0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Materiały reklamowe a VAT - jak rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby prowadzące działalność często przekazują swoim klientom materiały reklamowe w postaci ulotek, folderów czy katalogów. Materiały te zwykle mają na celu zachęcenie do zakupu towarów lub usług danej firmy i wydawane są nieodpłatnie. Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać, że przekazywanie materiałów reklamowych może wiązać się z koniecznością opodatkowania.

Materiały reklamowe - koniec zwolnienia przy przekazywaniu

Od 1 kwietnia 2013 r. (w związku z wprowadzoną w tym czasie nowelizacją przepisów w zakresie ustawy o VAT) przekazywanie klientom drukowanych materiałów reklamowych co do zasady zobowiązuje przedsiębiorcę do naliczenia podatku VAT.

Prezent o małej wartości a materiały reklamowe

Sposobem na uniknięcie konieczności opodatkowania wydawanych nieodpłatnie drukowanych materiałów reklamowych, jest przekazywanie takich, które spełniają definicję prezentu o małej wartości. Przekazywane foldery, katalogi, broszury i plakaty będą podlegać pod tę kategorię, jeżeli ich wartość nie przekroczy 10 zł, a ich wydanie będzie miało związek z prowadzoną działalnością. W takim wypadku materiały są wydawane bez konieczności ich opodatkowania.

Materiały reklamowe do kwoty 100 zł

Warto wspomnieć o tym, że nawet bardziej wartościowe materiały mogą być traktowane jako prezent o małej wartości. Tutaj jednak przepisy jako górną granicę wartości prezentu przyjmują 100 zł. Dodatkowo przedsiębiorcy zobowiązani są w takim przypadku do prowadzenia ewidencji osób obdarowanych. Limit 100 zł jest bowiem limitem rocznym, którego nie można przekroczyć dla danego klienta.

Należy przy tym pamiętać, że aby spełniona była definicja małego prezentu, poza spełnieniem warunku limitu, istotną kwestią jest również cel przekazania prezentu - musi być on związany z prowadzoną działalnością. Jeżeli obie te przesłanki są równocześnie spełnione, wówczas materiały reklamowe przekazane nieodpłatnie mieszczące się w definicji prezentu o małej wartości, nie będzie podlegało opodatkowaniu.

Materiały reklamowe niebędące prezentami o małej wartości

Nabywając foldery, ulotki czy katalogi przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT, mogą skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu (pod warunkiem, że zakupy te są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych). Jednak w momencie ich nieodpłatnego wydania co do zasady podatnik zobowiązany jest wykazać podatek należny (oczywiście, jeżeli przekazane materiały nie spełniają definicji prezentu o małej wartości).

Brak obowiązku opodatkowania wystąpiłby w sytuacji, gdyby przedsiębiorca udowodnił, że przekazywanie materiałów reklamowych nie jest dostawą towarów w rozumieniu ustawy o VAT i nie ma charakteru konsumpcyjnego, a jedynie jest związane z reklamą firmy i ma charakter czysto informacyjny (dla kontrahenta stanowi wyłącznie zachętę do skorzystania z oferty handlowej danej firmy). Taka ocena sytuacji może się jednak spotkać z odmiennym stanowiskiem organów skarbowych, na co należy być przygotowanym.

Podsumowując - co do zasady nieodpłatne wydawanie klientom drukowanych materiałów reklamowych, czy to w postaci folderów, katalogów czy broszur informacyjnych, podlega opodatkowaniu VAT. Jednym z rozwiązań, które pozwala ominąć obowiązek wykazywania podatku należnego w takiej sytuacji, jest wydawanie materiałów reklamowych, które spełnią definicję prezentu o małej wartości. Wówczas nieodpłatne wydanie broszur informacyjnych, potencjalnym, jak i obecnym klientom, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. A podatnik zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów