0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak oznaczyć usługi prawne GTU w JPK_V7?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem radcą prawnym i czynnym podatnikiem VAT. W ramach swojej działalności świadczę usługi prawne zarówno dla kancelarii, jak i osób prywatnych zgłaszających się po poradę. Czy w związku ze zmianami mam oznaczać usługi prawne GTU w JPK_V7?

Michał, Piekary Śląskie

 

Czynni podatnicy podatku VAT są zobowiązani do prowadzenia ewidencji pozwalającej na prawidłowe rozliczenie podatku. Od 1 października 2020 roku zaczął ich obowiązywać JPK_V7, który jest połączeniem deklaracji VAT i pliku JPK_VAT. Przedsiębiorcy są zobligowani oznaczać w nim dokonane transakcje zakupu i sprzedaży oraz stosować specjalne kody identyfikujące niektóre towary i usługi – GTU. Kody te określają grupy towarów i usług wrażliwych, których sprzedaż jest uznawana za szczególnie narażoną na nadużycia na gruncie VAT. Z zamkniętego katalogu obowiązkowych oznaczeń wynika, że usługi prawne należy oznaczać GTU 12, czyli kodem właściwym dla usług o charakterze niematerialnym (PKWiU: 69.1).

Nie ma konieczności umieszczania kodu GTU na wystawianych fakturach. Właściwy kod należy przypisać bezpośrednio w strukturze ewidencyjnej pliku JPK.

Raport z kasy fiskalnej a usługi prawne GTU w JPK_V7

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych musi być zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. Natomiast zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przedsiębiorcy świadczący usługi prawnicze, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia (czyli prowadzenia czynności notarialnych), nie mogą korzystać ze zwolnienia ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Więcej na temat kasy fiskalnej dla prawników w artykule: Kasa fiskalna dla prawników – czy jest obowiązkowa?

Sprzedaż usług prawnych powinna być zatem udokumentowana:

  • fakturą – jeżeli nabywcą jest firma;

  • paragonem fiskalnym zaewidencjonowanym na kasie rejestrującej – jeżeli nabywcą jest osoba prywatna.

Warto podkreślić, że kodów GTU nie stosuje się przy ujmowaniu sprzedaży na kasie fiskalnej. Księgowanie przychodu zaewidencjonowanego na kasie na podstawie zbiorczych informacji (raportu dobowego lub miesięcznego) wymaga zastosowania oznaczenia „RO”.

W nowym JPK_V7 sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie fiskalnej oznacza się symbolem „RO”.

usługi prawne gtu

Wystawianie faktury za usługi prawne GTU w systemie wFirma.pl

Przed wystawieniem faktury VAT dotyczącej towaru lub usługi objętych obowiązkowym oznaczeniem GTU należy wejść w zakładkę USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK_V7 » GTU, gdzie spośród listy kodów GTU zaznacza się GTU 12 – USŁUGI NIEMATERIALNE, M.IN. MARKETINGOWE, REKLAMOWE.

Usługi prawne GTU - wybór GTU

Wystawianie faktury z kodem GTU_12 

W celu wystawienia faktury, na której będą oznaczone usługi prawne GTU 12, należy wejść w zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie w wierszu dodawania produktu znajdować się będzie dodatkowa kolumna GTU, w której trzeba wybrać odpowiedni kod GTU dla danej pozycji.

Usługi prawne GTU - jak oznaczyć fakturę kodem?Kod GTU będzie widoczny w oknie podglądu faktury, jednak nie będzie go bezpośrednio na wydruku faktury.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów