Poradnik Przedsiębiorcy

Czy wiesz jak zmotywować pracowników w swojej firmie?

Kluczem do sukcesu i stworzenia prężnie rozwijającego się biznesu, z wykwalifikowanymi oraz zadowolonymi pracownikami, jest istniejący w przedsiębiorstwie system motywacji. Jest to tak istotne, ponieważ powodzenie przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy od zaangażowania zatrudnionych w nim osób w powierzone im obowiązki. Czy wiesz jak zmotywować pracowników? Jaką metodę należy przyjąć? Postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Jak zmotywować pracowników  - motywowanie pozytywne

Pracowników możemy motywować pozytywnie bądź też negatywnie. Wielu specjalistów i osób zajmujących się rekrutacją uważa, że najlepszych sposobem jest jednak motywowanie pozytywne. Wśród pozytywnych metod można wyróżnić:

  • motywowanie finansowe - wszelkiego rodzaju nagrody finansowe, czyli premie uznaniowe lub uzależnione od wyników pracy czy podwyżki,

  • motywowanie pozapłacowe - dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe, karnety do kin oraz klubów fitness, kursy języków obcych, wyjazdy integracyjne pracowników, zniżki na produkty firmy, bony świąteczne czy obiady firmowe.

Dzięki wykorzystaniu powyższych metod pracodawca zyskuje lojalnych podwładnych, zadowolonych z wykonywanej przez siebie pracy, którzy angażują się w rozwój przedsiębiorstwa. Wizerunek firmy może się znacznie ocieplić, a co za tym idzie - przedstawiać ją jako środowisko przyjazne dla pracowników, dbające o ich samopoczucie.

Należy jednak pamiętać, że cały proces motywowania powinien być długotrwały, a także konsekwentny w jego stosowaniu. Starannie zaplanowany system nagród może w dużej mierze wpłynąć na wydajność osób zatrudnionych. Powinno się również zachować pewną proporcjonalność w przyznawaniu świadczeń dodatkowych do efektów wykonywanej pracy. Nadmierne wyolbrzymianie zasług może prowadzić do dalszej demotywacji pracownika, a niedocenienie osiągnięć - do frustracji.

Czy wiesz jak zmotywować pracowników - motywowanie negatywne

Motywowanie negatywne polega na stymulowaniu pracowników do efektywniejszej pracy poprzez stwarzanie sytuacji zagrożenia. Przykładowo może to być groźba utraty pracy, degradacja na niższe stanowisko bądź potrącenie premii. Taki sposób motywowania bywa skuteczny, ponieważ wyzwala w pracownikach chęć do działania.

Należy jednak pamiętać, że negatywne motywowanie sprawdza się tylko w sytuacji, kiedy jednocześnie jest stosowane nagradzanie pozytywne. W innym przypadku w miejscu pracy atmosfera ulegnie pogorszeniu, a wraz z nią zniknie satysfakcja z wykonywanych obowiązków. Następnym skutkiem może być spadek kreatywności i obniżenie własnej wartości zatrudnionych. Zaczną skupiać się na utrzymaniu obecnej pozycji, a nie nabywaniu nowych umiejętności czy dbaniu o dobro firmy.

Motywowanie negatywne ma w tym przypadku pomagać w budowaniu wizerunku firmy dbającej o rozwój pracowników oraz sprawiedliwej w nagradzaniu za ich osiągnięcia. Jednocześnie osoby, których nie interesuje zaangażowanie w rozwój przedsiębiorstwa muszą liczyć się z niższym wynagrodzeniem, a nawet z utratą stanowiska pracy.

Możesz ocenić ten artykuł