo do odliczenia od podatku VAT kwoty przeznaczonej na zakup kasy w wysokości 90% ceny netto jej zakupu, jednak nie więcej niż 700 zł. Jeżeli kwota do odliczenia jest większa niż kwota VAT do zapłaty, nadwyżka może zostać zwrócona na rachunek bankowy podatnika lub przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy, pod warunkiem że zakup kasy nastąpił nie później niż 6 miesięcy od dnia rozporządzenia prowadzenia tej ewidencji.

Od 1 maja 2019 roku ulga na zakup kasy dotyczy wyłącznie kas fiskalnych online.

Przykład 3.

Czynny podatnik VAT prowadzący sklep z częściami samochodowymi w listopadzie 2020 roku zdecydował się na rozpoczęcie prowadzenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych. W tym samym czasie nabył kasę fiskalną online o wartości netto 1200 zł i rozpoczął prowadzenie ewidencji sprzedaży przy jej zastosowaniu. W jakim okresie możliwe będzie uwzględnienie ulgi na jej zakup i w jakiej wartości?

W tym przypadku podatnik może odliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej online w listopadzie 2020 roku lub w okresie późniejszym, jednak nie później niż w rozliczeniu za kwiecień 2021 roku. Jednocześnie maksymalna kwota do odliczenia wynosi 700 zł.

Podsumowując, kasa fiskalna dla sklepu z częściami samochodowymi jest obowiązkowa, jeśli sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych. Dodatkowo należy przypomnieć, że podatnicy mogą skorzystać z ulgi na jej zakup w kwocie nie większej niż 700 zł po spełnieniu określonych warunków.

Kasa fiskalna dla sklepu z częściami samochodowymi – jak uwzględnić w systemie wFirma.pl?

Wystawianie paragonów w wFirma.pl

Jeżeli system wFirma.pl zintegrowany jest z drukarką fiskalną, podatnik ma możliwość wystawiania w nim paragonów. W celu wystawienia paragonu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY i uzupełnić dane paragonu fiskalnego.

kasa fiskalna dla sklepu z częściami samochodowymi

Księgowanie przychodu z kasy

W celu zaksięgowania przychodu z kasy na podstawie raportów fiskalnych należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. W wyświetlonym oknie, w części dotyczącej nabywcy, trzeba zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA oraz uzupełnić odpowiednie wartości wynikające z raportu z kasy. Następnie w podzakładce ZAAWANSOWANE w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK_V7 wybiera się opcję RO. W ten sposób przychód z kasy zostanie wykazany w JPK_V7 z oznaczeniem RO.

kasa fiskalna dla sklepu z częściami samochodowymi

Jak uwzględnić ulgę na zakup kasy?

Odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej w wFirma.pl uwzględnia się podczas generowania pliku JPK_V7 przez zakładkę START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » JPK VAT.

kasa fiskalna dla sklepu z częściami samochodowymi

W podglądzie JPK_V7 wartość ulgi należy wprowadzić ręcznie w pkt 27 w pozycji 49. Uzupełniana wartość nie może być większa niż wartość znajdująca się w pozycji 51 (tj. niż kwota VAT do zapłaty).

kasa fiskalna dla sklepu z częściami samochodowymi

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów