0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rabat jako przychód podlegający opodatkowaniu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W działalności gospodarczej jedną z najważniejszych kwestii jest pozyskanie lojalnych klientów. Przedsiębiorcy, działając w tym kierunku, decydują się na różne metody, wykorzystując między innymi rabat i inne bonifikaty.

Przychody w świetle ustawy o PIT

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ust. 1 ustawy o PIT za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, i pomniejszone o należny podatek od towarów i usług u czynnych podatników VAT.

W ustawie nie zostały wyjaśnione pojęcia bonifikata i skonto, a także rabat, choć jest to wyrażenie często używane w obrocie gospodarczym. Posługując się zatem definicjami słownika języka polskiego, można stwierdzić, iż:

  • bonifikata - to zmniejszenie ceny towaru bądź usługi, także jako forma odszkodowania za poniesioną stratę;

  • skonto - to zniżka ceny towaru objętego sprzedażą kredytową lub ratalną, udzielona nabywcy płacącemu gotówką przed ustalonym terminem;

  • rabat - to obniżenie ceny jakiegoś towaru o pewną kwotę; też: ta kwota.

Zgodne z powyższym jest stwierdzenie, że przedsiębiorca, udzielając swojemu klientowi rabatu, może o jego kwotę pomniejszyć przychód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Powyższe stwierdzenie potwierdzają także stanowiska organów skarbowych w interpretacjach indywidualnych. Można tu przytoczyć interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 października 2008 r. (ITPB2/415-750/08/IB): “(...) „rabat”, zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego pojęcia oznacza „zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie, upust”. W zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku Spółka planuje zorganizować w sieci swoich sklepów program lojalnościowy, który ma polegać na zdobywaniu przez klientów punktów za dokonane zakupy towarów. Za zgromadzone punkty klient będzie miał prawo do nabycia towaru za rabat kwotowy. Otrzymany rabat cenowy będzie w maksymalnej wielkości 99% wartości towaru lub usługi. Uwzględniając powyższe, w sytuacji przedstawionej we wniosku w ramach programu lojalnościowego nie dochodzi do wydania nagrody związanej ze sprzedażą premiową, ale do zakupu towaru lub usługi z rabatem. Przy tym, opis zdarzenia przyszłego zawarty we wniosku sugeruje, iż krąg uprawnionych do zakupów z rabatem będzie potencjalnie nieograniczony. Omawiany program lojalnościowy, jak wskazuje Spółka, ma bowiem na celu nie tylko zwiększenie satysfakcji i lojalności dotychczasowych klientów, ale również pozyskanie nowych konsumentów oraz zwiększenie, poprzez uczestnictwo w programie, obrotów i przychodów Spółki. W konsekwencji, korzystanie na jednakowych warunkach z programu lojalnościowego i z rabatów przy zakupie towarów lub usług przez nieograniczone grono osób nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota udzielonego rabatu nie stanowi również nagrody związanej ze sprzedażą premiową i nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.”

Jak rozliczyć rabat finansowy?

Stosując rabat finansowy, czyli dając swojemu klientowi zniżkę na towary aktualnie nabywane lub też takie, które może on nabyć w przyszłości, można mieć do czynienia z dwoma sytuacjami.

Pierwsza z nich występuje, kiedy sprzedawca opuszcza cenę produktu już w momencie zakupowania go przez klienta. Wtedy też kwota takie upustu powinna znaleźć się na wystawianej fakturze czy paragonie z kasy fiskalnej. Przedsiębiorca ma możliwość obniżenia swojego przychodu już w dacie dokonania transakcji.

Możliwy jest także inny sposób - rabat, jaki otrzymuje nabywca, dotyczy kolejnych transakcji, podczas których może on zostać wykorzystany. W takiej sytuacji sprzedawca zalicza do przychodów całą kwotę, którą uiścił podczas transakcji nabywca. Natomiast pomniejszyć przychód można dopiero w momencie, kiedy nabywca z rabatu skorzysta. Co ważne, nie trzeba tu dokonywać korekt wcześniej wprowadzonych transakcji - wszystkie rozliczenia mogą być wprowadzane na bieżąco.

Rozliczenie rabatu towarowego

Pojęciem rabatu towarowego określane jest zdarzenie, w którym sprzedawca do partii wydawanego materiału dołącza kilka darmowych, dodatkowych sztuk. W takiej sytuacji w rzeczywistości obniża się jednostkowa cena sprzedawanego towaru - za taką samą sumę sprzedawana jest jego większa ilość. Przedsiębiorca, dokumentując taką transakcję, powinien uwzględnić udzielony rabat. Podstawą opodatkowania staje się w tym przypadku rzeczywista kwota, która została wpłacona przez nabywcę.

Uwaga!

Aby wydanie dodatkowego towaru mogło być traktowane jako rabat towarowy, nadliczbowe sztuki mogą dotyczyć tylko i wyłącznie tego, co jest sprzedawane. Dodawanie do transakcji gratisowego towaru innego rodzaju zostanie potraktowane jako sprzedaż premiowa, wywołująca odmienne skutki podatkowe!

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów