Poradnik Przedsiębiorcy

Czy kopia faktury pozwala na ujęcie kosztu w KPiR?

Do wiadomości przesłanej drogą e-mail załączono kopię faktury, czyli plik PDF z nadrukiem wodnym KOPIA. Natomiast oryginał faktury przesłany został pocztą, ale nigdy do mnie nie dotarł. Czy kopia faktury wystarczy, by zaksięgować wydatek do kosztów i odliczyć VAT?

Michał, Szczecin

 

Jeżeli wraz z wiadomością e-mail otrzymał Pan dokument oznaczony jako kopia faktury, nie może on być podstawą do księgowania kosztu w KPiR ani też nie uprawnia do odliczenia VAT. Należałoby więc ubiegać się u sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury.

Jeżeli dostałby Pan oryginał, ale w formie skanu lub w wersji elektronicznej, to co do zasady, jeżeli zachowane zostałyby przepisy dotyczące przechowywania i archiwizowania faktur w formie elektronicznej na zewnętrznym nośniku danych, otrzymana faktura elektroniczna dawałaby prawo do ujęcia wpisu w kosztach uzyskania przychodu oraz odliczenia VAT, jeżeli zakup służyłby czynnościom opodatkowanym.