0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłaty za parking - jak prawidłowo rozliczyć je w kosztach firmowych?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, których praca wymaga częstych podróży służbowych ponoszą wydatek w postaci opłaty za parking. Wspomniany koszt może być udokumentowany biletem z parkometru. Sprawdź, czy możliwe jest ujęcie tego wydatku w kosztach? 

Koszt uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 22. ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W sytuacji gdy opłaty za parking zostaną poniesione w związku z wyjazdem służbowym do klienta czy też załatwienia innych spraw firmowych, mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu. Należy jednak pamiętać, że w celu zaliczenia wydatku do kosztów firmowych wydatek musi być odpowiednio udokumentowany.

Dowody księgowe a opłaty za parking

Zgodnie z § 12. ust. 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR za dowody księgowe uznaje się przede wszystkim:

  • faktury, 
  • faktury VAT RR, 
  • rachunki oraz 
  • dokumenty celne.

Dodatkowo zgodnie z § 13 wspomnianego rozporządzenia za dowody księgowe uważa się również:

  • dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem,
  • noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi,
  • dowody przesunięć,
  • dowody opłat pocztowych i bankowych,
  • inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat.

Opłaty za parking - ujęcie w kosztach firmowych

Reasumując, jeśli opłaty za parking zostały poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą zostać ujęte w kosztach firmowych. Sposób ujęcia wydatku w kosztach zależy od tego, czy pojazd stanowi środek trwały, czy też jest to samochód prywatny wykorzystywany w działalności, który rozliczany jest w ramach kilometrówki. W przypadku samochodu firmowego podatek VAT powinien być ujęty w rejestrze zakupów VAT oraz w kolumnie 13 KPiR. W przypadku pojazdu prywatnego wykorzystywanego w firmie, podatek VAT odliczany jest na bieżąco, a kwota netto rozliczana jest w ramach kilometrówki.

Opłaty za parking - księgowanie w systemie wFirma.pl

Bilety z parkometru można zaksięgować zbiorczo na koniec miesiąca przy pomocy dowodu wewnętrznego. W systemie wFirma.pl można w prosty sposób dokonać księgowania dowodu wewnętrznego dokumentującego wydatki, w tym celu należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY. Dodatkowo w polu SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać opcję WYDATKI ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM POJAZDU oraz wybrać Pojazd. Możliwe jest zaksięgowanie biletów za dany miesiąc na jednym DW. Pod wygenerowane DW należy podpiąć bilety z parkomatów. Wydatek zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów