0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu - 2024

Wielkość tekstu:

W sytuacji gdy pracownicy wykorzystują swoje prywatne samochody dla celów służbowych rozliczenia dokonuje się na podstawie kilometrówki. Aby dokonać rozliczenia dokonywanych przez nich tras konieczna jest znajomość stawki za 1 km przebiegu pojazdu. W 2024 roku stawki te uległy zwiększeniu. Poniżej przedstawiamy zestawienie, jaka obowiązuje stawka za 1 km przebiegu pojazdu w 2024 roku.

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu jest ważna w przypadku gdy konieczne jest prowadzenie kilometrówki. Kilometrówka z uwzględnieniem omawianych stawek sporządzana jest przez pracowników firm aby określić za jej pomocą ile uzyska do zwrotu środków pieniężnych za użytkowanie swojego prywatnego samochodu w firmie.

Kwota limitu za 1 km przebiegu pojazdu - 2024 rok

Limity dla samochodu osobowego w 2024 roku uzależnione są od pojemności skokowej silnika samochodowego i wynoszą odpowiednio:

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego

  • o poj. skok. do 900 cm3 - 0,89 PLN

  • o poj. skok. pow. 900 cm3 - 1,15 PLN

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla motocykla

Stawka dla motocykla w 2024 roku wynosi - 0,69 PLN

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu motoroweru

Stawka dla motoroweru w 2024 roku wynosi - 0,42 PLN

Przykład 1.

Pani Marlena odbyła podróż służbową od 19 stycznia 2024 roku do 25 stycznia 2024 roku samochodem prywatnym o pojemności skokowej powyżej 900 cm3. Pracodawca wyraził zgodę na użytek prywatnego pojazdu w podróży służbowej. Podróż do miejsca docelowego i powrót wyniosła 300 km. W jakiej wartości będzie przysługiwać pani Marlenie zwrot kosztów podróży służbowej w styczniu 2024 roku?

Pani Marlenie będzie przysługiwać zwrot kosztów w kwocie 690 zł (600 km x 1,15 zł = 690 zł).

Limit stawki za 1 km przebiegu pojazdu dla 2024 roku - podstawa prawna

Wydatki poniesione na samochód osobowy związane wykonywaniem obowiązków związanych z umową o pracę są limitowane według stawki za przejechany 1 km określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów