Poradnik Przedsiębiorcy

Kwota wolna od podatku a nowy Polski Ład

Celem prowadzenia każdej działalności gospodarczej jest osiąganie zysku. Jednocześnie przedsiębiorcy szukają rozwiązań pozwalających na optymalizację podatkową, tak aby płacić jak najniższe podatki. Duże znaczenie ma przy tym stabilna sytuacja finansowa firmy – zapewnienie jej bezpiecznego funkcjonowania i dalszego rozwoju. Jednym z narzędzi, jakie może wykorzystać przedsiębiorca, jest wybór najkorzystniejszej dla siebie formy opodatkowania. Sprawdźmy, co mówi na ten temat zagadnienie „kwota wolna od podatku a nowy Polski Ład”.

Kiedy można skorzystać z kwoty wolnej od podatku?

form opodatkowania takich jak karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, skala podatkowa oraz podatek liniowy kwota wolna od podatku dostępna jest wyłącznie w przypadku jednej z nich. Jest to skala podatkowa. Taka forma opodatkowania polega na występowaniu trzech progów podatkowych – 17% i 32%, a w przypadku osiągnięcia dochodu powyżej 1 000 000 zł nadwyżka ponad ten limit opodatkowana jest stawką 4% w ramach tzw. daniny solidarnościowej. Wysokość stawki podatku uzależniona jest od wysokości uzyskanego dochodu, czyli przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania.

W 2021 roku kwota wolna od podatku wynosi 8000 zł.

Przykład 1.

Pani Emilia prowadzi salon fryzjerski. W 2021 roku uzyskała przychód w kwocie 50 000 zł. Natomiast poniesione koszty to kwota 45 000 zł. Czy pani Emilia wykaże w zeznaniu rocznym za 2021 rok dochód do opodatkowania i będzie musiała zapłacić podatek?

W sytuacji gdy kwota przychodu jest wyższa niż wartość poniesionych kosztów, powstanie dochód podlegający opodatkowaniu, który wyniesie 5000 zł (50 000 – 45 000). Z racji tego, że dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, pani Emilia nie zapłaci podatku dochodowego za 2021 rok. Co więcej, jeżeli w trakcie roku uiszczała zaliczki na podatek dochodowy, będą one wykazane jako nadpłata w zeznaniu rocznym PIT-36 i zostaną zwrócone pani Emilii z urzędu.

Nowy Polski Ład wprowadza również podwyższenie limitu I progu podatkowego aż do 120 000 zł.

Kwota wolna od podatku a nowy Polski Ład

Zapowiadane zmiany podatkowe, jakie mają zostać wprowadzone zgodnie z projektem nowego Polskiego Ładu, będą skutkowały zwiększeniem kwoty wolnej od podatku ponad trzykrotnie.

Nowy Polski Ład spowoduje wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł.

Przykład 2.

Pan Aleksander prowadzi firmę informatyczną. W ciągu 2021 roku osiągnął dochód w wysokości 10 000 zł. Czy nowa kwota wolna od podatku, jaką wprowadza nowy Polski Ład, przyniesie korzyści podatkowe po stronie pana Aleksandra?

W 2021 roku kwota wolna od podatku wynosi 8000 zł. W uproszczeniu oznacza to, że pan Aleksander uzyskał dochód, przekraczając tę kwotę o 2000 zł, a więc będzie zobowiązany do zapłaty podatku. Zagadnienie „nowa kwota wolna od podatku a nowy Polski Ład” to zmiana, która pozwoliłaby panu Aleksandrowi na uniknięcie zapłaty podatku, ponieważ na nowych zasadach nie przekroczyłby kwoty wolnej.

Kto skorzysta na nowej kwocie wolnej od podatku?

Największą korzyść z podwyższenia kwoty wolnej od podatku odczują pracownicy na płacy minimalnej. W 2021 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 2800 zł. Biorąc pod uwagę wzrost kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł, znaczna wartość uzyskanego przychodu nie będzie opodatkowana.

Przykład 3.

Pan Wiktor pracuje na umowę o pracę w firmie XYZ i otrzymuje płacę minimalną. Na jakie korzyści może liczyć po wejście w życie nowego Polskiego Ładu?

Biorąc pod uwagę wynagrodzenie minimalne brutto w 2021 roku, czyli 2800 zł, przy założeniu, że pan Wiktor przepracował 12 miesięcy, uzyskał on przychód w wysokości 33 600 zł (2800 zł * 12 miesięcy).

Przy obecnej kwocie wolnej od podatku pan Wiktor musi rozliczyć się z fiskusem od zarobionej nadwyżki ponad 8000 zł, czyli podatek wyniesie 4352 zł [(33 600 – 8000) * 17%]. Nowa kwota wolna od podatku znacząco obniży tę wartość, ponieważ podatek od nadwyżki ponad 30 000 zł wyniesie 612 zł [(33 600 – 30 000) * 17%]. 

*W przykładzie zostały pominięte składki ZUS i koszty uzyskania przychodu.

W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadza zwiększenie kwoty wolnej od podatku, możemy przeczytać, że: „Wprowadzenie wyższej kwoty od podatku będzie miało szczególne znaczenie dla osób zarabiających do 2500 zł miesięcznie, gdyż osoby te będą w całości zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych”.

Jak zmienią się przepisy dotyczące kwoty zmniejszającej podatek?

Obecnie w zaliczkach na podatek dochodowy nie jest uwzględniana kwota wolna od podatku, tylko kwota zmniejszająca podatek. Jest to wartość stała i wynosi 525,12 zł. Ostateczne rozliczenie tej kwoty w kontekście kwoty wolnej od podatku ma miejsce właśnie w zeznaniu rocznym.

Kwota zmniejszająca podatek ujmowana jest w wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy tylko w pierwszym progu podatkowym, czyli przy zastosowaniu stawki 17%.
Projekt wprowadzający podwyższenie kwoty wolnej od podatku jednocześnie likwiduje kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 525,12 zł, która była ujmowana w wyliczeniach zaliczek na podatek dochodowy.
Obecnie z projektu ustawy wprowadzającej wzrost kwoty wolnej od podatku nie wynika jednoznacznie, czy kwota zmniejszająca podatek będzie ujmowana w zaliczkach na podatek w trakcie roku w pełnej wysokości, czyli 5100 zł (w przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody w I progu podatkowym).
Zwiększenie kwoty wolnej do 30 000 zł powoduje jednoczesny wzrost kwoty zmniejszającej podatek do 5100 zł rocznie. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek wynika z tego, że jest to 17% z kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 * 17%. Miesięcznie kwota zmniejszająca podatek wynosi 425 zł. W konsekwencji przeciętny miesięczny zysk osoby pracującej na umowie o pracę to około 380 zł.

 

Obecne przepisy

nowy Polski Ład

Wysokość kwoty wolnej od podatku

8000 zł

30 000 zł

Kwota zmniejszająca podatek (miesięcznie)

43,76 zł

425 zł

Zysk dla podatnika

381,24 zł (425 – 43,76)

Oznacza to, że podatnicy, których dochody nie przekroczą kwoty 30 000 zł, będą zwolnieni z podatku, natomiast ci uzyskujący dochody ponad nadwyżkę 30 000 zł do momentu przekroczenia I progu podatkowego będą płacić podatek w wysokości 17%.

Przykład 4.

Pan Łukasz prowadzi biuro projektowe i uzyskał w trakcie miesiąca dochód w wysokości 10 000 zł. Jaką korzyść przyniesie dla pana Łukasz nowy Polski Ład?

Uzyskując dochód 10 000 zł w obecnym brzmieniu przepisów, pan Łukasz zapłaciłby podatek w wysokości 1174,88 zł.

Obliczenia:

dochód – 10 000 zł

kwota zmniejszająca podatek – 525,12 zł

podatek – 10 000 * 0,17 = 1700 zł

podatek po uwzględnieniu kwoty zmniejszającej – 1700 – 525,12 zł = 1174,88 zł.

Po wejściu w życie zmian wprowadzonych przez nowy Polski Ład pan Łukasz zapłaciłby podatek w wysokości 1275 zł.

Obliczenia:

dochód – 10 000 zł

kwota zmniejszająca podatek – 425 zł

podatek – 10 000 * 0,17 = 1700 zł

podatek po uwzględnieniu kwoty zmniejszającej – 1700 – 425 zł = 1275 zł.

Odpowiadając zatem na pytanie, jakie korzyści przyniesie dla podatników zagadnienie „kwota wolna od podatku a nowy Polski Ład” należy zauważyć, że wzrost kwoty wolnej od podatku będzie miał przełożenie na niższe podatki. Zmiany te nie dotyczą jednak każdego przedsiębiorcy czy pracownika. Kwota wolna od podatku występuje wyłącznie w przypadku opodatkowania skalą podatkową. Przedsiębiorcy, którzy wybrali np. podatek liniowy, ryczałt lub kartę podatkową, nie skorzystają więc na tej zmianie. Warto zatem przeanalizować zmianę formy opodatkowania w nowym roku. W tym celu należy złożyć aktualizację CEIDG-1 najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskany został pierwszy przychód w danym roku. Zakładając, że zmiany przepisów wejdą w życie dopiero w 2022 roku, przedsiębiorcy mają czas, aby dopełnić niezbędnych formalności.