0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pomoc dla firm z trudnościami ekonomicznymi - czym jest Polityka Nowej Szansy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

24 września 2020 roku ruszyła nowa forma pomocy dla firm z trudnościami ekonomicznymi. Wsparcie ekonomiczne udzielane będzie na podstawie przygotowanej przez rząd ustawy dotyczącej Polityki Nowej Szansy.

Pomoc dla firm z trudnościami ekonomicznymi – Polityka Nowej Szansy

Od 24 września 2020 roku ruszył nabór wniosków do programu z ustawy Polityki Nowej Szansy, który zakłada ratowanie firm z trudnościami ekonomicznymi.

Program wsparcia przeznaczony jest zarówno dla mikroprzedsiębiorstw, jak i dla małych, średnich i dużych firm, które pozostają w trudnej sytuacji ekonomicznej lub są już w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego czy też stanęli wobec groźby likwidacji.

Na pomoc dla firm z trudnościami ekonomicznymi przeznaczy się rocznie 120 mln złotych, które będą trafiać do budżetu państwa przez okres 10 lat. Wartość 120 mln złotych będzie dodatkowo zasilona kwotą 600 mln złotych z funduszu covidowego.

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz wyjaśnia, w jakim celu została stworzona Polityka Nowej Szansy:

„Opracowaliśmy rozwiązania pod szyldem Polityka Nowej Szansy z myślą o przedsiębiorcach, którzy już od jakiegoś czasu przeżywają kryzys, a pandemia go pogłębiła. Mowa tu o takich firmach, które są zagrożone niewypłacalnością lub już są niewypłacalne i chcą uratować swój biznes, także mają na to pomysł. Instrumenty Polityki Nowej Szansy uzupełniają znane już przedsiębiorcom narzędzia wsparcia z tarcz antykryzysowych. Pomoc będzie mogła być udzielana zarówno przedsiębiorcom, których trudności nie są związane z epidemią, jak i tym, którzy dotknięci skutkami COVID-19 skorzystali z tarczy antykryzysowej, ale nadal potrzebują wsparcia”.

Ponadto Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, doprecyzowuje, że pomoc, która została przyjęta w ramach Polityki Nowej Szansy, jest odpowiedzią na aktualnie panującą sytuację związaną z kryzysem finansowym przedsiębiorstw, również spowodowanym panującą pandemią COVID-19.

Wnioski dotyczące ubiegania się o pomoc przedsiębiorcy mogą składać bezpośrednio:

  • w Agencji Rozwoju Przemysłu, która jest operatorem programu;
  • w Ministerstwie Rozwoju;
  • za pomocą skrzynki ePUAP;
  • drogą pocztową.

Instrumenty wsparcia dla firm z trudnościami ekonomicznymi

Pierwszą pomocą, o jaką mogą ubiegać się przedsiębiorcy, są pożyczki krótkookresowe udzielane na okres 6 miesięcy, których wysokość zależna jest od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. W przypadku gdy wysokość pożyczki będzie niewystarczająca, przedsiębiorca (z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) będzie mógł skorzystać z dodatkowej puli tymczasowego wsparcia – wówczas termin spłaty pożyczki zostanie przedłużony na okres 18 miesięcy.
Duży przedsiębiorca może ubiegać się o dodatkowe wsparcie lub wydłużenie spłaty dzięki pomocy na restrukturyzację. Jej celem jest utrzymanie płynności finansowej na czas, który wymagany jest do przygotowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji.

Drugim instrumentem pomocy w ramach Polityki Nowej Szansy, z którego mogą skorzystać tylko mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego, jest „tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy”.
Wysokość pomocy uzależniona będzie od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy, a wsparcie takie będzie mogło być udzielane jako kontynuacja pomocy na ratowanie.

Trzecim i ostatnim instrumentem pomocy jest wsparcie na restrukturyzację. Narzędzie przeznaczone jest dla firm, które nie dokonałyby samodzielnie restrukturyzacji, ale opracowali jej plan.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów