0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowy Polski Ład a opodatkowanie przedsiębiorców – trzy najważniejsze zmiany

Wielkość tekstu:

Dobry klimat dla firm – czyli zapowiedzi rządu na nowy Polski Ład, tzn. na przyszłość Polaków. Zmiany, które zaproponowano w prospekcie, mają wpłynąć m.in. na podatki w jednoosobowej działalności gospodarczej. Sprawdźmy, w jakim zakresie nowy Polski Ład może wpłynąć na opodatkowanie przedsiębiorców.

 

Zobacz film: Jak Nowy Polski Ład wpłynie na podatki w jednoosobowej działalności gospodarczej?

 

Nowy Polski Ład a opodatkowanie przedsiębiorców – trzy najważniejsze zmiany

Trzy najważniejsze zmiany, jakie mogą (na razie bowiem są to jedynie szacunkowe zapowiedzi – nie ma jeszcze projektów ustaw, na podstawie których można określić faktyczne skutki zapowiadanych zmian w obciążeniach podatkowych przedsiębiorców) obowiązywać przedsiębiorców według nowego Polskiego Ładu to:

Zanim jednak przejdziemy do wyliczeń, warto przypomnieć aspekt historyczny. Na przestrzeni lat 1997–1999 system „budżetowy” zastąpiono nowym, „ubezpieczeniowo-budżetowym” modelem finansowania, a system opieki zdrowotnej oparto na zasadzie solidaryzmu społecznego, powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydzielono wówczas składkę zdrowotną (której podstawą wyliczenia jest przeciętne wynagrodzenie za rok ubiegły) i „wyciągnięto” ją spod podatku jako odrębne zobowiązanie, ale z przywilejem odliczenia od podatku. Nowy Polski Ład przywraca natomiast składkę jako jeden z elementów podatku. Zobaczmy zatem, jak wpłynie to na podatki.

Najczęściej wybieraną formą opodatkowania przez polskich przedsiębiorców są zasady ogólne – skala podatkowa. Zmiany, jakie wprowadza na tym polu nowy Polski Ład, przedstawiają się następująco:

Próg podatkowy

Dochód od

Dochód do

Jak jest obecnie

Po zmianach nowy Polski Ład – zapowiedź

  

do 8000

brak podatku 

brak podatku 

8000

30 000

17%

brak podatku 

1. próg

30 000

85 528

17%

17%

85 528

120 000

14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł 

17%

2. próg 

120 000

1 000 000

14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł 

20 400 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł 

tzw. „3. próg”

powyżej

1 000 000

 

14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł + dodatkowe 4% daniny solidarnościowej (tzw. trzeci próg)

20 400 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł +

dodatkowe 4% daniny solidarnościowej (tzw. trzeci próg)

*schemat uproszczony z pominięciem stosowania kwoty wolnej

Nowy Polski Ład – opodatkowanie przedsiębiorców w praktyce

Wprowadzenie zmian najlepiej widać na przykładzie, stąd w poniższej tabeli ujęto zestawienie pokazujące szacunkowo, jak zmienią się zobowiązania, gdyby wstępne zapowiedzi rządu zostały wdrożone.

Podatek na zasadach ogólnych, czyli nowy Polski Ład a skala podatkowa

Kontekst

Dochód miesięcznie

Składka zdrowotna

Podatek za miesiąc w uproszczeniu

Roczna kwota wolna od podatku

Roczne obciążenie podatkiem 

i składka zdrowotna 

Przy niskich zarobkach w nowym Polskim Ładzie – przedsiębiorca oszczędzi 1971 zł

obecnie 

3 tys. zł

381 zł

182 zł

525 zł

6231 zł

Nowy Polski Ład (zapowiedź) 

3 tys. zł

279 zł

510 zł

5100 zł

4260 zł

Przy średnich zarobkach w nowym Polskim Ładzie – przedsiębiorcy zwiększone zostanie obciążenie o 2349 zł

obecnie 

7 tys. zł

381 zł

862 zł

525

14 391 zł

Nowy Polski Ład (zapowiedź) 

7 tys. zł

630 zł

1190 zł

5100

16 740 zł

Przy wysokich zarobkach w nowym Polskim Ładzie – przedsiębiorcy zwiększone zostanie obciążenie o 7028 zł

obecnie 

20 tys. zł

381 zł

3072 zł

67 512 zł

Nowy Polski Ład (zapowiedź) 

20 tys. zł

1800 zł

3400 zł

74 540 zł

 

Jak widać na podanych przykładach, na zmianach w zakresie, w jakim Polski Ład zmienia kwotę wolną od podatku, jak również znosi zryczałtowaną składkę zdrowotną (uwaga: może pojawić się jakiś minimalny jej pułap – kwestia zostanie zapewne wyjaśniona dopiero w momencie pojawienia się projektów ustaw zmieniających obecne przepisy) najwięcej zyskują najmniej zarabiający. Podniesiono kwotę 2. progu opodatkowania stawką 32%, natomiast nieco zneutralizowano różnicę, jaką przyniesie zniesienie ryczałtowej składki i brak możliwości jej odliczenia od podatku w przypadku osób o średnich zarobkach. Największe obciążenia czekają zarabiających najwięcej.

W przypadku składek ZUS warto zauważyć, że wysokość składki zdrowotnej oraz obowiązek jej płacenia nie jest obecnie zależny od ulg ZUS-owskich. Stąd niezależnie od tego, czy przedsiębiorca korzysta z ulgi na start, czy też Małego ZUS albo preferencyjnych składek – składka zdrowotna obowiązuje go na takim samym poziomie, jak w przypadku przedsiębiorców działających na rynku od dawna.

Podatek liniowy a nowy Polski Ład

Inaczej zmiany będą się przedstawiać przy opodatkowaniu podatkiem liniowym, gdzie stawka podatku nie zmienia się, zatem różnice będą polegały jedynie na wysokości składek ZUS i braku możliwości jej ewentualnego odliczenia.

Kontekst

Dochód miesięcznie

Składka zdrowotna

Podatek za miesiąc w uproszczeniu

Roczne obciążenie podatkiem 

i składka zdrowotna 

Przy niskich zarobkach w nowym Polskim Ładzie: dodatkowe obciążenie przedsiębiorcy to 2604 zł – jednak przy tak małym dochodzie nie należy wybierać opodatkowania podatkiem liniowym

obecnie 

3 tys. zł

381 zł

242 zł

6231 zł

Nowy Polski Ład (zapowiedź) 

3 tys. zł

279 zł

570 zł

4260 zł

Przy średnich zarobkach w nowym Polskim Ładzie: dodatkowe obciążenie przedsiębiorcy to 6924 zł – przy takim poziomie dochodu wciąż nie należy wybierać opodatkowania podatkiem liniowym

obecnie 

7 tys. zł

381 zł

1002 zł

14 391 zł

Nowy Polski Ład (zapowiedź) 

7 tys. zł

630 zł

1330 zł

16 740 zł

Przy wysokich zarobkach w nowym Polskim Ładzie: dodatkowe obciążenie przedsiębiorcy to 20 964 zł

obecnie 

20 tys. zł

381 zł

3472 zł

67 512 zł

Nowy Polski Ład (zapowiedź) 

20 tys. zł

1800 zł

3800 zł

74 540 zł

Dodatkowo należy pamiętać, że przedsiębiorcy wciąż będą opłacali składki społeczne, których dla uproszczenia nie ujęto w wyliczeniach, a które u przedsiębiorców działających na rynku już od dawna wynoszą około 1000 zł miesięcznie; w tym zakresie nic się nie zmieni zarówno przy podatku progresywnym, jak i liniowym.

Ryczałt w nowym Polskim Ładzie – na razie dostępny

Ostatnią z form opodatkowania, jaką przedsiębiorcy mogą aktualnie wybrać, jest ryczałt. Z początkiem 2021 roku podniesiono limit uprawniający do płacenia ryczałtu do 2 mln euro oraz rozszerzono katalog osób mogących z niego korzystać, m.in. o prawników, lekarzy, księgowych, inżynierów i tłumaczy. Nie są zapowiadane zmiany w zakresie stawek ryczałtu, których obecnie mamy aż osiem (17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% lub 2%), stąd duża część podmiotów wybiera tę formę opodatkowania. Nie wiadomo jednak, jak zostanie przyjęty schemat naliczania składki zdrowotnej. Przy ryczałcie bowiem mamy opodatkowane same przychody. Koszty nie są odliczane, zatem dochodem na ryczałcie jest przychód, czyli to, co zarobimy. Czy zatem na ryczałcie składka zdrowotna będzie liczona od całego przychodu, czy np. od jego ustalonej przepisami procentowo części? Tego dowiemy się jesienią, gdy pojawią się projekty ustaw zmieniających przepisy.

Na koniec warto przypomnieć, iż przytoczone wyliczenia są szacunkowe, bowiem ustalono je jedynie na podstawie wstępnie przedstawionego przez rząd planu, który z pewnością będzie jeszcze dopracowywany i uszczelniany.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów