0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż olejów GTU – kiedy oznaczać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach działalności prowadzę hurtową sprzedaż olejów opałowych, smarowych i pozostałych. Sprzedaży dokonuję zarówno na rzecz klientów prywatnych, jak i firm. Zdarzają się sytuacje, że jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł. Jak powinno oznaczać się sprzedaż olejów GTU w JPK_V7?

Igor, Opole

 

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT, którzy dokonują sprzedaży towarów lub świadczą usługi opisane w § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, zobowiązani są do stosowania kodu GTU 3 przy transakcji sprzedaży.

Sprzedaż olejów GTU 3 – kiedy należy stosować?

Jeśli przedsiębiorca będzie dokonywał dostawę olejów opałowych nieujętych w lit. b (czyli GTU_02), olejów smarowych i pozostałych olejów (CN od 2710 19 71 do 2710 19 83 i CN od 2710 19 87 do 2710 19 99, oraz olejów smarowych (CN 2710 20 90) a także preparatów smarowych (CN 34030) to ma on obowiązek wskazania w pliku JPK_7 kodu GTU_03.

Od 1 lipca 2021r. na mocy nowelizacji rozporządzenia ustawodawca wyłączył względem stosowania kodu GTU_03 kilka pozycji olejów i smarów, a dokładnie: smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 2710 19 99, CN 2710 20 90, preparatów smarowych – CN 3403.

Sprzedaż olejów (opałowych, smarowych i pozostałych) – dokumentowanie

Podatnicy, którzy zobowiązani są do oznaczania transakcji sprzedaży, kod GTU 3 muszą ujmować wyłącznie w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_V7. Przepisy w kwestii obowiązkowych elementów faktury nie uległy zmianie, w związku z czym kodu GTU 3 nie trzeba wykazywać na fakturze sprzedaży.

Kod GTU 3 stosuje się wyłącznie w przypadku faktur sprzedaży. Przychodu zaewidencjonowanego na kasie fiskalnej w nowym pliku JPK_V7 nie oznacza się kodem GTU, natomiast trzeba opatrzyć go symbolem RO, co zostało szerzej opisane w artykule: RO, czyli jak oznaczać raport fiskalny w nowym JPK_V7
 

Czynni podatnicy VAT, którzy ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej, muszą również zwrócić szczególną uwagę na fakt wystawiania faktury sprzedaży do paragonu, ponieważ obowiązek używania kodu GTU dotyczy zarówno faktury sprzedaży wystawionej na rzecz firmy, jak i osoby prywatnej.

Zatem gdy od 1 października 2020 roku podatnik VAT wystawia fakturę sprzedaży do paragonu, sprzedaż tę należy oznaczyć obowiązkowo dwoma symbolami:

  • FP – „faktura do paragonu”;
  • GTU – „grupy towarów i usług” (jeśli faktura dokumentuje sprzedaż objętą oznaczeniem).

Obowiązek stosowania GTU od 1 października 2020 roku dotyczy zarówno zwykłych faktur VAT, jak również faktur zaliczkowych i końcowych. Jeżeli faktura zaliczkowa wystawiona została przed 1 października 2020 roku – bez kodu GTU, faktura końcowa, dla której obowiązek podatkowy powstał po tej dacie, musi zostać oznaczona symbolem GTU.

Sprzedaż olejów GTU a dokumentowanie

Przykład 1.

Firma „QW” 15 września otrzymała zaliczkę w wysokości 50% zamówienia na poczet przyszłej dostawy oleju opałowego. Po otrzymaniu zaliczki wystawiła fakturę zaliczkową, która nie została oznaczona kodem GTU. Dostawa oleju na rzecz kontrahenta odbyła się 20 października i tego dnia wystawiono fakturę końcową.

W takim przypadku, ze względu na to, iż obowiązek dla faktury końcowej powstał 20 października, firma „QW” fakturę końcową w pliku JPK_V7 musi oznaczyć kodem GTU 3.

Sprzedaż olejów GTU w JPK_V7 – rozwiązanie w systemie wFirma.pl

Aby możliwe było oznaczenie sprzedaży kodem GTU w systemie wFirma.pl, w pierwszej kolejności należy wybrać odpowiedni kod GTU w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » TYPY TRANSAKCJI W JPK_V7 » GTU.

sprzedaż olejów gtu

Wybrane kody będą widoczne przy wystawianiu faktury. Jednocześnie możliwe będzie ich przypisanie do produktów oraz usług (w przypadku prowadzenia magazynu w systemie).

Wystawianie faktury z kodem GTU 3

W celu wystawienia faktury sprzedaży należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (lub WERSJĘ ROBOCZĄ SPRZEDAŻY, jeśli włączona jest opcja w ustawieniach). Wówczas dostępna będzie kolumna GTU, w której:

  • użytkownik ma możliwość wyboru odpowiedniego kodu GTU dla poszczególnej pozycji;
  • system automatycznie umieści kod GTU, jeżeli towar/usługę wybrano z magazynu (i jednocześnie kod ten został wcześniej odpowiednio przypisany).

sprzedaż olejów gtu

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów