0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Towary handlowe - przekazanie na potrzeby firmy, reklama, darowizna

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Towary handlowe - definicja, ewidencja

W myśl przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Tego rodzaju wydatki należy ująć w kolumnie 10 KPiR - Zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych.

Przedsiębiorca może zaliczyć towary handlowe i materiały handlowe do kosztów podatkowych z chwilą ich zakupu. Dodatkowo wykazuje je w spisie z natury, który również podlega wpisaniu do KPiR. Ujęcia wydatków na ich zakup można dokonać na podstawie m.in.  faktur, rachunków oraz dokumentów celnych.

Co ważne, przedsiębiorca może zdecydować się na zmianę przeznaczenia towarów, które mogą zostać przekazane m.in. na potrzeby firmy czy reklamę. Jak wówczas rozliczyć tego typu zdarzenia? Wyjaśniamy poniżej.

Towary handlowe przekazane na cele reklamy

Prowadząc działalność gospodarczą, należy liczyć się z koniecznością reklamy swoich towarów. W związku z tym pojawia się pytanie, w jaki sposób ten fakt powinien zostać ujęty w KPiR?

Zmianę kwalifikacji towaru z handlowego na cele reklamowe należy uwidocznić w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W tym celu podatnik obowiązany jest do wyksięgowania wydatku z kolumny 10 (Zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych) z jednoczesnym ujęciem wydatku w kolumnie 13 (Pozostałe wydatki). Podstawą zapisu jest dokument wewnętrzny, sporządzony w momencie pobrania towarów.

Towary handlowe przekazane na cele firmowe

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Może zdarzyć się sytuacja, gdy przedsiębiorca przekazuje towary handlowe (które wcześniej zakupił z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży) na potrzeby firmy. W związku z tym należy odpowiednio skorygować zapisy w księdze w momencie, w którym nabyte towary ulegają przekwalifikowaniu. Podobnie jak w przypadku przekazania towaru na cele reklamowe, należy dokonać przeksięgowania wartości przekazanego towaru z kolumny 10 do kolumny 13 księgi.

Dla prawidłowego udokumentowania czynności podatnik jest obowiązany sporządzić Protokół przekazania towarów handlowych na potrzeby firmy, który powinien zawierać m.in. datę przekazania towarów, opis zdarzenia gospodarczego czy ilość i wartość przekazanych towarów.

Towary handlowe - darowizna

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  co do zasady nie uważa się za koszty uzyskania przychodu darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju. W związku z tym wydatki poniesione na nabycie towarów handlowych, które następnie są przekazywane w formie darowizny, nie mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych.

Dlatego przedsiębiorca będzie musiał dokonać wyksięgowania z kol. 10 (Zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych) wartości towarów przekazanych w formie darowizny na podstawie stosownego dokumentu. Wartości towarów należy ustalić na podstawie ceny zakupu (netto w przypadku czynnego podatnika VAT, brutto w przypadku podatnika zwolnionego z VAT).

Ważne!

Wyjątek od powyższej zasady stanowi darowizna produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 Ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów