0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kolumny przychodowe w Księdze Przychodów i Rozchodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów możemy wyróżnić podział na kolumny zawierające dane kontrahenta i informacje dotyczące operacji gospodarczej (1-6), kolumny przychodowe (7-9), dotyczące kosztów (10-14) oraz kolumny do opisu kosztów (16) i uwag (17). Kolumna 15 jest wolna. W kolumnie tej można wpisywać inne zaszłości gospodarcze poza wymienionymi w kolumnach 1-13. W kolumnie tej można również wpisywać wydatki odnoszące się do przychodów miesiąca lub roku następnego (lat następnych). Dowiedz się jak księgować przychody w KPIR!

Kolumna 7 KPIR

Kolumna 7, czyli “wartość sprzedanych towarów i usług” służy przedsiębiorcy do ujmowania wartości sprzedanych towarów lub wykonanych usług. 

Nievatowcy wykazują przychody w kwocie brutto, natomiast płatnicy VAT – w kwocie netto.

Warto również wiedzieć, że zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR w przypadku kantorów w kolumnie 7 wpisuje się miesięczną kwotę przychodu, wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych.

Przykład 1.

Pan Jacek prowadzi warsztat samochodowy. Wykonał usługę wymiany klocków hamulcowych i oleju i wystawił na to fakturę VAT sprzedaży. Pan Jacek pyta jak powinien ująć taki przychód w KPIR?

Wykonanie usług naprawczych czy wymiany części w pojazdach jest podstawową działalnością Pana Jacka, więc przychód z tego tytułu powinien ująć w kolumnie 7 - “wartość sprzedanych towarów lub usług“

Kolumna 8 KPIR

Kolumna 8 to “pozostałe przychody“ dotyczy przychodów, które nie są związane z podstawowym zakresem prowadzenia działalności.
Przedsiębiorca ujmuje tu m.in dodatnie różnice kursowe,odsetki bankowe, czy przychody z tytułu zbycia składników majątku

Przykład 2.

Pani Irena dokonała sprzedaży usług kontrahentowi zagranicznemu, wystawiła fakturę sprzedaży w dniu 1.09.2018 na kwotę 50 EUR (po przeliczeniu zgodnie z kursem NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury 214,76 zł), natomiast zapłatę otrzymała 6.09.2018 (po przeliczeniu zgodnie z kursem NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zapłaty 215,91). W związku z tym powstały dodatnie różnice kursowe, które zostaną ujęte w kolumnie 8 ,,pozostałe przychody”

Kolumna 9 KPIR

Kolumna 9 - “razem przychód“ jest przeznaczona do wpisywania łącznej kwoty przychodów zewidencjonowanych w kolumnach 7 i 8.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów