0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy sezonowa działalność gospodarcza musi być rejestrowana?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dobrym pomysłem na biznes może okazać się otworzenie budki z goframi lub lodami w jednej z nadmorskich miejscowości, kramiku z biżuterią w Zakopanym, czy też hotelu dla psów. Wszystkie te pomysły łączy jedno - sezonowość. Polega ona na tym, że zapotrzebowanie na dane towary lub usługi pojawia się w ciągu kilku miesięcy w roku (szczególnie w okresie wakacyjnym lub ferii zimowych). Czy sezonowa działalność gospodarcza wymaga rejestracji? Czy po sezonie można ją zawiesić?

Czym jest sezonowa działalność gospodarcza?

Zanim założysz sezonowy biznes, sprawdź, czy będzie on spełniał warunki określone w ustawie Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z przepisami jeżeli działalność:

  • prowadzona w sposób zorganizowany,
  • we własnym imieniu,
  • o charakterze zarobkowym,
  • w sposób ciągły

wówczas konieczne jest jej zarejestrowanie. Co ważne, sezonowość takiego biznesu nie wpływa w żaden sposób na ten obowiązek.

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących Konstytucji biznesu została wprowadzona możliwość prowadzenia działalności bez konieczności jej rejestracji czyli tzw. działalność nierejestrowa, jeśli osoba fizyczna osiąga przychody w każdym miesiącu nie wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku ta kwota wynosi 1505 zł), a także przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziła swojej działalności gospodarczej.

Sezonowa działalność gospodarcza - rejestracja

Zgodnie z powyższym przed rozpoczęciem działalności sezonowej (podobnie jak każdej innej) należy założyć własną firmę. Najprostszym sposobem jest rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w której dokonują wpisów wszystkie jednoosobowe przedsiębiorstwa czy spółki cywilne osób fizycznych. W tym celu należy wypełnić wniosek CEIDG-1, który dostępny jest w wersji papierowej lub online i złożyć go w dowolnym urzędzie gminy lub miasta.

Sezonową działalność gospodarczą można podjąć już w dniu złożenia wspomnianego wniosku.

Ważne jest również sprawdzenie, czy rodzaj prowadzonej działalności nie wymaga spełnienia dodatkowych obowiązków formalnych, jak np. dokonanie rejestracji i uzyskanie zatwierdzenia przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego w przypadku, gdy podejmowana działalność sezonowa będzie wiązała się z produkcją i wprowadzaniem do obrotu żywności (np. przy przykładowej budce z goframi).

Innym przykładem może być obowiązek zdobycia koncesji na sprzedaż alkoholu, jeżeli działalność ma polegać np. na sprzedaży piwa w ogródku przy plaży. 

Należy również zweryfikować czy nie jest prowadzona działalność która nie może korzystać ze zwolnienia z VAT. Jeżeli przedsiębiorca jest zobowiązany do zarejestrowania jako czynny podatnik VAT powinien przed dokonaniem pierwszej sprzedaży złożyć formularz VAT-R. Analogicznie należy zweryfikować czy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób prywatnych w działalności sezonowej aby nie narazić się na konsekwencje podatkowe nienabijania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Szczegółowe omówienie warunków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej znajduje się w artykule: Kasa fiskalna w 2022 roku dla kogo?

Sezonowa działalność gospodarcza - zawieszenie 

Aktywne prowadzenie działalności gospodarczej - w przypadku sezonowego biznesu - obejmuje okres kilku miesięcy. Co dzieje się po tym czasie? Przedsiębiorca ma wówczas prawo do zawieszenia działalności przed rozpoczęciem nowego sezonu. Co ważne, obecnie okres zawieszenia może odbyć się na czas określony lub nieokreślony, nie krótszy jednak niż 30 dni, a wznowienie nie wyklucza możliwości ponownego skorzystania z tego prawa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów