Poradnik Przedsiębiorcy

Zaliczka na podatek dochodowy - zasady opłacania

Zaliczka na podatek dochodowy może budzić pewien niepokój wśród początkujących przedsiębiorców - konieczne jest dokonanie wpłaty, a nie istnieje żadna dokumentująca ją deklaracja. Warto poznać szczegółowe zasady opłacania zaliczek, tak aby brak deklaracji przestał być dla nas zaskoczeniem i powodem do obaw.

Zaliczka na podatek dochodowy - deklaracja

Do końca 2006 r. przedsiębiorcy byli zobowiązani do dokumentowania zaliczki na podatek dochodowy deklaracją. W przypadku skali podatkowej była to deklaracja PIT-5, natomiast przy podatku liniowym - deklaracja PIT-5L.

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązek sporządzania deklaracji do zaliczek na podatek dochodowy został wycofany. Przedsiębiorcy jedynie wpłacają na konto właściwego US wyliczoną zaliczkę, w tytule wpisując jej rodzaj i miesiąc - np. PIT-36 za 10/2017.

W jakim terminie powinna zostać opłacona zaliczka na podatek dochodowy?

Terminy zaliczek na podatek dochodowy, zarówno w przypadku zasad ogólnych, jak i podatku liniowego, są jednakowe. Przedsiębiorca ma do wyboru miesięczne albo kwartalne rozliczanie się z urzędem.

Termin płatności miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy to 20 dzień miesiąca po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. Zaliczkę kwartalną należy natomiast opłacać do 20 dnia miesiąca po kwartale, za który regulowane jest zobowiązanie.

Zatem dla przykładu  zaliczkę na podatek dochodowy  za maj przedsiębiorca powinien opłacić do 20 czerwca. Natomiast zaliczkę za II kwartał - do 20 lipca. Jeśli 20 dzień miesiąca jest wolny od pracy, zaliczkę należy uregulować najpóźniej do pierwszego dnia roboczego wypadającego po 20 dniu miesiąca.

Zaliczka na podatek dochodowy - zasady obliczania

Zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się na podstawie przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania. Co ważne, zaliczka liczona jest narastająco od początku roku podatkowego. Oznacza to, że np. w maju pod uwagę brane są wszystkie przychody i koszty, począwszy od stycznia tego roku podatkowego, aż do maja.

Podatek dochodowy ostatecznie rozliczany jest za pomocą deklaracji rocznej, składanej na zakończenie roku podatkowego. W przypadku podatków na zasadach ogólnych i liniowych ostateczny termin to 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Alternatywą dla powyższych metod jest uproszczona zaliczka na podatek dochodowy. Jest ona opłacana w jednej wysokości przez cały rok podatkowy, ale jej ustalenie wymaga dodatkowych formalności.

Ujęcie składek ZUS w zaliczce na podatek dochodowy

Zaliczka na podatek dochodowy podlega obniżeniu o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Oznacza to, że np. zaliczkę na podatek dochodowy za sierpień można obniżyć o składki za lipiec (zapłacone w sierpniu). Ponadto zaliczki te mogą ulec obniżeniu o poniesione w poprzednich 5 latach podatkowych straty (nie więcej niż 50% za dany rok podatkowy).

Przy odliczaniu składek ZUS w zaliczkach na podatek dochodowy za dany okres rozliczeniowy trzeba mieć na uwadze, że część odliczeń pomniejsza sam dochód (np. składki społeczne), a część bezpośrednio wyliczony podatek (składki zdrowotne w części podlegającej odliczeniu). Należy przy tym pamiętać, że zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc bądź kwartał oblicza się, biorąc pod uwagę przychody i koszty narastająco od początku roku, a nie tylko za rozliczany okres.