0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłaty lokalne 2015

Wielkość tekstu:

Opłaty lokalne, podobnie jak podatki, są świadczeniami pieniężnymi, przymusowymi i bezzwrotnymi. Zaliczane są do dochodów gmin, które są organami właściwymi do ustalania ich wysokości oraz poboru.

Opłaty lokalne nie mogą być jednak wyższe od stawek maksymalnych wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Poniższa tabela prezentuje maksymalne stawki opłat lokalnych na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w 2015 r.:

Lp.

Nazwa opłaty

Wartość

1.

opłata targowa

767,68 zł/dzień

2.

opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach

2,20 zł/dzień

3.

opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej

3,13 zł/dzień

4.

opłata uzdrowiskowa

4,32 zł/dzień

5.

opłata od posiadania psów

121,50 zł. rocznie

(od jednego psa)

6.

część stałej opłaty reklamowej

2,50 zł/dzień

7.

część zmiennej opłaty reklamowej

(od 11.09.2015 r. do 31.12.2017 r.)

0,20 zł./m2

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów