0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla szkoły językowej - czy jest konieczna?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady zobowiązani są ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Jednak przepisy przewidziały w tej kwestii pewne zwolnienia. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, czy kasa fiskalna dla szkoły językowej jest obowiązkowa!

Kasa fiskalna dla szkoły językowej

Zgodnie z załącznikiem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, usługi w zakresie edukacji (PKWiU ex 85) należą do czynności zwolnionych z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Wyjątek stanowią:

  • usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),

  • usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),

  • usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Jak wynika z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) usługi nauczania języków obcych zostały zakwalifikowane jako PKWiU 85.59.11.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z 17 marca 2016 roku, o sygn. IBPP3/4512-958/15/KS czytamy, że:

oznaczenie w załączniku danej grupy „ex” oznacza, że zwolnienie odnosi się tylko do danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Zatem wynikające z załącznika zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Należy stwierdzić, że świadczone przez podatnika usługi polegające na nauce języków obcych, sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 85.59.11. „usługi nauczania języków obcych”, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85 „usługi w zakresie edukacji”, więc ich sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej (zwolnienie przedmiotowe).

Jak dokumentować sprzedaż, gdy nie posiadamy kasy fiskalnej?

Przedsiębiorcy, którzy nie mają obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, nie muszą wystawiać faktur ani rachunków. Nie oznacza to jednak, że nie muszą dokumentować sprzedaży.

W tej sytuacji gdy księgowość prowadzona jest samodzielnie przez podatników, zgodnie z art. 20 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów sprzedaż bezrachunkowa powinna być udokumentowana na podstawie ewidencji sprzedaży bądź wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie ujęta jest całodniowa sprzedaż.

Zapisów w KPiR należy dokonywać raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym dniu!

Natomiast w sytuacji gdy przedsiębiorca zlecił prowadzenie KPiR biuru rachunkowemu, zapisy dotyczące przychodu, wykazane w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, mogą być księgowane w jednej pozycji (zbiorczo) na koniec miesiąca, co znajduje potwierdzenie w art. 19 pkt. 6 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Co powinna zawierać ewidencja sprzedaży bezrachunkowej?

Przedsiębiorcy prowadzący ewidencję sprzedaży bezrachunkowej zobowiązani są do jej prowadzenia w miejscu wykonywania działalności. Ewidencję należy prowadzić w osobnym zeszycie (postać zbroszurowana). Powinna ona zawierać co najmniej:

  • numer kolejny wpisu,

  • datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami lub rachunkami,

  • kwotę przychodu.

Do pobrania:

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - wzór .pdf
Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - wzór .doc

W przypadku czynnych podatników VAT ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinna dodatkowo wyróżniać poszczególne stawki podatku od towarów i usług, w taki sposób aby możliwe było wyliczenie na jej podstawie podatku VAT.

Przedsiębiorca może w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej umieścić dodatkową rubrykę na uwagi lub opis dotyczący poszczególnych przychodów, jednak nie jest to obowiązkowe!

Podsumowując, kasa fiskalna dla szkoły językowej nie jest obowiązkowa. Jednak należy pamiętać o właściwym udokumentowaniu sprzedaży.

Jak zaksięgować przychody z ewidencji sprzedaży bezrachunkowej w systemie wfirma.pl?

W celu zaksięgowani dziennej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, w polu NABYWCA należy oznaczyć BRAK KONTRAHENTA oraz wprowadzić kwoty i wybrać właściwe stawki VAT, dodatkowo należy przejść do podzakładki ZAAWANSOWANE i w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 wybrać opcję WEW.

Kasa fiskalna dla szkoły językowej - księgowanie sprzedaży

Tak zaksięgowana sprzedaż zostanie ujęta w kol. 7 KPiR - sprzedaż towarów i usług lub w Ewidencji przychodów oraz w rejestrze sprzedaży VAT. Natomiast w pliku JPK V7 zostanie poprawnie oznaczona symbolem WEW.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów