0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłaty lokalne - 2024

Wielkość tekstu:

Opłaty lokalne, podobnie jak podatki, są świadczeniami pieniężnymi, przymusowymi i bezzwrotnymi. Zaliczane są do dochodów gmin, które są organami właściwymi do ustalania ich wysokości oraz poboru. Opłaty lokalne nie mogą być jednak wyższe od stawek maksymalnych wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Opłaty lokalne - 2024

Poniższa tabela prezentuje maksymalne stawki opłat lokalnych na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w 2024 r.:

Lp.

Nazwa opłaty

Wartość

1.

opłata targowa

1 096,39 zł/dzień

2.

opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach

3,22 zł/dzień

3.

opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej

4,54 zł/dzień

4.

opłata uzdrowiskowa

6,21 zł/dzień

5.

opłata od posiadania psów

173,57 zł rocznie
(od jednego psa)

6.

część stałej opłaty reklamowej

3,62 zł/dzień

7.

część zmiennej opłaty reklamowej

0,33 zł/m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia
reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów