0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z ZUS teraz też dla większych firm?

Wielkość tekstu:

31 marca 2020 roku prezydent podpisał tarczę antykryzysową. Ustawa ta weszła w życie już pierwszego dnia kwietnia, budząc wiele emocji i wątpliwości, szczególnie wśród przedsiębiorców, niezorientowanych w prawnych meandrach jej zapisów. To jednak nie koniec nowości! Do 4 kwietnia polskie ministerstwa miały bowiem czas i możliwość zgłaszać swoje propozycje rozbudowy specustawy. W planach jest stworzenie projektu kolejnej specustawy, już teraz nazywanej tarczą antykryzysową 2.0, do Wielkanocy. Jakich zmian możemy się spodziewać? Na ten moment wielkim entuzjazmem cieszy się pomysł rozszerzenia ulgi, jaką jest zwolnienie z ZUS. Co kryje się za tym hasłem? Sprawdź!

Zwolnienie z ZUS – obecne zasady

Obecnie obowiązujące założenia dotyczące zwolnienia z ZUS zakładają możliwość skorzystania z umorzenia składek przez:

  • przedsiębiorców niezatrudniających pracowników (samozatrudnionych) spełniających  w miesiącu złożenia wniosku o objęcie zwolnieniem z ZUS warunek limitu osiągniętego przychodu, który wynosi 15 681,00 zł;

  • przedsiębiorców zatrudniających pracowników (mikroprzedsiębiorców), którzy spełniają warunek liczby zgłoszonych ubezpieczonych (maksymalnie 9 osób) na 29 lutego.

Obie wyżej wymienione grupy osób dodatkowo zobligowane są do:

  • prowadzenia działalności przed 1 lutego 2020 roku oraz

  • niezalegania z opłacaniem składek ZUS na 31 grudnia 2019 roku.

Przedsiębiorcy spełniający określone w ustawie założenia mają możliwość zostania objętym zwolnieniem z ZUS za okres od marca do maja włącznie. W tym celu muszą oni złożyć odpowiedni wniosek do ZUS.

Zwolnienie z ZUS – nowe założenia

We wstępnych założeniach tarczy antykryzysowej 2.0 planowane jest rozszerzenie zwolnienia z ZUS. Obecnie tylko mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 ubezpieczonych osób mieli prawo skorzystać z umorzenia. Nowe założenia przewidują natomiast trzymiesięczne zwolnienie z ZUS dla firm zatrudniających do 49 pracowników.

Na pierwszy rzut oka propozycja wydaje się rozwiązaniem wielu problemów dla niejednej polskiej firmy. Niestety, nowe rozwiązanie nie będzie jednak aż takim udogodnieniem, jak można by sądzić. Mimo że projekt zakłada rozszerzenie grona przedsiębiorców uprawnionych do ulgi, nie zmienia on liczby ubezpieczonych, którą można objąć umorzeniem składek ZUS. Co to oznacza w praktyce? Otóż firma zatrudniająca do 49 pracowników czy zleceniobiorców zgłoszonych w ZUS będzie mogła ubiegać się o umorzenie składek, ale za maksymalnie 9 ubezpieczonych.

Czy nowe propozycje rządu na rozwinięcie tarczy antykryzysowej będą w stanie realnie wesprzeć szersze grono przedsiębiorców? Rzeczywistość to zweryfikuje. Na ten moment opcja rozwinięcia ulgi zwolnienie z ZUS jest na pewno dobrym zamysłem. Jednak jej ograniczona forma niekoniecznie rozwiąże problemy pracodawców pozostających w największym zapotrzebowaniu na wsparcie ze strony państwa.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów