0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kwota wolna od podatku w Polsce w 2024 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Celem prowadzenia każdej działalności gospodarczej jest osiąganie zysku. Jednocześnie przedsiębiorcy szukają rozwiązań pozwalających na optymalizację podatkową, tak aby płacić jak najniższe podatki. Duże znaczenie ma przy tym stabilna sytuacja finansowa firmy – zapewnienie jej bezpiecznego funkcjonowania i dalszego rozwoju. Jednym z narzędzi, jakie może wykorzystać przedsiębiorca, jest wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania. Sprawdźmy, ile wynosi kwota wolna od podatku w 2024 roku przy opodatkowaniu skalą podatkową!

Kiedy można skorzystać z kwoty wolnej od podatku?

Kwota wolna od podatku dostępna jest wyłącznie w przypadku skali podatkowej. Taka forma opodatkowania polega na występowaniu dwóch progów podatkowych – 12% i 32%, a w przypadku osiągnięcia dochodu powyżej 1 000 000 zł nadwyżka ponad ten limit opodatkowana jest dodatkowo stawką 4% w ramach tzw. daniny solidarnościowej. Wysokość stawki podatku uzależniona jest od wysokości uzyskanego dochodu, czyli przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania.

W 2024 roku kwota wolna od podatku została podtrzymana. Jaka kwota jest wolna od podatku w 2024 roku?

W 2024 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł.

Przykład 1.

Pani Emilia prowadzi salon fryzjerski. W 2024 roku uzyskała przychód w kwocie 50 000 zł. Natomiast poniesione koszty to kwota 45 000 zł. Czy pani Emilia wykaże w zeznaniu rocznym za 2024 rok dochód do opodatkowania i będzie musiała zapłacić podatek?

W sytuacji gdy kwota przychodu jest wyższa niż wartość poniesionych kosztów, powstanie dochód podlegający opodatkowaniu, który wyniesie 5000 zł (50 000 – 45 000). Z racji tego, że dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, pani Emilia nie zapłaci podatku dochodowego za 2024 rok. Co więcej, jeżeli w trakcie roku uiszczała zaliczki na podatek dochodowy, będą one wykazane jako nadpłata w zeznaniu rocznym PIT-36 i zostaną zwrócone pani Emilii z urzędu.

Jaka jest kwota wolna od podatku - kiedy wzrosła?

Zmiany podatkowe, które wprowadził pakiet nazywany „Nowym Polskim Ładem”, spowodowały zwiększenie kwoty wolnej od podatku ponad trzykrotnie.

Od 2022 roku wejście w życie Nowego Polskiego Ładu spowodowało wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł.

Największą korzyść z podwyższenia kwoty wolnej od podatku odczuli pracownicy na płacy minimalnej. Biorąc pod uwagę wzrost kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł, znaczna wartość uzyskanego przychodu nadal nie jest opodatkowana.

Podatnicy, których dochody nie przekroczą kwoty 30 000 zł, są zwolnieni z podatku, natomiast ci uzyskujący dochody ponad nadwyżkę 30 000 zł do momentu przekroczenia I progu podatkowego płacą podatek w wysokości 12%.

Kwota wolna od podatku w Polsce a przepisy dotyczące kwoty zmniejszającej podatek w 2024 roku

Do końca 2021 roku w zaliczkach na podatek dochodowy nie jest uwzględniana kwota wolna od podatku, tylko kwota zmniejszająca podatek. Jest to wartość stała i wynosi 525,12 zł. Ostateczne rozliczenie tej kwoty w kontekście kwoty wolnej od podatku ma miejsce dopiero w zeznaniu rocznym.

Wejście w życie zmian w ramach Nowego Polskiego Ładu wprowadziło podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Zwiększenie kwoty wolnej do 30 000 zł spowodowało jednoczesny wzrost kwoty zmniejszającej podatek do 3 600 zł rocznie. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek wynika z tego, że jest to 12% z kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 x 12%.

 Kwota wolna od podatku oraz kwota zmniejszająca podatek 2024
Wysokość kwoty wolnej od podatku30 000 zł
Kwota zmniejszająca podatek w zaliczkach3 600 zł

W zaliczce na podatek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej uwzględnia się pełną kwotę zmniejszającą podatek, czyli 3600 zł.

Należy zatem zauważyć, że wzrost kwoty wolnej od podatku ma przełożenie na niższe podatki. Zmiany te nie dotyczyły jednak każdego przedsiębiorcy czy pracownika. Kwota wolna od podatku występuje wyłącznie w przypadku opodatkowania skalą podatkową. Przedsiębiorcy, którzy wybrali np. podatek liniowy, ryczałt lub kartę podatkową, nie skorzystają więc na tej zmianie.

Kwota wolna od podatku w zaliczce na podatek w 2024 roku generowane w wFirma

W systemie wFirma.pl kwota wolna od podatku zgodna z przepisami Polskiego Ładu uwzględniana jest automatycznie w wyliczeniach zaliczki na podatek na skali podatkowej. W celu wygenerowania zaliczki na podatek należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

kwota wolna od podatku 2024

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów