Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Obowiązek opłacania PIT-4 za zatrudnionego pracownika

W tym miesiącu po raz pierwszy mam sporządzić deklarację PIT-4 od pracownika. Myślałam, że w związku z tym, iż poniosłam stratę nie będę musiała opłacać podatku dochodowego od pracownika. Proszę o pomoc, czy faktycznie pomimo straty muszę opłacić PIT-4?

Agata, Radom

 

Podatek dochodowy wykazywany w rocznej deklaracji PIT-4R opłaca Pani jako płatnik, za swojego pracownika (podatnika). Należy go wyliczyć i pobrać z pensji pracownika. Wyliczony podatek jest częścią składową kwoty brutto wynagrodzenia pracownika. Stanowi ona w pełni koszt uzyskania przychodu w Pani firmie.

Pani obowiązkiem jest odprowadzenie podatku dochodowego za pracownika nawet wówczas, gdy ogólnie z działalności wykazała Pani stratę.

Pobrane zaliczki z tytułem PIT-4 odprowadza Pani na konto właściwego urzędu skarbowego według siedziby firmy - płatnika, ponadto ciąży na Pani obowiązek złożenia do końca stycznia następnego roku deklaracji PIT-4R z wyszczególnieniem pobranych i odprowadzonych zaliczek za rok ubiegły.

 

Ważne! - nie odprowadzenie w terminie pobranego podatku PIT-4 jest karalne.