0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prowizja od wniosku o kredyt - prawidłowe rozliczenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Korzystanie z usług bankowych (takich jak prowadzenie rachunku bankowego czy uzyskanie kredytu) jest nieodłącznym elementem prowadzenia przedsiębiorstwa. W większości przypadków usługi bankowe są oferowane odpłatnie. Podatnik powinien za każdym razem ocenić, czy poniesione opłaty mają związek z prowadzoną działalnością oraz zastanowić się, jak należy rozliczyć te wydatki podatkowo. Zdarza się, że od przedsiębiorcy pobierana jest prowizja od wniosku o kredyt. Dowiedz się, jak należy ją prawidłowo rozliczyć!

Koszt uzyskania przychodu - co można ująć?

Prowizja od wniosku o kredyt, za którą zapłaciła osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, powinna zostać rozpatrzona jako wydatek w oparciu o art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tą ustawą, aby opłatę tę można było uznać za koszt uzyskania przychodu, musi ona spełniać następujące warunki: 

  • zostać poniesiona w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia albo zachowania jego źródła,

  • nie może być to wydatek znajdujący się w art. 23 powyższej ustawy.

Prowizja od wniosku o kredyt obrotowy - jak ująć w KPiR

Decyzja w sprawie ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowizji od wniosku o kredyt zależeć będzie od przeznaczenia środków, jakie podatnik będzie miał do dyspozycji z tytułu zaciągniętej pożyczki - i ten aspekt powinien zostać rozpatrzony w pierwszej kolejności. W art. 23 ustawy o PIT nie zostało przewidziane wyłączenie z kosztów prowizji od wniosku o kredyt. Jeśli więc środki zostaną przeznaczone na cele związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa (kredyt obrotowy), a dodatkowo podatnik będzie posiadał dowody, które to potwierdzą, to wydatek może zostać ujęty w kosztach uzyskania przychodu w dacie poniesienia.

U podatników rozliczających się na podstawie KPiR, co do zasady za dzień poniesienia kosztów uważa się dzień wystawienia faktury, rachunku lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu (art. 22 ust. 6b ustawy o PIT). W przypadku opłat bankowych takim dokumentem będzie wyciąg bankowy. Prowizja za rozpatrzenie kredytu, którego środki mają być przeznaczone na bieżące wydatki, powinna być ujęta w kolumnie 13 KPiR - “Pozostałe wydatki”.

Ujęcie prowizji od wniosku w przypadku kredytu na cele inwestycyjne

Jak już zostało wspomniane, duże znaczenie ma cel, na jaki przedsiębiorca przeznaczy środki otrzymane z banku. W ustawie o PIT (art. 23 ust. 1 pkt 33) zawarta jest regulacja, według której do kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji. Zgodnie z tym artykułem, jeśli kredyt został zaciągnięty na cele inwestycyjne, to prowizja za rozpatrzenie wniosku może zostać ujęta w kosztach dopiero po zakończeniu inwestycji. W takim przypadku wydatek powiększy wartość środka trwałego i będzie rozliczany w ramach odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów