0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Program Leader pomoże Ci w starcie biznesu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Leader to oddolny program charakteryzujący się partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich. Polega na opracowywaniu przez społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która realizowana jest przez Lokalne Grupy Działania (LGD). Celem programu jest tworzenie i wprowadzanie w życie innowacyjnych projektów, łączących zasoby ludzkie, kulturowe, naturalne, historyczne itd. Natomiast długoterminowe cele programuLeader to budowanie kapitału społecznego wsi poprzez aktywizację mieszkańców, a także przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

W ramach programu można uzyskać nawet 300 tys. złotych dofinansowania biznesu na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców.

Jak dołączyć do programu Leader?

Chcąc ubiegać się o dofinansowanie z programu Leader, należy złożyć wniosek do Lokalnej Grupy Działania (która składa się z przedstawicieli samorządów, lokalnych przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych). LGD dokonuje wstępnej oceny wniosku i przekazuje go do wydziału rozwoju obszarów wiejskich urzędu marszałkowskiego odpowiadającemu mu terytorialnie. Właśnie tam zapada ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania. Odpowiedni oddział ARiMR wypłaci pieniądze w przypadku decyzji pozytywnej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z Programu Leader?

Ubiegać się o dofinansowanie mogą wszystkie osoby, które nie skończyły 60. roku życia i nie są ubezpieczone w KRUS. Przyszły przedsiębiorca musi mieszkać i chcieć założyć swoją działalność na wsi lub w mieście, w którym liczba mieszkańców nie przekracza 5 tys.

Uwaga! Ubiegający się o dofinansowanie z programu Leader nie może być wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przynajmniej na rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli przyszły przedsiębiorca otrzymał już dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie może złożyć wniosku o dofinansowanie z programuLeader.

Planowana działalność musi mieć charakter mikroprzedsiębiorstwa i dotyczyć ściśle określonej działalności pozarolniczej. Co za tym idzie – przedsiębiorca nie może zatrudniać więcej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót wynosić więcej niż 2 mln euro. Celem programu Leader jest tworzenie nowych miejsc pracy, dlatego ubiegający się o dofinansowanie w składanym wniosku zaznacza, ile etatów jest w stanie utworzyć. Warto wiedzieć, że działalność jednoosobowa również rozumiana jest jako etat. Od tego, ile osób miałoby być zatrudnionych, zależy także wysokość dofinansowania. Im będzie ich więcej, tym więcej pieniędzy można dostać.

 

Ważne!

Utworzenie miejsc pracy deklaruje się w biznesplanie. ARiMR narzuca obowiązek utrzymania ich przez przynajmniej dwa lata. Jeżeli przedsiębiorca nie dotrzyma tych terminów, zostaną nałożone na niego kary, a w najgorszym wypadku będzie musiał oddać całą kwotę dofinansowania.

Czy wymagany jest wkład własny?

ProgramLeader realizowany jest w formie dofinansowania, a nie dotacji. Oznacza to, że środki uzyskane z programu są refundacją nakładów poniesionych na utworzenie przedsiębiorstwa. Dlatego przyszły przedsiębiorca, ubiegający się o pomoc w rozpoczęciu biznesu, musi posiadać wkład własny. Co do zasady można się ubiegać o zwrot 50% kosztów. Posiadając 50 tys. złotych wkładu własnego, z programuLeader można dostać maksymalnie 50 tys. itd. Z otrzymanych pieniędzy nie można jednak finansować kupna rzeczy używanych, zakupu nieruchomości czy podatku od towarów i usług.

 

Sprawdź, skąd wziąć pieniądze na biznes? Kredyt z gwarancją de minimis!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów