0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty związane z wynagrodzeniami zleceniobiorców - jak je ująć w KPiR?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak zaksięgować w KPiR koszty związane z wynagrodzeniami wypłaconymi osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie?

Kamila, Lublin

 

Koszty związane z wynagrodzeniami księguje się w księdze przychodów i rozchodów zwykle na podstawie dwóch wpisów:

  • kwotę wynagrodzenia brutto - do kolumny 12 - Wynagrodzenie w gotówce i naturze (pod datą wypłaty wynagrodzenia),
  • składki ZUS w tej części w jakiej finansowane są przez pracodawcę - do kolumny 13 - Pozostałe wydatki (pod datą opłacenia składek ZUS).

Dodatkowo należy pamiętać, że termin zapłaty składek i podatku dochodowego za pracownika (PIT-4) zależy od daty wypłaty:

  • do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty opłacane są składki ZUS,
  • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty opłacany jest podatek dochodowy za pracownika PIT-4.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów