0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyliczanie wynagrodzeń po zakończeniu umowy

Wielkość tekstu:

W 2023 roku w życie weszły zmiany dotyczące oświadczeń płacowych po zakończeniu zatrudnienia. W ebooku "Wyliczanie wynagrodzeń po zakończeniu umowy - zmiany od 2023 roku" eksperci omawiają, jak wygląda niższe wynagrodzenie po ustaniu zatrudnienia.

 

Do pobrania:

Ebook: Wyliczanie wynagrodzeń po zakończeniu umowy - zmiany od 2023 roku.pdf

Co wyjaśniamy w ebooku "Wyliczanie wynagrodzeń po zakończeniu umowy - zmiany od 2023 roku"?

W ramach kompendium odpowiadamy na pytania:

  • Jakie przepisy dotyczące oświadczeń płacowych obowiązują po zakończeniu zatrudnienia? 
  • Czy po zakończeniu zatrudnienia pracodawca powinien uwzględnić obliczenie zaliczek, bez stosowania podwyższony kosztów uzyskania przychodów?
  • Dlaczego po zakończeniu umowy o pracę wynagrodzenie jest niższe, czy pracodawcy są zobowiązani do innego naliczania zaliczek niż na podstawie oświadczeń pracownika?
  • Czy pracownik ma możliwość złożenia oświadczenia dotyczącego kwoty zmniejszającej podatek, która powinna być uwzględniona przy naliczaniu zaliczek na PIT po zakończeniu zatrudnienia?

Wyliczanie wynagrodzeń po zakończeniu umowy

Pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za pracę wykonaną do momentu zakończenia umowy. Wynagrodzenie to obejmuje zarobki podstawowe, premie, dodatki, nagrody oraz inne ewentualne korzyści przysługujące pracownikowi zgodnie z umową o pracę lub obowiązującymi przepisami prawa.

Pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi należne mu wynagrodzenie w określonym terminie po zakończeniu umowy. Termin ten może być regulowany przepisami prawa. W przypadku nieuiszczenia należnych płatności, pracownik może dochodzić swoich praw drogą prawną lub skierować sprawę do odpowiednich organów.

Po zakończeniu umowy pracodawca jest zobowiązany dokonać rozliczenia końcowego. Obejmuje to sprawdzenie i uregulowanie wszelkich zaszłych płatności, takich jak nieodebrane urlopy, premie czy rekompensaty. Rozliczenie końcowe powinno być dokładne i przejrzyste, uwzględniając wszystkie aspekty finansowe związane z zakończeniem umowy.

Ebook "Wyliczanie wynagrodzeń po zakończeniu umowy - zmiany od 2023 roku" to kompendium wiedzy dla przedsiębiorców, księgowych i pracowników, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące wyliczania wynagrodzeń pracownika po zakończeniu umowy w 2023 roku. Pobierz darmowy ebook i dowiedz się więcej!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów