0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Od 2021 roku Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy dla największych podatników

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów planuje utworzenie Krajowego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego, który obsługiwać będzie przedsiębiorstwa o przychodach powyżej 50 mln euro. Głównym celem KWUS ma być usprawnienie obsługi największych podatników w kraju. Zmiany mają zostać wprowadzone od 1 stycznia 2021 roku.

Od 2021 roku Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy dla największych podatników

Obecnie funkcjonuje 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (WUS). Zajmują się one obsługą firm o przychodach co najmniej 5 mln euro, oraz tych, w których udział kapitału zagranicznego przekracza 5%.

Według nowego projektu MF od nowego roku ma działać jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym, zbudowany na bazie I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego – będzie on obsługiwał podmioty o przychodach powyżej 50 mln euro, niezależnie od źródła kapitału.

Zaproponowane w nowym projekcie MF zmiany dotyczą w szczególności właściwości podmiotowej wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (WUS).

Oprócz podmiotów o przychodach powyżej 50 mln euro do KWUS trafiłyby również:
  • banki państwowe i banki w formie spółek akcyjnych;
  • zakłady ubezpieczeń;
  • spółki, których akcje są notowane na giełdzie;
  • podatkowe grupy kapitałowe i spółki wchodzące w skład tych grup.

Pozostałe 19 WUS, które będą funkcjonować dalej, mają zająć się obsługą podmiotów o przychodach przekraczających 3 mln euro, ale nieprzekraczających 50 mln euro rocznie. Urzędy te będą również obsługiwać – bez względu na wysokość ich przychodów – jednostki samorządu terytorialnego, banki spółdzielcze i SKOK-i. Natomiast opiekę nad mniejszymi firmami będą prowadzić pozostałe urzędy skarbowe.

Dodatkowe zmiany ujęte w projekcie

Oprócz utworzenia KWUS dla przedsiębiorstw w nowym projekcie MF zaplanowano również centralizację obsługi funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w II Mazowieckim WUS.

Ponadto w ramach projektu lubelskiemu Wyspecjalizowanemu Urzędowi Skarbowemu ma zostać przekazana odpowiedzialność za sprawy związane z poborem podatku u źródła od osób prawnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów