0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż zabawek przez Internet - dodatkowe obowiązki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż zabawek przez Internet wymaga podania klientom dodatkowych informacji. Chodzi tu o ostrzeżenia, np. określające minimalny wiek dziecka. Przed wstawieniem zabawek w sklepie trzeba się upewnić, czy towar jest oznakowany znakiem CE.

Sprzedaż zabawek przez Internet - jakie przepisy?

Wymogi, jakie powinny spełniać zabawki, w tym sposób ich oznakowania są określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek.

Ich znajomością powinni być zainteresowani nie tylko producenci czy importerzy zabawek, ale również firmy sprzedające zabawki. Rozporządzenie nakłada dodatkowe obowiązki na firmy prowadzące sprzedaż zabawek przez Internet. Dotyczą one sposobu prezentacji zabawek w sklepie internetowym. Musi on uwzględniać to, żeby potencjalni nabywcy mogli zapoznać się z dodatkowymi informacjami (tzw. ostrzeżeniami) wymaganymi dla zabawek.

O czym pamiętać w opisie produktu?

Przepisy dużą wagę przykładają do tego, żeby na zabawkach znalazły się obowiązkowe ostrzeżenia. Powinny być one również widoczne dla osób kupujących zabawki w sklepie internetowym. Chodzi o to, żeby można się było zapoznać z ostrzeżeniami przed podjęciem decyzji o zakupie, a nie dopiero po otrzymaniu zabawki. Za brak widocznych w sklepie ostrzeżeń, gdy dokonywana jest sprzedaż zabawek przez Internet Inspekcja Handlowa może nałożyć kary.

Ostrzeżenia, od których zależy decyzja o zakupie zabawki, takie jak określające minimalny i maksymalny wiek dziecka, a także pozostałe mające zastosowanie ostrzeżenia umieszcza się na opakowaniu lub w inny wyraźnie widoczny dla konsumenta przed zakupem sposób, również w przypadku zakupu przez Internet (§ 5 pkt 10 rozporządzenia w sprawie wymagań dla zabawek). To oznacza, że prowadząc sprzedaż zabawek przez Internet i wstawiając produkt do sklepu, trzeba pamiętać o tych ostrzeżeniach.

W jaki sposób zamieścić w sklepie internetowym obowiązkowe ostrzeżenia dotyczące zabawek, by były one widoczne dla potencjalnego nabywcy? Przepisy tego nie regulują. Wymóg należy uznać za spełniony, jeśli:

 • w opisie produktu zostaną “przepisane” ostrzeżenia znajdujące się na zabawce i jej opakowaniu; lub

 • w karcie produktu zostaną zamieszczone zdjęcia zabawek i ich opakowań z wyraźnymi z ostrzeżeniami, które się na nich znajdują.

Sprawdź, czy zabawka ma znak CE

Na każdej zabawce powinien znajdować się znak CE. Jest to deklaracja producenta, że spełnia ona zasadnicze wymagania bezpieczeństwa. Jeśli zabawka nie ma takiego znaku - nie należy jej sprzedawać. W przypadku kontroli Inspekcji Handlowej, niemal na pewno zabawki będą sprawdzane pod kątem tego, czy są opatrzone przez producenta znakiem CE. Dotyczy to również sytuacji, gdy ma miejsce sprzedaż zabawek przez Internet.

Kontrola Inspekcji Handlowej

Dostępne na rynku zabawki są kontrolowane przez Inspekcję Handlową na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Taka kontrola może też być przeprowadzona w sklepie prowadzącym sprzedaż zabawek przez Internet. Jak wynika z informacji przekazanych przez UOKiK, inspektorzy sprawdzają m.in., czy na każdej zabawce znajduje się znak CE, czy dołączone są ostrzeżenia i wymagane instrukcje obsługi.

Obowiązkowe ostrzeżenia - o czym pamiętać?

Przed wprowadzeniem zabawki do sklepu internetowego należy poszukać ostrzeżeń na opakowaniu i na zabawce. Ostrzeżenia należy albo przepisać do opisu produktu, albo sfotografować i zdjęcia umieścić na karcie produktu (zabawki) w sklepie internetowym.

Treść ostrzeżenia zawsze  poprzedza się słowem odpowiednio: "Ostrzeżenie" lub "Ostrzeżenia". Warto o tym pamiętać “przepisując” ostrzeżenia do opisu produktu w sklepie internetowym, gdy prowadzona jest sprzedaż zabawek przez Internet.

Warto też pamiętać, że na zabawkach nie mogą być umieszczone ostrzeżenia, jeżeli są one sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki, określonym na podstawie ich funkcji, rozmiarów i charakterystyki. Nie można więc ostrzeżeniami “obchodzić prawa”, gdy okaże się, że wyprodukowany wyrób nie spełnia wymagań.

Przykład 1:

Producent grzechotki dla dzieci, wyglądającej jak grzechotka dla niemowląt, która nie spełnia wymagań dla zabawek dla tak małych dzieci, nie może wprowadzić jej na rynek z oznaczeniem: “Ostrzeżenie: nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy” - bo na podstawie rozmiarów, funkcji, charakterystyki grzechotki można ocenić, że przewidywane użytkowanie zabawki będzie polegało na zabawie nią dzieci młodszych niż 36 miesięcy.

Jakie ostrzeżenia należy zamieścić w sklepie?

Obowiązkowe ostrzeżenia, które trzeb uwzględnić prowadząc sprzedaż zabawek przez Internet, które mają wpływ na zakup zabawki i które powinny być widoczne w sklepie internetowym, określają co najmniej minimalny lub maksymalny wiek użytkownika.

Są też ostrzeżenia, które w zależności od rodzaju zabawek mogą dotyczyć:

 • umiejętności użytkownika,

 • maksymalnej lub minimalnej masy użytkowników

 • informacji o konieczności zapewnienia, że zabawka musi być używana wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Przepisy szczegółowo regulują ostrzeżenia dla niektórych kategorii zabawek. Mają one zastosowanie również wtedy, gdy dokonywana jest sprzedaż zabawek przez Internet.

 • Ostrzeżenia -  minimalny wiek dziecka

Zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy, są opatrzone ostrzeżeniem, takim jak: "Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy" lub "Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat" lub ostrzeżeniem w formie symbolu graficznego.

 • Ostrzeżenia - zabawki ruchowe

Zabawki ruchowe zawierają ostrzeżenie o treści: "Wyłącznie do użytku domowego"

Zabawka ruchowa to  zabawka przeznaczona do użytku domowego, której konstrukcja nośna pozostaje nieruchoma w trakcie zabawy i która jest przeznaczona do wspinania się, skakania, huśtania, zjeżdżania, kołysania, obracania, raczkowania, pełzania lub kombinacji tych czynności.

 • Ostrzeżenia - zabawki funkcjonalne

Zabawki funkcjonalne zawierają ostrzeżenie: "Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej".  

Zabawka funkcjonalna to zabawka, która działa i jest używana w taki sam sposób jak wyrób, urządzenie lub instalacja przeznaczone do użytku dorosłych i która może być pomniejszonym modelem takiego wyrobu, urządzenia lub instalacji.

Do zabawek funkcjonalnych dołącza się też ostrzeżenie, że niezachowanie środków ostrożności narazi użytkownika na określone przez producenta zagrożenia, zazwyczaj związane z urządzeniem lub wyrobem, którego zabawka jest modelem w zmniejszonej skali lub imitacją.

 • Ostrzeżenia - zabawki chemiczne

Opakowanie zabawki chemicznej zawiera ostrzeżenie: "Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej (* ) lat. Do używania pod nadzorem osoby dorosłej". Wiek, jaki należy wpisać w tym ostrzeżeniu,  powinien określić producent.

Zabawka chemiczna - zabawka przeznaczona do bezpośredniego obchodzenia się z substancjami chemicznymi i mieszaninami, która jest wykorzystywana w sposób odpowiedni dla wieku dziecka, pod nadzorem dorosłych.

 • Ostrzeżenia - rolki, deskorolki, hulajnogi, rowerki

Rolki, wrotki, łyżwy, łyżworolki, deskorolki, hulajnogi i rowerki dziecięce, które są zabawkami zawierają ostrzeżenie: "Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym".

 • Ostrzeżenia - zabawki do zabawy w wodzie

Zabawki do zabawy w wodzie zawierają ostrzeżenie: "Do używania jedynie w wodzie, na głębokości, na której dziecko wyczuwa dno pod nogami, oraz pod nadzorem osoby dorosłej".

Zabawka do zabawy w wodzie - zabawka przeznaczona do użytku w płytkiej dla dziecka wodzie, zdolna unieść lub utrzymać dziecko na wodzie.

 • Ostrzeżenia - zabawki znajdujące się w żywności

Zabawki znajdujące się w żywności lub wymieszane z żywnością zawierają następujące ostrzeżenie: "Zawiera zabawkę. Zalecany nadzór osoby dorosłej".

 • Ostrzeżenia - imitacje ochronnych masek i hełmów

Imitacje ochronnych masek i hełmów zawierają ostrzeżenie: "Ta zabawka nie zapewnia ochrony".

 • Ostrzeżenia - zabawki przeznaczone do powieszenia

Zabawki przeznaczone do zawieszenia na kołysce, łóżeczku lub wózku dziecięcym za pomocą sznurków, tasiemek, gumek lub pasków posiadają ostrzeżenie umieszczone w sposób trwały na opakowaniu: "Aby zapobiec ewentualnemu urazowi w wyniku zaplątania się dziecka zabawkę, należy ją usunąć, od kiedy dziecko próbuje raczkować".

 • Ostrzeżenia - substancje zapachowe

Opakowania substancji zapachowych gier planszowych, zestawów kosmetycznych i gier smakowych zawierających substancje zapachowe określone w przepisach, zawierają ostrzeżenie: "Zawiera substancje zapachowe mogące powodować alergie".

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów