0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych - 2021

Wielkość tekstu:

Jaki jest limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w poszczególnych latach?

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych - 2021

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust. 4 updof osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2021 r., jeżeli ich przychody za 2020 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych przeliczany jest na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r. wynosi:

2.000.000 euro x 4,5153 zł= 9.030.600 zł

Zatem jeżeli przychody za 2020 r. wyniosły co najmniej 9.030.600 zł przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2021.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów