0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Polisy na życie jako pozapłacowa forma motywacji pracownika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sposobów na pozapłacowe motywowanie pracownika jest wiele - od karnetów sportowych, przez prywatną opiekę medyczną po bony towarowe. W jaki sposób można dodatkowo zmotywować swojego pracownika i tym samym zyskać jego lojalność? Na pewno dobrym pomysłem będzie opłacanie składek na polisy na życie.

Polisy na życie dla pracowników Polska - Europa Centralna

W Polsce 80% ubezpieczeń na życie opłacają sami pracownicy. Finansowanie polisy przez pracodawcę to w naszym kraju w dalszym ciągu rzadkość, jedynie ⅕ ubezpieczeń na życie to te finansowane przez pracodawcę. W państwach Europy Centralnej polisę opłacają programy sponsorowane, czyli składkę finansuje pracodawca, co zdecydowanie wyróżnia Polskę na tle państw takich, jak: Czechy, Węgry, Rumunia czy Słowacja. Niemniej, w naszym kraju przeważamy liczbą dostępnych świadczeń i możliwością ubezpieczenia różnych sytuacji życiowych.

Korzyści dla firmy z wykupu polisy na życie dla pracowników

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na grupowe ubezpieczenie na życie, wówczas ochrona ta dotyczy zarówno pracowników, jak i ich rodzin. Ubezpieczenie te gwarantuje dodatkowe wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach takich jak pobyt w szpitalu, operacja, wypadek czy ciężka choroba.

Pracodawca natomiast dzięki objęciu grupowym polisom na życie swoich pracowników, zyska lojalną i zmotywowaną kadrę. Atutem wprowadzenia takiej formy motywacji jest również podniesienie atrakcyjności firmy na rynku - fakt dbania o pracownika i jego rodzinę przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Kolejną korzyścią dla właściciela firmy jest możliwość wliczenia płaconych składek w koszt uzyskania przychodu. Ponadto pracodawca zyska możliwość zwolnienia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej. Jest to zgodne z art. 93 Kodeksu pracy.

Art. 93 § 7. Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w § 4, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z § 2 i 6.

Polisy na życie dla pracowników - formy

Pracodawca decydując się na objęcie ubezpieczeniem na życie swoich pracowników, może wybrać zakres i rodzaj polisy. Zasadniczo ma do wyboru dwie formy opłacania ubezpieczenia: w pierwszym firma opłaca całą polisę, natomiast w drugim pracodawca decyduje się rozłożyć ją na firmę i pracownika. W tym drugim przypadku pracodawca opłaca podstawową ochronę ubezpieczeniową w zakresie ochrony życia i zdrowia, a podwładny pokrywa koszty związane z jej rozszerzeniem, czyli ubezpieczeniem rodziny. Pracownik opłaca niewielką składkę, co nie wpływa znacząco na stopień motywacji do pracy. Co ważne, ten model dostępny jest jedynie w prywatnych zakładach pracy, ponieważ w publicznym sektorze nie istnieje możliwość refundowania składki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów