0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązek zapłaty zaliczki na podatek od pensji pracownika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zatrudnienie pracownika wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorcy. Niezależnie od tego, czy pracownik jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę czy o umowy cywilnoprawne, pracodawca jest zobowiązany do naliczania oraz odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzenia pracownika. Nierozliczenie w terminie zaliczki na podatek dochodowy wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami.

Kto płaci zaliczki na podatek dochodowy od pensji pracownika ?

Art. 8 Ordynacji podatkowej określa, że płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa podatkowego, jest zobowiązana do wyliczenia i pobrania od podatnika zaliczki na podatek oraz wpłacenia jej w określonym przez przepisy terminie organowi podatkowemu.

Oznacza to, że płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, jest pracodawca. To właśnie do jego obowiązków będzie należało obliczenie, pobranie i wpłacenie w terminie zaliczek od podatku dochodowego do urzędu skarbowego, tj. do 20 dnia każdego miesiąca.

Jak opłacać zaliczki na podatek?

Od 1 stycznia 2020 roku płatnicy podatku dochodowego zobowiązani są do uiszczania kwot za podatek na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Czym jest indywidualny mikrorachunek podatkowy? Jest to rachunek przypisanym do danego płatnika, służącym do dokonywania na niego wpłat z tytułu:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
  • osób prawnych (CIT)
  • podatku od towarów i usług (VAT).

Należy mieć na uwadze, że pracodawca nie wpłaca zaliczki na podatek za danego pracownika na indywidualny mikrorachunek pracownika. W tym zakresie podatek należy uiścić na indywidualny mikrorachnek podatkowy pracodawcy określonego na podstawie NIP firmy.

W celu ustalenia mikrorachunku, należy skorzystać z generatora mikrorachunku podatkowego podając NIP jako identyfikator podatkowy.

Konsekwencje nierozliczenia zaliczki na podatek dochodowy

Art. 30 Ordynacji podatkowej mówi, że przedsiębiorcy, będący płatnikami, odpowiadają zarówno za podatek niepobrany jak i za podatek pobrany a niewpłacony. Pracodawca, który nie pobrał lub nie wpłacił zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego, odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Ponadto takie działania są uznane za czyny zabronione i podlegają odpowiedzialności karnej skarbowej. Wyjątkiem od tych przepisów jest sytuacja kiedy, podatek nie został pobrany z winy podatnika, a nie płatnika. W takich okolicznościach, organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika.

Zgodnie z przepisami art. 77 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy płatnik, który nie dokonuje terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy właściwemu organowi podatkowemu, podlega karze grzywny równej 720 stawek dziennych lub karze pozbawienia wolności do lat 3, a w skrajnych przypadkach może podlegać obu tym karom jednocześnie.

Natomiast w sytuacji, kiedy pracodawca w ogóle nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy lub pobiera je w wysokości mniejszej niż powinien, to grozi mu kara grzywny do 720 stawek dziennych lub kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Jeśli przed rozpoczęciem postępowania płatnik dokona wpłaty całości należnego podatku dochodowego do właściwego organu podatkowego, to wyżej wymienione kary nie zostaną w jego przypadku zastosowane.

Niewywiązywanie się z obowiązku płatności zaliczek na podatek dochodowy pracowników powoduje bardzo poważne konsekwencje dla pracodawcy. Dlatego warto pamiętać o terminowym rozliczaniu podatku, by uniknąć ich dotkliwych skutków.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów