0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przekroczenie progu podatkowego przez osobę objętą ulgą PIT dla młodych

Wielkość tekstu:

Od 2020 roku zmieniła się metoda obliczania zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu, gdy ma miejsce przekroczenie progu podatkowego. W praktyce oznacza to, że w miesiącu przekroczenia podatnicy będą liczyć zaliczkę w sposób proporcjonalny: dochody do kwoty 85 528 zł należy objąć podatkiem w wysokości 17%, natomiast ponad tę kwotę – 32%. W tym zakresie nowe przepisy nie budzą żadnych wątpliwości. Pytania natomiast nasuwają się w kontekście osób objętych ulgą PIT dla młodych. Kiedy osoba do 26. roku życia musi zacząć płacić podatek dochodowy? W jakiej wysokości? Odpowiedzi na te pytania nie są takie oczywiste.

Kiedy osoba objęta ulgą PIT dla młodych musi zacząć płacić podatek? 

Osoby do 26. roku życia są co do zasady zwolnione z opłacania zaliczki na podatek dochodowy. Istnieją oczywiście limity ograniczające tę ulgę. Ulga bez PIT przysługuje młodym do poziomu przychodów równych 85 528 zł. Powyżej tego limitu dochody zostają objęte podatkiem w wysokości 17%.

W praktyce oznacza to, że w celu określenia, kiedy młody pracownik zacznie opłacać zaliczki na podatek, należy sumować kwoty wynagrodzenia brutto pracownika, aż do momentu przekroczenia kwoty 85 528 zł. Kwota wykraczająca poza ten limit zostanie objęta podatkiem w wysokości 17%.

Do kwoty przychodu w wysokości 85 528 zł podatnik poniżej 26. roku życia zostaje zwolniony z obowiązku opłacania podatku dochodowego. Po przekroczeniu tego limitu, dochody podatnika zostaną objęte podatkiem w wysokości 17%.

Przekroczenie progu podatkowego przez osobę z ulgą PIT dla młodych

Duże wątpliwości budzi kwestia tego, w którym momencie u młodej osoby ma miejsce przekroczenie progu podatkowego. W okresie osiągania przychodów do wysokości kwoty 85 528 zł nie odprowadza się za nią podatków, ale z praktycznego punktu widzenia, to nie oznacza, że nie osiąga ona dochodów. Z kolei podstawą do określenia momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego jest kwota dochodu liczona w sposób narastający.

Logiczne wydawałoby się sztuczne określenie kwoty dochodu liczonego w sposób narastający za okres, w którym osoba do 26. roku życia nie płaciła podatku. Wtedy moment przekroczenia progu podatkowego nadszedłby o wiele szybciej, co w konsekwencji oznaczałoby większe wpływy do skarbu państwa.

Jednakże w tym przypadku prawo działa na korzyść podatnika. Po przekroczeniu kwoty przychodów w wysokości 85 528 zł otwiera się nowa pula limitu, tym razem dochodu w wysokości 85 528 zł. Dopiero po przekroczeniu dochodu opodatkowanego młody podatnik zacznie opłacać podatek wg stawki 32%. Takie stanowisko potwierdza również Krajowa Informacja Skarbowa w odpowiedziach na pytania zadane poprzez portal podatkowy.

Od momentu objęcia osoby młodej obowiązkiem podatkowym w wysokości 17% należy od zera zacząć naliczać dochód w sposób narastający, w celu określenia, kiedy ma miejsce przekroczenie progu podatkowego (85 528 zł).

Moment przekroczenia przez osoby objęte ulgą PIT dla młodych progu podatkowego może przysporzyć wielu wątpliwości osobom zajmującym się rozliczaniem płac w firmach. Opisany w artykule sposób postępowania powinien rozwiać przynajmniej część wątpliwości naszych czytelników.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów