Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Polisy na życie jako pozapłacowa forma motywacji pracownika

Sposobów na pozapłacowe motywowanie pracownika jest wiele - od karnetów sportowych, przez prywatną opiekę medyczną po bony towarowe. W jaki sposób można dodatkowo zmotywować swojego pracownika i tym samym zyskać jego lojalność? Na pewno dobrym pomysłem będzie opłacanie składek na polisy na życie.

Polisy na życie dla pracowników Polska - Europa Centralna

W Polsce 80% ubezpieczeń na życie opłacają sami pracownicy. Finansowanie polisy przez pracodawcę to w naszym kraju w dalszym ciągu rzadkość, jedynie ⅕ ubezpieczeń na życie to te finansowane przez pracodawcę. W państwach Europy Centralnej polisę opłacają programy sponsorowane, czyli składkę finansuje pracodawca, co zdecydowanie wyróżnia Polskę na tle państw takich, jak: Czechy, Węgry, Rumunia czy Słowacja. Niemniej, w naszym kraju przeważamy liczbą dostępnych świadczeń i możliwością ubezpieczenia różnych sytuacji życiowych.

Korzyści dla firmy z wykupu polisy na życie dla pracowników

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na grupowe ubezpieczenie na życie, wówczas ochrona ta dotyczy zarówno pracowników, jak i ich rodzin. Ubezpieczenie te gwarantuje dodatkowe wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach takich jak pobyt w szpitalu, operacja, wypadek czy ciężka choroba.

Pracodawca natomiast dzięki objęciu grupowym polisom na życie swoich pracowników, zyska lojalną i zmotywowaną kadrę. Atutem wprowadzenia takiej formy motywacji jest również podniesienie atrakcyjności firmy na rynku - fakt dbania o pracownika i jego rodzinę przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Kolejną korzyścią dla właściciela firmy jest możliwość wliczenia płaconych składek w koszt uzyskania przychodu. Ponadto pracodawca zyska możliwość zwolnienia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej. Jest to zgodne z art. 93 Kodeksu pracy.

Art. 93 § 7. Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w § 4, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z § 2 i 6.

Polisy na życie dla pracowników - formy

Pracodawca decydując się na objęcie ubezpieczeniem na życie swoich pracowników, może wybrać zakres i rodzaj polisy. Zasadniczo ma do wyboru dwie formy opłacania ubezpieczenia: w pierwszym firma opłaca całą polisę, natomiast w drugim pracodawca decyduje się rozłożyć ją na firmę i pracownika. W tym drugim przypadku pracodawca opłaca podstawową ochronę ubezpieczeniową w zakresie ochrony życia i zdrowia, a podwładny pokrywa koszty związane z jej rozszerzeniem, czyli ubezpieczeniem rodziny. Pracownik opłaca niewielką składkę, co nie wpływa znacząco na stopień motywacji do pracy. Co ważne, ten model dostępny jest jedynie w prywatnych zakładach pracy, ponieważ w publicznym sektorze nie istnieje możliwość refundowania składki.