Poradnik Przedsiębiorcy

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu - 2020

Poniżej przedstawiamy zestawienie, jaka obowiązuje stawka za 1 km przebiegu pojazdu.

Kwota limitu za 1 km przebiegu pojazdu - 2020 rok

Limity dla samochodu osobowego uzależnione są od pojemności skokowej silnika samochodowego i wynoszą odpowiednio:

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego

  • o poj. skok. do 900 cm3 - 0,5214 PLN
  • o poj. skok. pow. 900 cm3 - 0,8358 PLN

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla motocykla

Stawka dla motocykla w 2020 roku wynosi - 0,2302 PLN

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu motoroweru

Stawka dla motoroweru w 2020 roku wynosi - 0,1382 PLN

Limit stawki za 1 km przebiegu pojazdu - podstawa prawna

Wydatki poniesione na samochód osobowy związane wykonywaniem obowiązków związanych z umową o pracę są limitowane według stawki za przejechany 1 km określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).