0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przedłużenie terminów poboru zaliczki – będzie ustawa!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kiedy 8 stycznia weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku, pracodawców oraz działy kadrowe i rozliczeniowe czekało trudne zadanie. Listy płac oraz rachunki należało przeliczyć, powstało wiele negatywnych głosów co do formy wprowadzenia zmiany. Przedłużenie terminów poboru zaliczki na PIT będzie jednak uregulowane w ustawie, nie zaś w rozporządzeniu!

Rozporządzenie z 8 stycznia – będzie ustawa?

Przypomnijmy, nowe rozporządzenie z 8 stycznia 2022 roku zmieniło zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy począwszy od rozliczenia za styczeń.

Zgodnie z rozporządzeniem wysokość zaliczki na podatek za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12 800 zł brutto powinna być pobierana w wysokości nie wyższej niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 roku.

Skutkiem tego była konieczność przeliczenia list płac i rachunków. Pobranie zaliczki na podatek dochodowy w wyższej wysokości skutkowało po stronie płatnika obowiązkiem niezwłocznego zwrotu podatnikowi (pracownikowi i zleceniobiorcy) zaistniałej różnicy.

Odbiór rozporządzenia był dość gwałtowny, dało się słyszeć głosy, że nie można w drodze rozporządzenia zmienić zasad poboru zaliczki i obowiązku jej zapłaty. Ostatecznie wdrożoną zmianę uznano za skuteczną i możliwą.

Przedłużenie terminów poboru zaliczki – powstał projekt ustawy!

Wydaje się jednak, że ministerstwo nie pozostaje głuche na głosy ekspertów i praktyków. Zamieszczony na stronie RCL projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych reguluje tę samą kwestię wprowadzoną wcześniej rozporządzeniem. 

Ustawa nie tylko ma wprowadzić zmiany, które były dotychczas w rozporządzeniu. Ma również za zadanie wsparcie z PFRON-u dla firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.

Wsparcie będzie polegać na zrekompensowaniu pracodawcom zobowiązanym do tworzenia i prowadzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych utracone środki przeznaczone na ten cel po wejściu podatkowego Polskiego Ładu.

Obrady dotyczące nowej ustawy mają odbyć się dzisiaj, tj. we wtorek 25 stycznia 2022 roku. Podczas rozmów mają być również poruszone tematy dotyczące ulgi dla klasy średniej oraz wsparcia dla samotnych rodziców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów