Poradnik Przedsiębiorcy

Zerowy PIT na młodych pracowników oraz wyższy KUP - rewolucyjne zmiany

15 kwietnia 2019 roku minister finansów Teresa Czerwińska przedstawiła wstępne założenia do projektu mającego wprowadzić ulgę „Bez PIT dla młodych”, który jest częścią tzw. piątki Kaczyńskiego. Zgodnie z założeniami rząd planuje wprowadzić między innymi zerowy PIT za zatrudnienie młodych pracowników oraz zwiększyć koszty uzyskania przychodu.

Zerowy PIT za zatrudnienie młodych pracowników –  od października 2019 roku?

Zerowy podatek dochodowy dla młodych ma dotyczyć osób do 26. roku życia, zatrudnionych na umowę o pracę. Jak wskazuje sama Pani Minister:

To jest walka z umowami śmieciowymi, choć brzmi to nieco pompatycznie. Umowa o pracę daje godność. Młodzi nie myślą o emeryturze, a chcemy ich do tego motywować.
Tak więc z zerowego podatku nie będzie można skorzystać przy „śmieciowych umowach”, których mianem określane są umowy cywilnoprawne (zlecenie i dzieło). Nadal będą one podlegać dotychczasowym przepisom.
Można stwierdzić, że zerowy PIT umożliwi pracodawcom ustanowienie wyższego progu wynagrodzenia dla młodych pracowników oraz pomoże stworzyć atrakcyjniejsze oferty pracy na rynku. Z drugiej strony zatrudnienie młodych pracowników wiązać się będzie ze zgłoszeniem ich do ZUS-u i wypełnianiem comiesięcznych obowiązków odprowadzania składek na ubezpieczenie. Wprowadzenie zerowego podatku, będzie zatem wiązało się z powstaniem obowiązku ubezpieczenia w ZUS-ie, co może być bardziej kosztowne dla pracodawców niż samo odprowadzenie PIT od umowy cywilnoprawnej.

Można śmiało wysnuć wniosek, że zatrudnienie młodych pracownika na podstawie umowy o pracę, mimo zerowego PIT-u, może być ekonomicznie nieopłacalne dla pracodawcy.

Zapowiadane zmiany miałyby wejść w życie już 1 października 2019 r. i mają mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 października 2019 roku. Przy czym skorzystanie z ulgi będzie miało miejsce dopiero przy rozliczeniu PIT za cały rok. Tak więc od wynagrodzenia wypłaconego w 2019 roku podatek będzie nadal naliczany. Zwolnienie z tego obowiązku nastąpi dopiero w 2020 roku.Dowiedz się o innych planowanych zmianach w PIT! Koniecznie zajrzyj do artykułu: Niższa stawka PIT dla przedsiębiorców.

Wyższe koszty uzyskania przychodów w umowach o pracę od 2020 roku!

Oprócz zmian dotyczących zerowego PIT-u za zatrudnienie młodych pracowników zwiększy się wysokość kosztów uzyskania przychodów. Jak wskazuje Pani Minister:

To jest dwukrotny wzrost. One nie były waloryzowane od 2008 roku. Te zmiany zaczną obowiązywać od 2020 roku.
Wprowadzane zmiany dotyczące kosztów uzyskania przychodów pracowników nie będą mieć negatywnego wpływu na pracodawcę. Przy czym zmiany w wysokości KUP na pewno przyczynią się do uatrakcyjnienia ofert pracy, w związku z tym, że pensje będą przez to wyższe. Jedn etatowcy zamiast 1335 zł będą mogli od podstawy opodatkowania odliczyć 3000 zł. Natomiast w przypadku osób dojeżdżających do pracy (jednoetatowiec) wartość KUP wzrośnie do kwoty 3600 zł.

W poniższej tabeli porównana jest zmiana wysokości KUP w skali rocznej w stosunku do różnych wariantów zatrudnienia:

KUP do końca 2019 roku KUP od 2020 roku

1335 zł (jednoetatowcy)
3000 zł (jednoetatowcy)
2002,05 zł (wieloetatowcy) 4500 zł (wieloetatowcy)
1668,72 zł (jednoetatowcy, dojeżdżający) 2502,56 zł (wieloetatowcy, dojeżdżający)
3600 zł (jednoetatowcy, dojeżdżający)   5400 zł (wieloetatowcy, dojeżdżający)

To nie koniec zmian, jak wskazywane jest przez panią Minister:

To jest początek obniżania klina podatkowego. Liczę na to, że będzie on obniżany także w kolejnych latach, po wszystkich procesach wyborczych.
Jak wynika z ostatnio przedstawianych zmian, rząd planuje dołożyć wszelkich starań, aby jak najwięcej osób pracowało na umowę o pracę.