0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek leśny 2012

Wielkość tekstu:

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Wartość podatku leśnego na rok 2012 prezentuje poniższa tabela:

Podatek leśny

Wartość

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy)

41,07 zł

Podatek leśny od 1 ha  lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki określonej wyżej

20,54 zł

Podatek leśny są zobowiązane odprowadzać: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami lasów;

  • posiadaczami samoistnymi lasów;

  • użytkownikami wieczystymi lasów;

  • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów