0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wady modelu SaaS

Wielkość tekstu:

SaaS to dość młoda technologia, która mimo to zrzesza coraz większą liczbę użytkowników. Dzieje się tak, ponieważ najczęściej podkreślane są jej mocne strony lub zestawia się model Saas z tradycyjnym oprogramowaniem. W takich zestawieniach ten drugi najczęściej wypada dość blado, a przecież wybór formy oprogramowania zależy od indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Zalety Saas nie są niepodważalne, bo dla jednych będą one wciąż zaletami, a dla innych staną się wadami.

Wielu przedsiębiorców, właśnie z uwagi na jego świeżość i przechodzenie przez fazę ciągłych przemian i rozwoju, wciąż woli klasyczny typ oprogramowania, który można zainstalować na komputerze i dzięki temu osobiście panować nad jego aktualizacjami. Ponadto przedsiębiorcy korzystający z modelu SaaS nie muszą ani powierzać swoich danych obcym dostawcom, ani zamartwiać się, że gdy łącze internetowe padnie, oni stracą dostęp do oprogramowania. W większości przypadków obawy te są nieuzasadnione, po prostu konserwatyzm i stare przyzwyczajenia wygrywają.

Są jednak i tacy, którzy chętnie korzystają z dobrodziejstw SaaS, w ogóle nie zdając sobie sprawy z jego wad i popadając tym samym w drugą skrajność. Oczywiście zalety SaaS przeważają nad wadami, ale warto wiedzieć o istnieniu jednych i drugich. Dlatego też poniżej przedstawiamy krótki wykaz wad, które mogą się kryć za nowoczesnym modelem SaaS.

Wady z punktu widzenia klienta

  1. Konieczność posiadania sprawnego i niezawodnego łącza internetowego. Jeśli SaaS znacząco wpływa na działanie firmy, musi zostać zainstalowane drugie łącze internetowe, które w razie awarii pierwszego zapewni sprawność systemowi. Niestety wiążą się z tym dodatkowe koszty.

  2. Bezwzględne uzależnienie od zewnętrznego dostawcy, konieczność zaufania mu, dopracowania umów, gdy powierza się mu ważną dla prowadzenia działalności funkcję – najczęściej system CRM.

  3. Brak poczucia bezpieczeństwa – częste zjawisko, które powstrzymuje przedsiębiorców przed opłaceniem abonamentu za SaaS, ponieważ ci powierzają dostawcy poufne i często najważniejsze dane i w związku z tym żądają od dostawcy gwarancji, że nikt poza nimi nie będzie miał dostępu do tych danych – ani pracownicy firmy, ani inni klienci.

  4. Obawa co do bezpieczeństwa przechowywanych danych i niepewność co do sprawności tworzonych kopii zapasowych – czy w razie awarii lub upadku dostawcy będzie można wydobyć dane.

Wady z punktu widzenia dostawcy

  1. Opóźniony zwrot zainwestowanych w budowę platformy SaaS pieniędzy, ponieważ duży przychód nie jest jednorazowy, a mierzony w bardziej odległej skali (abonamentowy model przychodów).

  2. Zbudowanie i utrzymanie skalowalnej infrastruktury do świadczenia usług SaaS, które będą dostępne już od początku, wiąże się z dużymi kosztami.

  3. Tradycyjne oprogramowanie łatwiej się opracowuje niż model SaaS, ponieważ nie musi ono dawać sobie rady z wielowątkowością i poziomem skomplikowania aplikacji, separacją danych klientów oraz umiejętnością skokowej skalowalności.

  4. Brak przywiązania klienta do tego samego dostawcy oprogramowania. Klient z jego usług może zrezygnować w każdej chwili. W efekcie dostawca znacznie bardziej musi starać się o zaspokojenie satysfakcji klienta, o zdobycie jego zaufania i co za tym idzie – także lojalności.

Niektóre z wyżej wymienionych wad można zamienić w zalety, np. możliwość rezygnacji z SaaS w każdej dowolnej chwili sprawia, że klienci tak chętnie decydują się właśnie na te typ nowoczesnego oprogramowania. Wiedzą, że nie muszą na stałe być związani z jednym dostawcą. Prawda jest taka, że plusów SaaS jest znacznie więcej niż minusów, jednak każdy medal ma dwie strony i warto o tym pamiętać, bo przeoczenie jakiejś wady, może okazać się katastrofalne w skutkach dla działania danej firmy. Jak to mówią: „przezorny zawsze ubezpieczony”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów