Kwota wolna od podatku a nowy Polski Ład

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Celem prowadzenia każdej działalności gospodarczej jest osiąganie zysku. Jednocześnie przedsiębiorcy szukają rozwiązań pozwalających na optymalizację podatkową, tak aby płacić jak najniższe podatki. Duże znaczenie ma przy tym stabilna sytuacja finansowa firmy – zapewnienie jej bezpiecznego funkcjonowania i dalszego rozwoju. Jednym z narzędzi, jakie może wykorzystać przedsiębiorca, jest wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania. Sprawdźmy, jaki związek ma z tym tematem zagadnienie „kwota wolna od podatku a Nowy Polski Ład”.

Kiedy można skorzystać z kwoty wolnej od podatku?

Z form opodatkowania takich jak karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, skala podatkowa oraz podatek liniowy, kwota wolna od podatku dostępna jest wyłącznie w przypadku jednej z nich. Jest to skala podatkowa. Taka forma opodatkowania polega na występowaniu dwóch progów podatkowych – 17% i 32%, a w przypadku osiągnięcia dochodu powyżej 1 000 000 zł nadwyżka ponad ten limit opodatkowana jest dodatkowo stawką 4% w ramach tzw. daniny solidarnościowej. Wysokość stawki podatku uzależniona jest od wysokości uzyskanego dochodu, czyli przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania.

W 2021 roku kwota wolna od podatku wynosi 8000 zł, a od 2022 roku jest równa 30 000 zł.

Przykład 1.

Pani Emilia prowadzi salon fryzjerski. W 2021 roku uzyskała przychód w kwocie 50 000 zł. Natomiast poniesione koszty to kwota 45 000 zł. Czy pani Emilia wykaże w zeznaniu rocznym za 2021 rok dochód do opodatkowania i będzie musiała zapłacić podatek?

W sytuacji gdy kwota przychodu jest wyższa niż wartość poniesionych kosztów, powstanie dochód podlegający opodatkowaniu, który wyniesie 5000 zł (50 000 – 45 000). Z racji tego, że dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, pani Emilia nie zapłaci podatku dochodowego za 2021 rok. Co więcej, jeżeli w trakcie roku uiszczała zaliczki na podatek dochodowy, będą one wykazane jako nadpłata w zeznaniu rocznym PIT-36 i zostaną zwrócone pani Emilii z urzędu.

Nowy Polski Ład wprowadza również podwyższenie limitu I progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł.

Kwota wolna od podatku a Nowy Polski Ład

Zmiany podatkowe, które wprowadza pakiet nazywany „Nowym Polskim Ładem”, spowodują zwiększenie kwoty wolnej od podatku ponad trzykrotnie.

Od 2022 roku wejście w życie Nowego Polskiego Ładu spowoduje wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł.

Przykład 2.

Pan Aleksander prowadzi firmę informatyczną. W ciągu 2021 roku osiągnął dochód w wysokości 10 000 zł. Czy nowa kwota wolna od podatku, jaką wprowadza Nowy Polski Ład, przyniesie korzyści podatkowe po stronie pana Aleksandra?

W 2021 roku kwota wolna od podatku wynosi 8000 zł. W uproszczeniu oznacza to, że pan Aleksander uzyskał dochód, przekraczając tę kwotę o 2000 zł, a więc będzie zobowiązany do zapłaty podatku. Zagadnienie „nowa kwota wolna od podatku a Nowy Polski Ład” to zmiana, która w analogicznej sytuacji w 2022 roku pozwoli panu Aleksandrowi na uniknięcie zapłaty podatku, ponieważ na nowych zasadach nie przekroczy kwoty wolnej, która wynosi 30 000 zł.

Kto skorzysta na nowej kwocie wolnej od podatku?

Największą korzyść z podwyższenia kwoty wolnej od podatku odczują pracownicy na płacy minimalnej. W 2021 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 2800 zł. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie wzrosło o 210 zł i wynosi 3010 zł. Biorąc pod uwagę wzrost kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł, znaczna wartość uzyskanego przychodu nadal nie jest opodatkowana.

Przykład 3.

Pan Wiktor pracuje na umowę o pracę w firmie XYZ i otrzymuje płacę minimalną. Na jakie korzyści może liczyć po wejście w życie Nowego Polskiego Ładu?

Biorąc pod uwagę wynagrodzenie minimalne brutto w 2022 roku, czyli 3010 zł, przy założeniu, że pan Wiktor przepracował 12 miesięcy, uzyskał on przychód w wysokości 36 120 zł (3010 zł * 12 miesięcy).

Pan Wiktor musi rozliczyć się z fiskusem od zarobionej nadwyżki ponad 30 000 zł, czyli podatek wyniesie 1040 zł [(36 120 – 30 000) * 17%].

W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadza zwiększenie kwoty wolnej od podatku, możemy przeczytać, że: „Wprowadzenie wyższej kwoty od podatku będzie miało szczególne znaczenie dla osób zarabiających do 2500 zł miesięcznie, gdyż osoby te będą w całości zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych”.

Podatnicy, których dochody nie przekroczą kwoty 30 000 zł, są zwolnieni z podatku, natomiast ci uzyskujący dochody ponad nadwyżkę 30 000 zł do momentu przekroczenia I progu podatkowego płacą podatek w wysokości 17%.

Przykład 4.

Pani Halina pracuje w ramach kilku umów zleceń, z tytułu których w trakcie miesiąca uzyskuje przychód w wysokości 2500 zł. Czy w związku z tym zapłaci podatek dochodowy w 2022 roku?

Jeżeli w każdym miesiącu przez cały 2022 rok pani Halina uzyskuje przychód w wysokości 2500 zł, oznacza to, że rocznie wypracuje przychód w kwocie 30 000 zł. W 2022 roku kwota wolna od podatku wynosi dokładnie taką samą kwotę, a więc 30 000 zł, co oznacza, że przychód uzyskany przez panią Halinę nie jest opodatkowany. Niemniej jednak pani Halina po zakończonym roku ma obowiązek złożenia zeznania rocznego PIT-37, w którym wykaże uzyskane przychody z umów zleceń na podstawie otrzymanych PIT-11 od zleceniodawców.

Jak zmienią się przepisy dotyczące kwoty zmniejszającej podatek?

Do końca 2021 roku w zaliczkach na podatek dochodowy nie jest uwzględniana kwota wolna od podatku, tylko kwota zmniejszająca podatek. Jest to wartość stała i wynosi 525,12 zł. Ostateczne rozliczenie tej kwoty w kontekście kwoty wolnej od podatku ma miejsce dopiero w zeznaniu rocznym.

Kwota zmniejszająca podatek ujmowana jest w wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy tylko w pierwszym progu podatkowym, czyli przy zastosowaniu stawki 17%.

Wejście w życie zmian w ramach Nowego Polskiego Ładu wprowadza podwyższenie kwoty wolnej od podatku i jednocześnie likwiduje kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 525,12 zł, która była ujmowana w wyliczeniach zaliczek na podatek dochodowy.

Zwiększenie kwoty wolnej do 30 000 zł powoduje jednoczesny wzrost kwoty zmniejszającej podatek do 5100 zł rocznie. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek wynika z tego, że jest to 17% z kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 * 17%. Miesięcznie kwota zmniejszająca podatek wynosi 425 zł. W konsekwencji przeciętny miesięczny zysk osoby pracującej na umowie o pracę to około 380 zł.

 

Przepisy do końca 2021 roku

Nowy Polski Ład

Wysokość kwoty wolnej od podatku

8000 zł

30 000 zł

Kwota zmniejszająca podatek (miesięcznie)

43,76 zł (525,12/12)

425 zł (5100/12)

Zysk dla podatnika

381,24 zł (425 – 43,76)

W przypadku dochodów wypracowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w wyliczeniu zaliczki na podatek uwzględnia się pełną wartość kwoty zmniejszającej podatek – czyli nie jest ona dzielona na miesiące i ujmowana w wyliczeniach w wysokości 1/12. Dzięki temu przedsiębiorcy odczują jeszcze większą korzyść, ponieważ kwota zmniejszająca podatek w zaliczce na podatek dochodowy wzrośnie aż o prawie 4575 zł ( 5100 zł – 525,12 zł).

W zaliczce na podatek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej uwzględnia się pełną kwotę zmniejszającą podatek, czyli 5100 zł.

Przykład 5.

Pan Łukasz prowadzi biuro projektowe i uzyskał w trakcie miesiąca dochód w wysokości 10 000 zł. Jaką korzyść przyniesie mu Nowy Polski Ład?

Uzyskując dochód 10 000 zł w 2021 roku, pan Łukasz zapłaciłby podatek w wysokości 1174,88 zł.

Obliczenia:

dochód: 10 000 zł

kwota zmniejszająca podatek: 525,12 zł

podatek: 10 000 * 0,17 = 1700 zł

podatek po uwzględnieniu kwoty zmniejszającej: 1700 – 525,12 zł = 1174,88 zł.

Po wejściu w życie zmian wprowadzonych przez Nowy Polski Ład pan Łukasz nie zapłaci podatku dochodowego, ponieważ uzyskane dochody nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku.

Obliczenia:

dochód: 10 000 zł

kwota zmniejszająca podatek: 5100 zł

podatek: 10 000 * 0,17 = 1700 zł

podatek po uwzględnieniu kwoty zmniejszającej: 1700 – 5100 zł = (– 3400) zł – brak zobowiązania podatkowego.

Odpowiadając zatem na pytanie, jakie korzyści przyniesie dla podatników zagadnienie „kwota wolna od podatku a Nowy Polski Ład”, należy zauważyć, że wzrost kwoty wolnej od podatku ma przełożenie na niższe podatki. Zmiany te nie dotyczą jednak każdego przedsiębiorcy czy pracownika. Kwota wolna od podatku występuje wyłącznie w przypadku opodatkowania skalą podatkową. Przedsiębiorcy, którzy wybrali np. podatek liniowy, ryczałt lub kartę podatkową, nie skorzystają więc na tej zmianie. Warto zatem przeanalizować zmianę formy opodatkowania w nowym roku. W tym celu trzeba złożyć aktualizację CEIDG-1 najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskany został pierwszy przychód w danym roku.

W celu wyboru optymalnej formy opodatkowania z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Polski Ład warto skorzystać z kalkulatora formy opodatkowania, który dostępny jest w artykule: Optymalna forma opodatkowania działalności a Polski Ład.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów