0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kwota wolna od podatku a Nowy Polski Ład

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Celem prowadzenia każdej działalności gospodarczej jest osiąganie zysku. Jednocześnie przedsiębiorcy szukają rozwiązań pozwalających na optymalizację podatkową, tak aby płacić jak najniższe podatki. Duże znaczenie ma przy tym stabilna sytuacja finansowa firmy – zapewnienie jej bezpiecznego funkcjonowania i dalszego rozwoju. Jednym z narzędzi, jakie może wykorzystać przedsiębiorca, jest wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania. Sprawdźmy, jaki związek ma z tym tematem zagadnienie „kwota wolna od podatku a Nowy Polski Ład”.

Kiedy można skorzystać z kwoty wolnej od podatku?

Z form opodatkowania takich jak karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, skala podatkowa oraz podatek liniowy, kwota wolna od podatku dostępna jest wyłącznie w przypadku jednej z nich. Jest to skala podatkowa. Taka forma opodatkowania polega na występowaniu dwóch progów podatkowych – 12% i 32%, a w przypadku osiągnięcia dochodu powyżej 1 000 000 zł nadwyżka ponad ten limit opodatkowana jest dodatkowo stawką 4% w ramach tzw. daniny solidarnościowej. Wysokość stawki podatku uzależniona jest od wysokości uzyskanego dochodu, czyli przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania.

W 2021 roku kwota wolna od podatku wynosiła 8 000 zł, a od 2022 roku jest równa 30 000 zł.

Przykład 1.

Pani Emilia prowadzi salon fryzjerski. W 2023 roku uzyskała przychód w kwocie 50 000 zł. Natomiast poniesione koszty to kwota 45 000 zł. Czy pani Emilia wykaże w zeznaniu rocznym za 2023 rok dochód do opodatkowania i będzie musiała zapłacić podatek?

W sytuacji gdy kwota przychodu jest wyższa niż wartość poniesionych kosztów, powstanie dochód podlegający opodatkowaniu, który wyniesie 5000 zł (50 000 – 45 000). Z racji tego, że dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, pani Emilia nie zapłaci podatku dochodowego za 2023 rok. Co więcej, jeżeli w trakcie roku uiszczała zaliczki na podatek dochodowy, będą one wykazane jako nadpłata w zeznaniu rocznym PIT-36 i zostaną zwrócone pani Emilii z urzędu.

Nowy Polski Ład wprowadził również podwyższenie limitu I progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł. Wysokość progu podatkowego została utrzymana w 2023 roku.

Kwota wolna od podatku a Nowy Polski Ład

Zmiany podatkowe, które wprowadził pakiet nazywany „Nowym Polskim Ładem”, spowodowały zwiększenie kwoty wolnej od podatku ponad trzykrotnie.

Od 2022 roku wejście w życie Nowego Polskiego Ładu spowodowało wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł.

Przykład 2.

Pan Aleksander prowadzi firmę informatyczną i uzyskuje corocznie dochód w wysokości 28 000 zł. Czy zwiększenie kwoty wolnej od podatku, jaką wprowadził Nowy Polski Ład jest korzystna dla pana Aleksandra?

W 2021 roku kwota wolna od podatku wynosiła 8000 zł. W uproszczeniu oznacza to, że pan Aleksander uzyskał dochód, przekraczając tę kwotę o 20 000 zł, a więc był zobowiązany do zapłaty podatku. Zagadnienie „nowa kwota wolna od podatku a Nowy Polski Ład” to zmiana, która w analogicznej sytuacji w bieżącym roku pozwala panu Aleksandrowi na uniknięcie zapłaty podatku, ponieważ na nowych zasadach nie przekroczy kwoty wolnej, która wynosi 30 000 zł.

Kto skorzysta na nowej kwocie wolnej od podatku?

Największą korzyść z podwyższenia kwoty wolnej od podatku odczuli pracownicy na płacy minimalnej. W 2022 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 3010 zł. Z kolei w 2023 roku płaca minimalna zmieni się dwukrotnie:

  • od stycznia obowiązuje minimalne wynagrodzenie w kwocie 3490 zł,
  • od lipca będzie obowiązywać minimalne wynagrodzenie w kwocie 3600 zł.

Biorąc pod uwagę wzrost kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł, znaczna wartość uzyskanego przychodu nadal nie jest opodatkowana.

Przykład 3.

Pan Wiktor pracuje na umowę o pracę w firmie XYZ i otrzymuje płacę minimalną. Na jakie korzyści może liczyć?

Biorąc pod uwagę wynagrodzenie minimalne brutto w 2023 roku, czyli 3490 zł (od stycznia) i 3600 zł (od lipca), przy założeniu, że pan Wiktor przepracował 12 miesięcy, uzyskał on przychód w wysokości 42 540 zł (3490 zł * 6 miesięcy) + (3600 zł * 6 miesięcy).

Pan Wiktor musi rozliczyć się z fiskusem od zarobionej nadwyżki ponad 30 000 zł, czyli podatek wyniesie 1 505 zł [(42 540 – 30 000) * 12%].

W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadza zwiększenie kwoty wolnej od podatku, możemy przeczytać, że: „Wprowadzenie wyższej kwoty od podatku będzie miało szczególne znaczenie dla osób zarabiających do 2500 zł miesięcznie, gdyż osoby te będą w całości zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych”.

Podatnicy, których dochody nie przekroczą kwoty 30 000 zł, są zwolnieni z podatku, natomiast ci uzyskujący dochody ponad nadwyżkę 30 000 zł do momentu przekroczenia I progu podatkowego płacą podatek w wysokości 12%.

Przykład 4.

Pani Halina pracuje w ramach kilku umów zleceń, z tytułu których w trakcie miesiąca uzyskuje przychód w wysokości 2500 zł. Czy w związku z tym zapłaci podatek dochodowy w 2023 roku?

Jeżeli w każdym miesiącu przez cały 2023 rok pani Halina uzyskuje przychód w wysokości 2500 zł, oznacza to, że rocznie wypracuje przychód w kwocie 30 000 zł. W 2023 roku kwota wolna od podatku wynosi dokładnie taką samą kwotę, a więc 30 000 zł, co oznacza, że przychód uzyskany przez panią Halinę nie jest opodatkowany. Niemniej jednak pani Halina po zakończonym roku ma obowiązek złożenia zeznania rocznego PIT-37, w którym wykaże uzyskane przychody z umów zleceń na podstawie otrzymanych PIT-11 od zleceniodawców.

Jak zmienią się przepisy dotyczące kwoty zmniejszającej podatek?

Do końca 2021 roku w zaliczkach na podatek dochodowy nie jest uwzględniana kwota wolna od podatku, tylko kwota zmniejszająca podatek. Jest to wartość stała i wynosi 525,12 zł. Ostateczne rozliczenie tej kwoty w kontekście kwoty wolnej od podatku ma miejsce dopiero w zeznaniu rocznym.

Wejście w życie zmian w ramach Nowego Polskiego Ładu wprowadziło podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Zwiększenie kwoty wolnej do 30 000 zł powoduje jednoczesny wzrost kwoty zmniejszającej podatek do 3600 zł rocznie. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek wynika z tego, że jest to 12% z kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 * 12%.

 

Przepisy do końca 2021 roku

Nowy Polski Ład (również w 2023 roku)

Wysokość kwoty wolnej od podatku

8000 zł

30 000 zł

Kwota zmniejszająca podatek w zaliczkach

525,12 zł

3600 zł

W przypadku dochodów wypracowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w wyliczeniu zaliczki na podatek uwzględnia się pełną wartość kwoty zmniejszającej podatek – czyli nie jest ona dzielona na miesiące i ujmowana w wyliczeniach w wysokości 1/12. Dzięki temu przedsiębiorcy odczują jeszcze większą korzyść, ponieważ kwota zmniejszająca podatek w zaliczce na podatek dochodowy wzrośnie aż o prawie 3074,88 zł (3600 zł – 525,12 zł).

W zaliczce na podatek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej uwzględnia się pełną kwotę zmniejszającą podatek, czyli 3600 zł.

Odpowiadając zatem na pytanie, jakie korzyści przyniosło dla podatników zagadnienie „kwota wolna od podatku a Nowy Polski Ład”, należy zauważyć, że wzrost kwoty wolnej od podatku ma przełożenie na niższe podatki. Zmiany te nie dotyczą jednak każdego przedsiębiorcy czy pracownika. Kwota wolna od podatku występuje wyłącznie w przypadku opodatkowania skalą podatkową. Przedsiębiorcy, którzy wybrali np. podatek liniowy, ryczałt lub kartę podatkową, nie skorzystają więc na tej zmianie.

W celu wyboru optymalnej formy opodatkowania z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Polski Ład warto skorzystać z kalkulatora formy opodatkowania, który dostępny jest w artykule: Zmiana formy opodatkowania – analiza opłacalności.

Kwota wolna od podatku w zaliczce na podatek

W systemie wFirma.pl kwota wolna od podatku zgodna z przepisami Polskiego Ładu uwzględniana jest automatycznie w wyliczeniach zaliczki na podatek na skali podatkowej. W celu wygenerowania zaliczki na podatek należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

Od wyliczenia zaliczki za czerwiec lub II kwartał 2022 roku uwzględniana jest automatycznie obniżona stawka podatku 12% w I progu podatkowym oraz nowa kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3600 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów