0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Księgowanie przychodów z kasy fiskalnej - wszystko, co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej muszą sporządzać raporty sprzedaży - dobowe oraz miesięczne. Sprawdzamy jak powinno wyglądać poprawne księgowanie przychodów z kasy fiskalnej. 

Księgowanie przychodów z kasy fiskalnej - dokumenty kasowe

Prawidłowe księgowanie przychodów z kasy fiskalnej wymaga sporządzania dobowych oraz miesięcznych raportów fiskalnych. Raporty dobowe należy sporządzić po zakończeniu sprzedaży w danym dniu. Prawo dopuszcza możliwość przygotowania raportu dobowego w następnym dniu, jednak przed dokonaniem pierwszej sprzedaży. Raporty miesięczne przygotowuje się po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca (lub w dniu następnym przed dokonaniem pierwszej sprzedaży).

Dokumenty kasowe należy przechowywać w sposób nienarażający je na zniszczenie przez 5 lat, dotyczy to m. in.:

  • paragonów,
  • raportów sprzedaży,
  • KPiR,
  • ewidencji przychodów.
Raporty fiskalne można generować przy pomocy kasy fiskalnej. Jest to dokument fiskalny, zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku VAT należnego za daną dobę lub za wybrany okres (w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku).

Kasy mogą przygotowywać także raporty niefiskalne, które mają charakter pomocniczy dla przedsiębiorcy, np. raport pracy poszczególnych kasjerów, statystyki sprzedaży, stan kasy.

Jeżeli w danym dniu przedsiębiorca nie dokonał żadnej sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, nie ma on obowiązku sporządzania raportu dobowego w tym dniu.

Księgowanie przychodów z kasy fiskalnej w pliku JPK_V7

Zgodnie z § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, podatnicy którzy ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej zobowiązani są do oznaczania, raportu fiskalnego w pliku JPK_V7 symbolem RO. Symbol ten, przeznaczony jest dla dokumentów zbiorczych wewnętrznych zawierających informacje o sprzedaży z kas rejestrujących.

Zatem, jeżeli podatnik, nie korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej oraz uzyskuje przychody ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, wówczas w JPK powinien stosować dodatkowe oznaczenie raportu okresowego jakim jest symbol RO.

Księgowanie przychodów z kasy fiskalnej w KPiR 

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych oraz opodatkowani podatkiem liniowym, dokonują księgowania przychodów z kasy fiskalnej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Obecnie mogą sami zdecydować, czy chcą rozliczać podatek dochodowy na podstawie dobowych, czy też miesięcznych raportów fiskalnych. Podatnicy, decydujący się na skorzystanie z opcji raportów miesięcznych, dokonują zapisów w KPiR na koniec każdego miesiąca. Raporty dobowe ujmuje się pod datą, której dotyczą. Wpisu dokonuje się w kolumnie 7 - sprzedaż towarów i usług. Dane z raportów miesięcznych należy pomniejszyć o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu, czyli np. zwroty. Podatnik ma obowiązek prowadzenia dwóch dodatkowych ewidencji mających wpływ na ewidencję przychodów z kasy fiskalnej:

Księgowanie przychodów z kasy fiskalnej na ryczałcie 

Podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu mają również prawo zdecydować, czy wolą rozliczać się na podstawie raportów dobowych, czy miesięcznych. Ich także dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji zwrotów oraz ewidencji oczywistych pomyłek. Ważne jest, aby poszczególne transakcje były zaksięgowane w ewidencji przychodów wg właściwej stawki ryczałtu. Jest to bardzo istotne w przypadku podatników, których działalność obejmuje różne stawki ryczałtu.

Księgowanie przychodów z kasy fiskalnej w systemie wFirma.pl

Aby zaksięgować w systemie wFirma.pl raport fiskalny z właściwym symbolem transakcji należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. W polu NABYWCA należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA, natomiast jako numer dowodu można wskazać np. ŁRO NR/MM/RRRR. Dane dotyczące wartości trzeba spisać z raportu fiskalnego. Następnie, aby ustawić właściwe oznaczenie na cele JPK, należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE i w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 wybrać opcję RO.

Księgowanie przychodów z kasy fiskalnej

Po zapisaniu, zaksięgowany raport kasowy, zostanie ujęty w części ewidencyjnej pliku JPK z oznaczeniem RO.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów