Poradnik Przedsiębiorcy

Zwolnienie z VAT - kto może z niego skorzystać?

Niektórzy przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia z VAT. Jednak jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT? Kto ma do tego prawo? Zwolnienie z VAT - poznaj podstawowe informacje.

Zwolnienie z VAT - dla kogo?

Do objęcia zwolnieniem z VAT całej swojej sprzedaży mają prawo przedsiębiorcy spełniający wymogi, zgodne z przepisami ustawy o VAT. Aby móc z tego przywileju skorzystać, przedsiębiorcy muszą spełnić warunek dotyczący wielkości obrotu wymieniony w art. 113 ust. 1.Od 1 stycznia 2019 roku limit zwolnienia podmiotowego z VAT został utrzymany w wartości 200 000 zł w skali roku. W związku z tym uprawnionymi do skorzystania ze zwolnienia w 2018 roku są przedsiębiorcy, u których obrót ze sprzedaży opodatkowanej w 2018 roku nie przekroczył sumy 200 000 zł.

Ze zwolnienia z VAT podmiotowego mogą skorzystać także osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z własnym biznesem. Podczas zakładania działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego zwolnieniu może podlegać sprzedaż opodatkowana, o ile jej przewidywana wartość nie przekroczy określonego limitu. W tym przypadku kwotę limitu oblicza się proporcjonalnie w stosunku do okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak obliczyć kwotę limitu zwolnienia z VAT - działalność rozpoczęta w trakcie roku

Aby wyliczyć proporcjonalną kwotę limitu uprawniającą do skorzystania ze zwolnienia z VAT dla przedsiębiorcy, który w trakcie roku rozpoczyna działalność gospodarczą, należy skorzystać ze wzoru:

200 000 zł × LD/365

LD - oznacza liczbę dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku

Zwolnienie z VAT - dodatkowe warunki

Limit obrotów nie jest jednak jedyną rzeczą, która warunkuje możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT. Istnieją bowiem podatnicy, którzy na mocy art. 113 ust. 13 ustawy są z góry pozbawieni prawa do zwolnienia. Należą do nich podatnicy dokonujący sprzedaży:

 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji),
 • terenów budowlanych,
 • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b),
 • nowych środków transportu,
 • sprzedaży wysyłkowej:
  • preparatów kosmetycznych i toaletowych,
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
  • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych sprzętu gospodarstwa domowego,
  • silników, turbin, pomp.
 • hurtowych i detalicznych części do:
  • pojazdów samochodowych,
  • motocykli,
 • usług prawniczych,
 • usług w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego),
 • usług jubilerskich
 • usług ściągania długów, w tym factoringu.

Powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT

Podatnik, który wcześniej utracił bądź dobrowolnie zrezygnował z prawa do zwolnienia podmiotowego VAT ma możliwość jego ponownego wykorzystania. Poza spełnieniem wcześniej wymienionych warunków dodatkowo musi minąć przynajmniej rok, licząc od końca roku, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia.