0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Postępowanie restrukturyzacyjne - korzystne zmiany dla przedsiębiorcy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne z założenia ma rozwiązywać przynajmniej część problemów, z którymi boryka się przedsiębiorca niewypłacalny, lub przedsiębiorca, który jest zagrożony niewypłacalnością. Jakie korzystne rozwiązania wprowadza nowe postępowanie restrukturyzacyjne w stosunku do wspomnianej grupy przedsiębiorców? Odpowiadamy poniżej. 

Nowe postępowanie restrukturyzacyjne - korzyści 

Nowe postępowanie restrukturyzacyjne wprowadza korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców mających problemy z niewypłacalnością. Wśród nich można wyróżnić:

  1. Oddzielenie postępowań restrukturyzacyjnych od postępowania upadłościowego – z punktu widzenia przedsiębiorcy najważniejsza jest pewność co do statusu podmiotu jaki będzie posiadał w obrocie gospodarczym, a mianowicie czy będzie on podmiotem postępowania restrukturyzacyjnego, czy podmiotem w upadłości. Dzięki rozdzieleniu postępowania restrukturyzacyjnego od postępowania upadłościowego, przedsiębiorca składając wniosek o otwarcie jednego z postępowań restrukturyzacyjnych zyska pewność, że nie doprowadzi go to do ogłoszenia upadłości. W dodatku jego ostateczna przegrana w postępowaniu, bądź też nie zawarcie układu nie poskutkują automatycznie upadłością przedsiębiorcy.

  2. Uporządkowanie rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych - nowe prawo systematyzuje i porządkuje sposoby prowadzenia wspomnianych postępowań. Otóż na mocy nowych uregulowań dłużnik będzie mógł wybrać sposób prowadzenia postępowania spośród:

  • postępowania o zatwierdzenie układu;
  • przyśpieszonego postępowania układowego;
  • postępowania układowego;
  • postępowania sanacyjnego, oraz możliwości zawarcia układu w upadłości na mocy art. 266 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.

Rozmiar spornych wierzytelności a postępowanie restrukturyzacyjne

Należy w tym momencie wyjaśnić, iż dłużnik nie będzie mógł swobodnie skorzystać ze wszystkich wskazanych powyżej metod, gdyż np. w przypadku postępowanie przyśpieszonego i postępowania układowego kryterium możliwości skorzystania stanowi rozmiar spornych wierzytelności.

  1. Definicja niewypłacalności – zmianie ulegnie również definicja niewypłacalności. Nowa definicja stanowi, iż podmiot niewypłacalny to taki, który utracił zdolność wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przy czym utrata ta musi mieć charakter trwały. Sąd uzna za niewypłacalny podmiot, który zalega z płatnościami za okres przekraczający 3 miesiące.
  2. Zmiana dotycząca głosowania – obniżone zostało kworum na zgromadzeniu z ½ do 1/5 wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem.
  3. Przyśpieszenie postępowania – wprowadzone zostały liczne terminy i wymagania nałożone na sądy oraz sędziego komisarza. Aby zminimalizować zjawisko przewlekłości postępowań uzależniono częściowe wynagrodzenie nadzorcy i zarządcy od szybkości postępowania.
  4. Wprowadzenie systemu zachęt udzielania bezpiecznych kredytów i pożyczek dla przedsiębiorcy znajdującego się na etapie postępowania restrukturyzacyjnego

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów