0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi gastronomiczne GTU - w jaki sposób oznaczać w JPK_V7?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę opodatkowaną działalność gospodarczą, w której świadczę usługi gastronomiczne. Wśród napoi, które można zamówić, są piwo oraz wino (posiadam koncesję). Czy świadcząc usługi gastronomiczne GTU, konieczne jest to do oznaczenia w pliku JPK_V7?

 Mariola, Pisarzowice 

 

Na wstępie wskazać należy, że obowiązek stosowania kodów GTU ma miejsce od 1 października 2020 roku. Co ważne, kody GTU nie dotyczą każdego czynnego podatnika VAT. Kodów GTU jest 13 i analizując je, można stwierdzić, że usługi gastronomiczne nie zostały objęte żadnym z nich. Natomiast w sytuacji gdy pani Mariola sprzedaje alkohol, sprzedaż taka może podlegać pod GTU 1.

Usługi gastronomiczne GTU 1

Oznaczenie GTU 1 stosuje się w przypadku dostawy poniższych towarów:

 • alkoholu etylowego,
 • piwa,
 • wina,
 • napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich

– w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – dokładniej w art. 93–96 ustawy Podatek akcyzowy.

Wszystkie kody GTU zostały opisane w ramach cyklu: Kody GTU – wszystko, co musisz wiedzieć!

Czy wykazywane w JPK_V7 usługi gastronomiczne powinny zawierać GTU 1?

W przypadku usług gastronomicznych wyróżnić można dwie sytuacje, które mogą mieć miejsce:

 • alkohol wydawany jest w ramach usługi gastronomicznej (jest to usługa kompleksowa),
 • alkohol wydawany jest bez dodatkowego świadczenia usług.

W pierwszym przypadku zakresem świadczonych usług jest usługa gastronomiczna, w której skład wchodzi wydanie napoju alkoholowego, więc taka sprzedaż nie kwalifikuje się do dostawy alkoholu, tym samym nie jest konieczne zastosowanie kodu GTU 1.

Przykład 1.

Pani Marta w ramach usługi gastronomicznej świadczonej na rzecz firmy ABC udostępniła możliwość pobrania piwa z baru w ilości X. W tym przypadku faktura wystawiona na rzecz firmy ABC nie powinna zawierać oznaczenia GTU 1, ponieważ nie jest dokonywana sama dostawa alkoholu.

Natomiast w drugim przypadku, gdy zamawiany jest tylko alkohol bez usługi gastronomicznej – nie jest on jej elementem – wówczas kod ten trzeba zastosować.

Przykład 2.

Pan Andrzej zabrał swoich pracowników do restauracji w ramach uczczenia sukcesu związanego ze sprzedażą produktu. Pozwolił wziąć im dowolne piwo i wino w ramach celebracji. Nikt nie zamówił posiłku do alkoholu. Restauracja wystawiła panu Andrzejowi fakturę. Czy powinna ona zostać wykazana w pliku JPK_V7 z kodem GTU 1?

Tak. Faktura powinna zawierać kod GTU 1 ze względu na to, że cała sprzedaż dotyczyła dostawy alkoholu.

Oznaczenie GTU nie jest wykazywane bezpośrednio na wydruku faktury. Ujmowane jest wyłącznie w części ewidencyjnej struktury nowego JPK_V7.

Usługi gastronomiczne GTU 1 – możliwe inne oznaczenia w pliku JPK

Warto wziąć pod uwagę, że panią Mariolę może obowiązywać inne oznaczenia w pliku JPK_V7. Oznaczeniami, które mogą wystąpić przy usługach gastronomicznych, są najczęściej:

 • RO – stosuje się w odniesieniu do księgowanej sprzedaży nabitej na kasie rejestrującej;
 • FP – stosuje się w odniesieniu do faktur do paragonu;
 • MK – stosuje się w przypadku zakupu od małego podatnika VAT (stosującego metodę kasową);
 • IMP – stosuje się w przypadku importu towarów spoza UE, np. gdy alkohol importowany jest z Chin;
 • VAT_RR – stosuje się w przypadku nabycia płodów rolnych od rolnika ryczałtowego, np. gdy warzywa do dań nabywane są od rolników.

Kodu GTU nie wskazuje się w przypadku księgowania raportu z kasy fiskalnej.

Usługi gastronomiczne GTU w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl możliwe jest oznaczenie kodu GTU 1 przy wystawianiu faktury, tak aby pojawił się on w pliku JPK_V7. Aby możliwe było przypisanie kodu GTU 1, należy w pierwszej kolejności przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » TYPY TRANSAKCJI W JPK_V7 » zakładka GTU, gdzie wybieramy GTU 1, a następnie klikamy ZAPISZ.

Usługi gastronomiczne GTU

W podzakładce TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE możliwe jest określenie m.in. oznaczenia VAT_RR.

W kolejnym kroku, aby wystawić fakturę z przypisaniem kodu GTU 1, trzeba wystawić dokument sprzedaży schematem: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (lub WERSJĘ ROBOCZĄ SPRZEDAŻY, jeśli włączona jest opcja w ustawieniach), w oknie w pozycji dodawania nazwy produktu znajduje się jeszcze jedna kolumna GTU, gdzie:

 • użytkownik ma możliwość wybrać odpowiedni kod GTU dla danej pozycji;
 • system automatycznie zaciągnie odpowiedni kod GTU, jeśli wybrał produkt/usługę z magazynu (i wcześniej kod ten ustawił). 

Usługi gastronomiczne GTU

Transakcje dodatkowe, które zostały wspomniane w akapicie „Usługi gastronomiczne GTU – możliwe inne oznaczenia w pliku JPK” również można oznaczyć w systemie wFirma.pl. Szczegóły w artykule pomocy: Oznaczenia dokumentów w JPK_V7

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów