0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odroczenie terminu płatności zaliczek PIT jak forma pomocy dla przedsiębiorców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną rząd przygotował dla przedsiębiorców wiele ułatwień. Ostatnio powstał projekt rozporządzenia, w którym zawarto pozwolenie na odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy (PIT) na pół roku. Przeczytaj i dowiedz się, komu będzie przysługiwało odroczenie terminu płatności zaliczek PIT!

Odroczenie terminu płatności zaliczek PIT – jakie zaliczki zostaną objęte umorzeniem?

Według nowego projektu na pół roku zostaną umorzone:

 • zaliczki na podatek dochodowy dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych lub będących na karcie podatkowej;

 • zaliczki na podatek dochodowy dla podatników rozliczających się zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Terminy opłacania zaliczek na podatek dochodowy

Obecnie przedsiębiorcy są zobowiązani do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy w terminie do:

 • 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym dla podatników rozliczających się miesięcznie;

 • 20. dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Terminy po zmianach

Zgodnie z nowym rozporządzeniem podatnicy będą mogli dokonać płatności zaliczki na podatek dochodowy w terminie do:

 • 20 maja 2021 roku – pobrany podatek w październiku 2020 roku;

 • 20 czerwca 2021 roku – pobrany podatek w listopadzie 2020 roku;

 • 20 lipca 2021 roku – pobrany podatek w grudniu 2020 roku.

Odroczenie terminu płatności zaliczek PIT – dla kogo?

Projekt przewiduje zmiany dla podatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje spowodowane koronawirusem na stan 30 września 2020 roku, zajmujący się pozarolniczą działalnością gospodarczą oznaczoną według kodu PKD:

 • 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 • 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

 • 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

 • 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

 • 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

 • 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne;

 • 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

 • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów;

 • 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

 • 74.20.Z – działalność fotograficzna;

 • 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

 • 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

 • 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna;

 • 86.90.D – działalność paramedyczna;

 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych;

 • 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

 • 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem;

 • 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych;

 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

 • 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia i na pewno będzie stanowić duże ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy pozostają w tej chwili w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej redukcją dokonywanej sprzedaży w związku z COVID-19. Projekt jest obecnie w trakcie prac legislacyjnych i możliwe, że niebawem będzie można z niego korzystać.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów