0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Program Podatnik Bezgotówkowy - nowa propozycja MF dla przedsiębiorców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów zaproponowało dla przedsiębiorców nowe rozwiązanie – program Podatnik Bezgotówkowy, który skierowany jest do podmiotów dokonujących większości transakcji płatniczych w systemie cashless. Jakie kryteria należy spełnić, aby zostać uczestnikiem programu? Sprawdziliśmy także, jakie korzyści oferuje nowo zapowiedziany program!

Do kogo skierowany jest program Podatnik Bezgotówkowy?

Zaproponowany przez Ministerstwo Finansów nowy program Podatnik Bezgotówkowy jest ukierunkowany na przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji płatnych głównie za pośrednictwem systemu cashless.

System cashless to nowoczesne rozwiązanie technologiczne wykorzystywane w finansach. Służy przede wszystkich do transakcji, w których obrót następuje w formie bezgotówkowej.

Co oferuje program Podatnik Bezgotówkowy?

Program Podatnik Bezgotówkowy oferuje przedsiębiorcom korzystanie z ulg w ramach dostępnych dwóch pakietów, spośród których podatnik będzie mógł wybrać jeden z nich.

Ulgi pozostające w zakresie danego pakietu przysługiwać będą przedsiębiorcom po spełnieniu pewnych przesłanek.

Pakiet SILVER

Pierwszym pakietem oferowanym przez program Podatnik Bezgotówkowy jest pakiet SILVER, który obejmuje ulgę na terminal w podatku dochodowym. Pakiet ten jest skierowany do przedsiębiorców, którzy w ostatnim roku nie przyjmowali płatności z zastosowaniem terminala płatniczego oraz dla tych, którzy skorzystali z programu Polska Bezgotówkowa, przyjmując po zakończeniu programu płatności bezgotówkowe. Po sfinalizowaniu programu podmioty te będą mogły korzystać z preferencji podatkowej na terminal od momentu ponoszenia wydatków związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych przez okres nie dłuższy aniżeli 2 lata.

Jeśli podatnik spełnia warunki, aby skorzystać z ulgi, będzie mógł ująć w kosztach uzyskania przychodu wydatki w pełnej ich wysokości, które związane są z zakupem terminala płatniczego oraz obsługę płatności dokonywanych za jego pośrednictwem.

Dodatkowo koszty będzie można ponownie odliczyć od uzyskanego dochodu w formie ulgi podatkowej, której maksymalna wysokość wynosi 1000 zł lub 2500 zł dla przedsiębiorców, którzy zwolnieni są z obowiązku posiadania kas rejestrujących.

Pakiet GOLD, czyli podatnik bezgotówkowy

Pakiet GOLD oferowany przez program Podatnik Bezgotówkowy przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy spełniają przesłanki do bycia podatnikiem bezgotówkowym. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że klienci tego podmiotu w co najmniej 80% są konsumentami, a sprzedaż ewidencjonowana jest na kasie fiskalnej online w wysokości 50 000 zł miesięczne obrotu – co zgodnie z raportowaniem GUS stanowi jedną czwartą średniej sprzedaży detalicznej. Przedsiębiorca ten powinien również rozliczać dokonywaną sprzedaż w formie bezgotówkowej, w co najmniej 65% w formie bezgotówkowej, a w kolejnych dwóch latach w 80%.

Niniejszy pakiet gwarantuje podatnikom bezterminową ulgę na terminal z możliwym odliczeniem w wysokości 200%, z czego limit odliczenia w danym roku wynosić będzie 2000 zł. Jednak aby przedsiębiorca mógł skorzystać z ulgi, będzie musiał być podatnikiem bezgotówkowym przez okres co najmniej 7 miesięcy w danym roku.

Program Podatnik Bezgotówkowy w ramach pakietu GOLD umożliwi – za każdą złotówkę przeznaczoną na obsługę transakcji bezgotówkowych – zmniejszenie dochodów o 3 zł, a następnie o kolejne 2 zł w związku z ulgą na terminal.

Kolejną propozycją jest szybszy zwrot podatku VAT w terminie 15 dni, bowiem w opinii pomysłodawców podatnik bezgotówkowy powinien w całości rozliczać się automatycznie. Szybszy zwrot VAT będzie możliwy poprzez porównanie danych z kasy rejestrującej online z danymi zawartymi w jednolitym pliku kontrolnym złożonym przez podatnika. Wówczas po weryfikacji urzędu skarbowego dokona on automatycznego zwrotu podatku od towaru i usług przy zastosowaniu minimum formalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów