0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

GTU 3 - oznaczenie dla dostaw olejów w nowym JPK V7!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 października czynnych podatników VAT obowiązuje struktura JPK – JPK_V7M i JPK_V7K. Nowa forma składania deklaracji do urzędu wiąże się również koniecznością stosowania kodów GTU. Sprawdź, w jakich przypadkach podatnik ma obowiązek zastosowania kodu GTU 3 w JPK_V7.

GTU 3 – kto jest zobowiązany do jego stosowania?

Kody GTU są obowiązkowym oznaczeniem towarów i usług w JPK_V7, które należy umieścić w części ewidencyjnej nowej struktury. Kod GTU 3 trzeba stosować, w przypadku gdy transakcja odnosi się do dostawy:

 • oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

 • olejów smarowych, pozostałych olejów tj.:

  • do przeprowadzania procesu specyficznego;

  • do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż proces specyficzny;

  • do innych celów;

  • olejów silnikowych, smarowych olejów sprężarkowych, smarowych olejów turbinowych;

  • olejów hydraulicznych;

  • olejów przekładniowych i olejów reduktorowych;

  • mieszanki do obróbki metali, olejów do smarowania form, olejów antykorozyjnych;

  • olejów izolacyjnych.

GTU 3 nie dotyczy natomiast transakcji obejmującej dostawy wyrobów (zostały one wyłączone):

 • olejów białych do kodu CN 2710 19 85;

 • parafiny ciekłej do kodu CN 2710 19 85;

 • smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99;

 • olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90;

 • preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403 (wyjątkiem jest dostawa smarów plastycznych objętych tą pozycją).

Oznaczenie GTU 3 należy stosować tylko w przypadku dostaw określonych wymienionych powyżej.

gtu 3

Przykład 1.

Firma „XYZ” zajmuje się sprzedażą piecyków wraz z elementami wiążącymi się z ich użytkowaniem, takich jak oleje opałowe. W przypadku dostawy oleju opałowego firma ta jest zobowiązana do oznaczania jej w JPK_V7 kodem GTU 3.

Przykład 2.

Spółka „ABC” zajmuje się naprawą pojazdów. Do wykonywania usług wykorzystuje oleje smarowe. Czy w takim przypadku zobowiązana jest do stosowania GTU 3?

Nie, ze względu na to, że wykorzystanie oleju smarowego jest pochodną usługi (naprawa pojazdu), spółka nie oznacza takiej usługi w JPK_V7 kodem GTU 3.

Kod GTU 3 – kiedy wykazywać przy dokumentowaniu sprzedaży?

Obowiązek stosowania kodów GTU dotyczy czynnych podatników VAT od 1 października 2020 roku. W związku z tym transakcje, dla których obowiązek podatkowy powstaje w październiku lub później, muszą zostać wykazane w JPK_V7 wraz z odpowiednim kodem GTU. Należy tu jednak zaznaczyć, że kody GTU nie obejmują każdej dostawy lub usługi. Dlatego też nie wszystkie transakcje ujęte w JPK_V7 będą wykazane wraz z kodem GTU.

Kody GTU należy wykazywać wyłącznie w JPK_V7. Nie ma zatem potrzeby umieszczania ich na dokumentach sprzedaży.

Pan Adam, będący czynnym podatnikiem VAT, dokonał 20 września 2020 roku dostawy oleju opałowego (w tym dniu powstał także obowiązek podatkowy). Faktura dokumentująca transakcję została wystawiona 2 października 2020 roku. Czy w takim przypadku pan Adam powinien oznaczyć daną fakturę kodem GTU 3?

Nie. Ze względu na to, że obowiązek podatkowy dla danej transakcji powstał we wrześniu, nie ma potrzeby zastosowania kodu GTU. Podkreślić należy, że we wrześniu obowiązywał jeszcze plik JPK VAT oraz deklaracja VAT, w związku z czym kod taki nie zostałby w żaden sposób wykazany w ewidencjach.

Przykład 4.

Firma „123” 2 października 2020 roku dokonała dostawy oleju smarowego (w tym dniu powstał także obowiązek podatkowy). Transakcja została udokumentowana fakturą 5 listopada 2020 roku. Czy sprzedaż ta powinna być oznaczona kodem GTU 3 w JPK_V7?

Ze względu na to, że transakcja zostanie wykazana w JPK_V7 w październiku (zgodnie z powstaniem obowiązku podatkowego), sprzedaż ta musi zostać wykazana wraz z kodem GTU 3 w nowej strukturze JPK.

Obowiązek stosowania GTU od 1 października 2020 roku dotyczy zarówno zwykłych faktur VAT, jak również faktur zaliczkowych i końcowych. W związku z tym wykazanie przed 1 października faktury zaliczkowej w JPK VAT bez kodu GTU nie zwalnia z obowiązku wykazania kodu w JPK_V7 dla faktury końcowej, dla której obowiązek podatkowy powstał w październiku lub później.

GTU odnosi się do każdej faktury wykazywanej w JPK_V7. Faktury wykazane od 1 października w JPK_V7 muszą być oznaczone odpowiednim kodem GTU (jeżeli taki obowiązek powstaje ze względu na rodzaj sprzedaży).

 

Przykład 5.

Firma „ABC” 3 września otrzymała zaliczkę na poczet przyszłej dostawy oleju opałowego (zaliczka na 50% zamówienia). W tym samym dniu firma ta wystawiła fakturę zaliczkową, którą po zakończeniu okresu wykazała w JPK VAT za wrzesień (bez oznaczenia GTU). Dostawa oleju miała miejsce 4 października, dlatego też firma 7 października wystawiła fakturę końcową.

Mimo że faktura zaliczkowa nie została wykazana z kodem GTU w JPK VAT za wrzesień, firma ma obowiązek wykazania faktury końcowej z kodem GTU 3 w JPK_V7 za październik.

Stosowanie GTU 3 a sprzedaż na kasie fiskalnej

Obowiązek stosowania GTU dotyczy wyłącznie faktur. Oznacza to, że zbiorczy wpis w JPK_V7 obejmujący sprzedaż na kasie fiskalnej nie musi być oznaczony kodami GTU. Taki wpis należy zaewidencjonować w nowej strukturze JPK wraz z oznaczeniem RO.

Oznaczanie raportu fiskalnego w JPK_V7 szczegółowo omawia artykuł: RO czyli jak oznaczać raport fiskalny w nowym JPK V7.

Kod GTU 3 – jak korygować sprzedaż?

Niektóre korekty sprzedaży czynni podatnicy VAT wykazują w JPK_V7 w sposób szczególny. Poniżej opisujemy przypadki, które będą dotyczyć podatników najczęściej.

 • Faktura korygująca zmieniająca usługę/towar na sprzedaż nieobjętą kodem GTU, w przypadku gdy faktura pierwotna odnosiła się do usługi/towaru objętej kodem GTU 3.

Mimo że faktura pierwotna była wykazana w JPK V7 z kodem GTU 3, fakturę korygującą należy wykazać bez kodu ze względu na to, że koryguje ona sprzedaż nieobjętą kodem GTU 3.

Przykład 6.

Spółka „A” zajmuje się hurtową dostawą oleju opałowego oraz kominków. W październiku dokonała sprzedaży zarówno oleju opałowego, jak i kominka na rzecz firmy „XYZ”. Sprzedaż została wykazana w JPK_V7 wraz z kodem GTU 3.

W późniejszym czasie firma „XYZ” dokonała zwrotu kominka, przez co spółka „A” wystawiła fakturę korygującą na wartość kominka. W takim przypadku korekta znajdzie się w JPK_V7 bez kodu GTU 3, gdyż dokument ten nie odnosi się do sprzedaży objętej danym kodem.

 • Faktura korygująca świadczenie usług/dostawę towarów nieobjętą kodem GTU 3, w przypadku gdy faktura pierwotna również nie dotyczyła sprzedaży, którą należało oznaczyć kodem GTU 3.

W takiej sytuacji zarówno faktura pierwotna, jak i korekta znajdą się w JPK_V7 bez oznaczenia GTU 3.

 • Faktura korygująca świadczenie usług/dostawę towarów objętą kodem GTU 3, w przypadku gdy faktura pierwotna również odnosiła się do sprzedaży, którą należało oznaczyć kodem GTU 3.

Jeżeli korekta odnosi się do sprzedaży, którą podatnik ma obowiązek wykazać z kodem GTU, taki dokument powinien zostać ujęty w JPK_V7 wraz z odpowiednim kodem.

Przykład 7.

Pan Waldemar dokonał sprzedaży 200 litrów oleju smarowego na rzecz firmy „B”. W późniejszym czasie firma ta dokonała zwrotu na 50 litrów wspomnianego oleju.

W takiej sytuacji zarówno faktura pierwotna, jak i korekta znajdą się w JPK_V7 wraz z kodem GTU 3.

 • Faktura korygująca zmieniająca usługę/towar na sprzedaż objętą kodem GTU, w przypadku gdy faktura pierwotna nie odnosiła się do usługi/towaru objętej kodem GTU 3.

Mimo że faktura pierwotna nie była wykazana w JPK_V7 z kodem GTU 3, fakturę korygującą należy wykazać z symbolem GTU 3.

GTU 3 w systemie wfirma.pl

Aby możliwe było oznaczenie sprzedaży kodem GTU, w pierwszej kolejności należy wybrać odpowiednie kody GTU w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU.

GTU 3Wybrane kody będą widoczne przy wystawianiu faktury. Jednocześnie możliwe będzie ich przypisanie do produktów oraz usług (w przypadku prowadzenia magazynu w systemie).

Wystawianie faktury z kodem GTU 3

W celu wystawienia faktury sprzedaży należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (lub WERSJĘ ROBOCZĄ SPRZEDAŻY, jeśli włączona jest opcja w ustawieniach). Wówczas dostępna będzie kolumna GTU, w której:

 • użytkownik ma możliwość wyboru odpowiedniego kodu GTU dla poszczególnej pozycji;

 • system automatycznie umieści kod GTU, jeżeli towar/usługę wybrano z magazynu (i jednocześnie kod ten został wcześniej odpowiednio przypisany).

GTU 3

Wybrany wcześniej kod GTU nie znajdzie się na fakturze, ale użytkownik będzie miał możliwość jego podglądu przy widoku szczegółowym faktury (tj. po kliknięciu na numer faktury).

GTU 3

Sprawdź, jakie są zalety posiadania rozbudowanego magazynu w systemie wfirma.pl w związku z nowym JPK_V7:

 • przypisywanie do produktu/usługi na magazynie kodu GTU;

 • automatyczne uzupełnianie kodu GTU na dokumencie sprzedaży;

 • brak konieczności samodzielnego przypisania kodu GTU do każdej sprzedaży.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów