Poradnik Przedsiębiorcy

Czy wiesz jak motywować pracowników w swojej firmie?

Kluczem do sukcesu i stworzenia prężnie rozwijającego się biznesu z wykwalifikowanymi oraz zadowolonymi pracownikami jest istniejący w przedsiębiorstwie system motywacji. Okazuje się to tak istotne, ponieważ powodzenie przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy od zaangażowania zatrudnionych w nim osób w powierzone im obowiązki. Czy wiesz, jak motywować pracowników? Jaką metodę należy przyjąć? Postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Jak motywować pracowników? - motywowanie pozytywne

Pracowników możemy motywować pozytywnie bądź też negatywnie. Wielu specjalistów i osób zajmujących się rekrutacją uważa, że najlepszych sposobem jest jednak to pierwsze. Wśród pozytywnych metod można wyróżnić:

  • motywowanie finansowe - wszelkiego rodzaju nagrody finansowe, czyli premie uznaniowe lub uzależnione od wyników pracy czy podwyżki,

  • motywowanie pozapłacowe - dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe, karnety do kin oraz klubów fitness, kursy języków obcych, wyjazdy integracyjne pracowników, zniżki na produkty firmy, bony świąteczne czy obiady firmowe.

Dzięki wykorzystaniu powyższych metod pracodawca zyskuje lojalnych podwładnych, zadowolonych z wykonywanej przez siebie pracy, którzy angażują się w rozwój przedsiębiorstwa. Motywatory powinny być jednak dobrane do indywidualnych potrzeb danego pracownika. Częsty błąd, który jest popełniany, to wybór nietrafionego motywatora pozapłacowego. Po co osobie, która nigdy nie była na siłowni, bo tego nie lubi, dawać karnet na siłownię? - mija się to z celem i w żaden sposób nie motywuje. Stosując pakiety motywatorów w organizacji, można ocieplić wizerunek firmy, a co za tym idzie - przedstawiać ją jako środowisko przyjazne dla pracowników, dbające o ich samopoczucie.

Należy jednak pamiętać, że cały proces motywowania powinien być długotrwały, a także konsekwentny w jego stosowaniu. Starannie zaplanowany system nagród może w dużej mierze wpłynąć na wydajność osób zatrudnionych. Powinno się również zachować pewną proporcjonalność w przyznawaniu świadczeń dodatkowych do efektów wykonywanej pracy. Nadmierne wyolbrzymianie zasług może prowadzić do dalszej demotywacji pracownika, a niedocenianie osiągnięć - do frustracji.

Czy wiesz, jak motywować pracowników? - motywowanie negatywne

Motywowanie negatywne polega na stymulowaniu pracowników do efektywniejszej pracy poprzez stwarzanie sytuacji zagrożenia. Przykładowo może to być groźba utraty pracy, degradacja na niższe stanowisko bądź potrącenie premii. Taki sposób motywowania bywa skuteczny, jeśli wyzwala w pracownikach chęć do mobilizacji i działania. 

Negatywne motywowanie może doprowadzić do sytuacji, w której atmosfera w pracy ulegnie pogorszeniu, a wraz z nią zniknie satysfakcja z wykonywanych obowiązków. Następnym skutkiem może być spadek kreatywności i obniżenie własnej wartości zatrudnionych. Zaczną oni skupiać się na utrzymaniu obecnej pozycji, a nie nabywaniu nowych umiejętności czy dbaniu o dobro firmy.

Motywowanie negatywne ma w tym przypadku pomagać w budowaniu wizerunku firmy  sprawiedliwej w nagradzaniu za ich osiągnięcia. Oznacza to, że osoby, których nie interesuje zaangażowanie w rozwój przedsiębiorstwa, muszą liczyć się z niższym wynagrodzeniem, a nawet z utratą stanowiska pracy.

Warto jednak dodać, że wielu pracodawców w obecnych czasach odchodzi od stosowania zasady kija i marchewki. Uważa się, że gdy przełożony używa gróźb i kar wobec podwładnego, nie jest to tożsame z motywowaniem. Jest to metoda, która przynosi więcej strat niż korzyści zarówno dla pracownika, pracodawcy, jak i całej organizacji. Stosując metodę kija i marchewki, traktujemy pracownika jak niegrzeczne dziecko. U pracownika rodzi się lęk oraz dystans wobec przełożonego. Mobilizuje to także ludzi do rywalizowania ze sobą w zespole. Pamiętajmy więc, że motywowanie negatywne jest to przestarzałe zarządzanie. Bardziej skuteczne jest motywowanie pozytywne, o którym była mowa wcześniej. Dlatego zachęcamy, by przy wyborze rodzaju motywowania mieć na uwadze skutki negatywnego motywowania.

Czy da się motywować pracowników, nie używając żadnych nakładów finansowych?

Oczywiście, że się da! Istnieje kilka znanych sposobów na to, by motywować pracowników i nie wydać na to żadnych pieniędzy. Nie chodzi w tym o to, by podchodzić do tematu motywacji w taki sposób, żeby jak najwięcej zaoszczędzić, lecz w taki, by dać pracownikom coś więcej niż same korzyści materialne. Według Piramidy Potrzeb Abrahama Maslowa ludzie nie odczuwają tylko potrzeb fizjologicznych. Posiadają także potrzebę bezpieczeństwa, szacunku i uznania oraz potrzebę samorealizacji. Oczywiście, aby móc spełniać potrzeby wyższe, muszą być spełnione te niższego rzędu. Nie sugerujemy, żeby zrezygnować ze stosowania motywatorów finansowych, ponieważ są one również skuteczne. Jednak warto zwrócić uwagę na to, że jeśli pracodawca będzie motywował swoich przełożonych wyłącznie pieniędzmi, to nie osiągnie tak dobrego efektu, jak przy włączeniu do systemu motywacyjnego różnorodnych elementów. 

Do motywatorów pozafinansowych możemy zaliczyć:

  • publiczną pochwałę pracownika przy zespole

Jest to bardzo prosta rzecz, która pracodawcę nic nie kosztuje, a często zapomina się o niej przy zarządzaniu zasobami ludzkimi. Pracownicy dążą do osiągania postawionych celów i są zadowoleni, gdy uda się go osiągnąć. Będą podwójnie zadowoleni, gdy zostanie to zauważone przez przełożonego czy lidera zespołu i dodatkowo wzmocnione pochwałą. Dzięki zastosowaniu takiego motywatora pracownik w przyszłości będzie dążył do tego, by powtarzać działanie, za które został pochwalony przez szefa czy lidera. Dodatkowo wzrasta jego poczucie własnej wartości oraz stawania się ekspertem w danej dziedzinie.

  • informację zwrotną

Każdy człowiek chce wiedzieć, czy to co robi ma sens, czy robi to w prawidłowy sposób, co wykonuje niepoprawnie. Dzięki takiej informacji pracownik będzie starał się wykonać zadanie z coraz większym zaangażowaniem, wiedząc już nad czym musi popracować, a co jest wykonywane dobrze.

  • możliwość uczestniczenia w tworzeniu firmy

Jeżeli pracodawca daje swoim pracownikom szansę, by mogli zgłaszać pomysły, które potem będą wykorzystywane do rozwoju firmy - da im to poczucie przynależności do organizacji oraz ich istotności. Dzięki temu będą chętniej zgłaszali nowe pomysły, mając w głowie, że zarząd firmy interesuje ich zdanie.

  • możliwość rozwoju kompetencji

Chęć rozwoju jest bardzo silnym motywatorem do pracy. Możliwość doskonalenia się można zapewnić, powierzając pracownikom odpowiedzialność za jakiś projekt, nad którym będą mogli pracować sami lub w zespole, dzięki temu ich umiejętności będą wzrastać. Ważne, by nie zapominać, że dzięki pracy w zespole ludzie mają możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Dodatkowo, by wzmocnić kompetencje pracowników można zorganizować cykl szkoleń wewnętrznych w danym dziale. Każdy przełożony powinien starać się, by ludzie wspólnie budowali dobrą atmosferę w firmie, kulturę, w której pracownicy będą nawzajem darzyli się szacunkiem, pomagali sobie w rozwiązywaniu problemów oraz byli otwarci na potrzeby innych ludzi i umiejętnie się słuchali.