0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż wyrobów medycznych GTU w nowym JPK_V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Moja firma zajmuje się sprzedażą i dystrybucją wyrobów medycznych. Czy mam nadawać sprzedawanym wyrobom medycznym kod GTU? Jeżeli tak, to jak oznaczyć sprzedaż wyrobów medycznych GTU w nowym JPK_V7? Jaki kod GTU mam zastosować?

Julia, Krapkowice

 

Nowa struktura JPK_V7 obowiązuje od 1 października 2020 roku. W związku z tym sprzedaż wybranych towarów i świadczonych usług powinna być oznaczona przyporządkowanym mu kodem GTU. Obowiązek ten dotyczy szczegółowo określonych towarów i usług. W tym zamkniętym katalogu kodów GTU znalazła się sprzedaż wyrobów medycznych, którą w JPK_V7 oznacza się kodem GTU_09.

Czym są kody GTU?

Kody GTU są elementem JPK_V7M (dla podatników rozliczających się miesięcznie) lub JPK_V7K (w przypadku rozliczeń kwartalnych) wykazywanym w części ewidencyjnej pliku. Obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń dla sprzedaży niektórych towarów i usług wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Ponadto podatnicy mają obowiązek wskazywać w ewidencji VAT dane służące do identyfikacji podatkowej transakcji. Takimi danymi mogą być oznaczenia GTU towaru lub usługi wymagane w nowym pliku JPK_V7.

Kodami GTU objęty jest zamknięty katalog towarów i usług. Listę wszystkich kodów GTU zawarto w artykule: Kody grup towarowych w JPK_V7M i JPK_V7K.

Kiedy należy stosować oznaczenie kodem GTU?

Dokumentując sprzedaż wyrobów medycznych kodem GTU_09, należy oznaczyć sprzedaż dotyczącą:

  • produktów leczniczych,

  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz

  • wyrobów medycznych

objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Zgodnie z art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne:

Przedsiębiorca zgłasza Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar: 

  1. wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
  2. zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14.

Zastosowany kod GTU_09 powinien zostać ujęty w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_V7. Obowiązek ten dotyczy także zarówno faktur zaliczkowych, jak i końcowych. Oznaczeniu kodem GTU_09 podlega wyłącznie dostawa leku, a więc sprzedaż towarów. Jeżeli lek wykorzystany jest w trakcie zabiegu, czyli przedmiotem sprzedaży jest usługa, to faktura dokumentująca taką sprzedaż nie podlega oznaczeniu kodem GTU_09.

Przykład 1.

Pan Adrian, czynny podatnik VAT, prowadzi hurtownię medyczną. We wrześniu wystawił fakturę zaliczkową (bez zastosowania kodu GTU) za sprzedaż wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia. Finalizacja transakcji nastąpiła w październiku. Czy wystawiając fakturę końcową, pan Adrian musi zastosować kod GTU_09?

Tak, ponieważ obowiązek podatkowy dla faktury końcowej powstał w październiku, faktura za sprzedaż wyrobów medycznych powinna być oznaczona obowiązkowym dla tej transakcji kodem GTU_09.

Przykład 2.

Przedsiębiorca Bartosz wystawił we wrześniu fakturę za sprzedaż wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, natomiast towar dostarczono kontrahentowi dopiero w październiku. Czy wystawiając fakturę za sprzedaż leków, pan Bartosz ma zastosować kod GTU_09?

Tak, ponieważ dla tej transakcji obowiązek podatkowy powstał w październiku, odkąd obowiązuje nowy JPK_V7, zatem przy wystawianiu faktury za sprzedaż wyrobów medycznych przedsiębiorca musi zastosować obowiązkowe oznaczenie GTU_09.

Wystawiona faktura związana ze sprzedażą towarów lub świadczenia usług z grupy GTU co do zasady nie musi zawierać takiego oznaczenia na sporządzonej fakturze. Kod GTU może nadać tylko sprzedawca i stanowi wewnętrzne przyporządkowanie w celu właściwej sprawozdawczości nowego JPK_V7.

Zastosowanie kodu GTU_09 nie jest uzależnione od stosowanej stawki podatku VAT – podstawowej, obniżonej (np. 0%) lub zastosowanie zwolnienia z VAT. Jeżeli dostawa dotyczy towarów objętych obowiązkiem zgłoszenia, wówczas we wszystkich przypadkach oznaczenie symbolem GTU_09 jest obowiązkowe.

Brak oznaczenia właściwych symboli GTU w JPK_V7K lub w JPK_V7M może powodować wezwanie do uzupełnienia pliku JPK zagrożone sankcją grzywny 500 zł za każde uchybienie.

Sprzedaż wyrobów medycznych GTU na kasie fiskalnej

Obowiązkowe oznaczenia sprzedaży towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży, tj. zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej lub ujętej w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej (w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z kasy fiskalnej). Księgując przychód ze sprzedaży wyrobów medycznych, udokumentowany innym dokumentem niż faktura, należy zatem ująć oznaczenia:

  • RO – zbiorczy dokument wewnętrzny dotyczący sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej;

  • WEW – dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej (sprzedaż bezrachunkowa).

Więcej na temat oznaczania dokumentów w nowej strukturze JPK_V7 opisano w artykule: Oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży w JPK_V7M i JPK_V7K.

Wystawianie faktury sprzedaży z kodem GTU_09 w systemie wFirma.pl

Przed wystawieniem faktury VAT dotyczącej towaru lub usługi objętych obowiązkowym oznaczeniem GTU, w tym sprzedaży wyrobów medycznych, należy wejść w zakładkę USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK_V7 » GTU, gdzie spośród listy kodów GTU trzeba zaznaczyć GTU_09 – LEKI ORAZ WYROBY MEDYCZNE.

sprzedaż wyrobów medycznych gtu

Wystawianie faktury z kodem GTU_09

Następnie po wyborze odpowiedniego kodu w celu wystawienia faktury należy wejść w zakładkę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie w wierszu dołączania produktu znajdować się będzie dodatkowa kolumna GTU, w której:

  • należy wybrać odpowiedni kod GTU dla danej pozycji;

  • odpowiedni kod GTU zaciągnie się automatycznie, jeśli zostanie wybrany produkt/usługa z magazynu, dla których wcześniej ustawiono ten kod.

sprzedaż wyrobów medycznych gtu

Kod GTU będzie widoczny w oknie podglądu faktury, jednak nie będzie go widać bezpośrednio na wydruku faktury.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów