0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowe typy obligacji już w lipcu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lipca 2015 roku przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z zupełnie nowego typu obligacji. Nowelizacja daje przedsiębiorcom nowe możliwości na finansowanie swoich działalności gospodarczych. Dzięki temu zostanie poszerzony katalog typów obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa, przede wszystkim o obligacje podporządkowane i wieczyste. Ustawa nie stosuje się do obligacji NBP i Skarbu Państwa.

Obligacje wieczyste i podporządkowane

Wprowadzane obligacje wieczyste charakteryzują się tym, że nie podlegają wykupowi. Świadczenie emitenta polega na zapłacie odsetek w formie renty wieczystej. Natomiast obligacje podporządkowane to takie, z których zobowiązania - w przypadku upadłości lub likwidacji emitenta - podlegają zaspokojeniu w kolejności wskazanej w warunkach emisji. Do tej pory takie obligacje nie miały prawa być w Polsce źródłem kapitału. Nie można ich było emitować ze względu na brak odpowiednich przepisów.

Nowe typy obligacji - nowelizacja ustawy

Sejm zaakceptował 12 z 16 poprawek, a najważniejsze z nich dotyczą konsekwencji za nieprzekazywanie wydruków informacji i komunikatów publikowanych na stronie emitenta do instytucji je przechowującej, a także konsekwencji za nieprzechowywanie tych wydruków przez wymagany okres. Senat wysunął także propozycję, aby obowiązywała za to kara grzywny, pozbawienia lub ograniczenia wolności. Posłowie to zaakceptowali.

Inna zaakceptowana poprawka wprowadza obowiązek składania w sądzie rejestrowym warunków emisji obligacji niezależnie od tego, czy zostały opublikowane na stronie internetowej emitenta. Kolejna poprawka traktuje o obowiązku ujawnienia w KRS maksymalnej wysokości kapitału zakładowego w przypadku obligacji zamiennych. Następne poprawki mają znaczenie głównie doprecyzowujące.

Resort finansów tłumaczy przygotowanie ustawy niesymetrycznością polskiego rynku kapitałowego. Do jego najsłabszych segmentów należą właśnie długoterminowe papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Dla przykładu, w wysoko rozwiniętych gospodarkach to właśnie obligacje są dla przedsiębiorstw jednym z podstawowych źródeł finansowania (zaraz obok emisji akcji oraz kredytów bankowych)

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów