0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zerowy PIT w miesiącu ukończenia 26 lat - jak wygląda rozliczenie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zerowy PIT to ukłon rządu w stronę młodych osób – podstawowym celem tego rozwiązania jest próba zwiększenia dochodów pracowników, którzy dopiero rozpoczynają swoje doświadczenie na rynku pracy. Zerowy PIT podlega jednak ścisłym zasadom, do których zaliczamy chociażby kryterium wieku podatnika. Przedstawiamy zerowy PIT w miesiącu ukończenia 26 lat!

Praca a rozliczenie podatkowe

Wykonywanie pracy na podstawie jakiejkolwiek umowy (o pracę, o dzieło lub zlecenie) podlega obowiązkowi podatkowemu. Podobnie jest w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Podatek jest płacony od uzyskanego dochodu – stąd też nazwa podatek dochodowy. Do 1 sierpnia 2019 roku wiek podatnika nie miał w zasadzie żadnego znaczenia przy wypełnianiu obowiązku podatkowego w związku z wykonywaną pracą. Zasada była jedna – jeśli pracujesz legalnie i uzyskujesz dochód, musisz się z niego rozliczyć w następnym roku poprzez złożenie odpowiedniego formularza do właściwego urzędu skarbowego.

Początek sierpnia 2019 r. przyniósł jednak sporo zmian – rząd wprowadził wówczas zwolnienie podatkowe dla młodych osób, które osiągają pierwsze w swoim życiu dochody. Dzięki nowym przepisom wybrana grupa osób nie ma obowiązku składania i rozliczania deklaracji podatkowej – może w ten sposób zaoszczędzić część pieniędzy. Wcześniej byłyby one odciągane w związku z koniecznością opłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kto może skorzystać z PIT zero?

Ulga podatkowa dla młodych pracowników opiera się na podstawowym kryterium wieku – obowiązuje tylko te osoby, które uzyskują wynagrodzenie aż do ukończenia 26. roku życia.
Zwolnienie podatkowe dotyczy także pracy wykonywanej na podstawie:

  • stosunku pracy,
  • stosunku służbowego,
  • pracy nakładczej
  • spółdzielczego stosunku pracy,
  • umowy zlecenia,
  • praktyki absolwenckiej, stażu.

Wysokość otrzymywanego wynagrodzenia również ma istotny wpływ na możliwość skorzystania z omawianej ulgi. Pracownik ma prawo do zwolnienia pod warunkiem, że jego dochód nie przekroczy w całym roku 85 528 zł – każda kwota uzyskana powyżej tej wartości podlega już opodatkowaniu na zasadach ogólnych (w takim przypadku trzeba będzie złożyć PIT i rozliczyć się z urzędem skarbowym).

Warto jednak podkreślić, że kwota graniczna uprawniająca do skorzystania ze wskazanej ulgi podatkowej  wynosi 85 528,00 zł – ma to związek z tym że przepisy wprowadzające zwolnienie podatkowe.

Przykład 1.

Pracownik, który w 2023 r. ukończył 20 lat i osiągnął wynagrodzenie w łącznej kwocie 20 000 zł, nie zapłaci w ogóle podatku. Czy jest to poprawne?

Tak, mieści się w limicie 85 528,00 zł, od którego nie trzeba płacić podatku.

Przykład 2.

Pracownik, który w 2023 r. ukończył 20 lat i osiągnął wynagrodzenie w łącznej kwocie 95 000 zł, nie zapłaci podatku do kwoty 85 528,00 zł. Czy jest to poprawne?

Tak, w zeznaniu rocznym będzie jednak musiał rozliczyć się z urzędem skarbowym w zakresie kwoty 9 472,00 zł.

Warto pamiętać, że limit 85 528 zł jest niezależny od ilości wynagrodzeń otrzymywanych przez pracownika. Innymi słowy, jeśli dana osoba jest zatrudniona na podstawie kilku różnych umów u różnych pracodawców/ zleceniodawców, to sama musi uważać na łączną wysokość wynagrodzenia uzyskanego w danym roku podatkowym. Jeśli przekroczony zostanie limit kwotowy, PIT zero nie będzie obowiązywał w pełnej wysokości.

Przychody są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) maksymalnie do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.

Zerowy PIT w miesiącu ukończenia 26 lat

Jeśli pracownik nie ukończy w ciągu roku podatkowego 26 lat, to w zasadzie nie mamy problemu z zastosowaniem omawianego zwolnienia (musimy przy tym cały czas pamiętać o granicy kwotowej ulgi podatkowej).

Co jednak jeśli zatrudniony będzie obchodził 26. urodziny w środku roku kalendarzowego? Takie sprawy nie będą należały do rzadkości – już teraz pewna część płatników zastanawia się, w jaki sposób młody pracownik mógłby skorzystać z przedmiotowej ulgi podatkowej.

Stanowisko w powyższej sprawie zajął resort finansów. Według oficjalnej interpretacji, w całej sprawie największe znaczenie będzie miała data przelewu wynagrodzenia na rzecz pracownika, który będzie kończył 26 lat.

Jeśli wypłata pieniędzy nastąpi przed dniem urodzin takiej osoby, to będzie można skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Taka zasada znajdzie zastosowanie także wtedy, gdy przelew z wynagrodzeniem od pracodawcy zostanie wysłany do zatrudnionego dokładnie w dniu jego 26. urodzin.

Jeśli jednak pieniądze zostaną wysłane chociażby dzień po urodzinach pracownika, prawo do zwolnienia podatkowego niestety przepada, a płatnik będzie musiał potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od wypłacanej pensji.

Oczywiście wynagrodzenie pobierane do miesiąca, w którym pracownik ukończy 26 lat, będzie rozliczane wraz z ulgą podatkową. Zerowy PIT nie będzie działał dla takiej osoby dopiero z chwilą przekroczenia granicy wiekowej, która uprawnia do skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

Przykład 3.

Pracownik kończy 26 lat dokładnie 12 lipca 2023 roku i jest zatrudniony wyłącznie u jednego pracodawcy. Do kiedy może skorzystać ze zwolnienia z podatku?

Od 1 stycznia do 12 lipca 2023 r. pracownikowi przysługuje prawo do skorzystania z PIT zero. Jeśli wynagrodzenie za lipiec zostanie przelane przez pracodawcę do dnia 12 lipca (włącznie z tym dniem), to także i za ten miesiąc będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Jeśli jednak wynagrodzenie lipcowe zostanie wysłane na jego konto 13 lipca lub później, prawo do ulgi z tytułu PIT zero wygasa.

Zerowy PIT – czy warto?

Zadaniem ulgi "Bez PIT dla młodych" jest zachęcenie młodych osób do podejmowania legalnej pracy w Polsce i zdobywania doświadczenia w kraju. Jak widać, zastosowanie ulgi podatkowej względem młodych pracowników niesie ze sobą korzyści finansowe – im większe zarobki, tym większy zysk (pod warunkiem, że nie przekroczymy kwoty granicznej uprawniającej nas do skorzystania z tej ulgi).

Zerowy PIT w miesiącu ukończenia 26 lat przez pracownika jest możliwy do wykorzystania, pod warunkiem, że przelew z wynagrodzeniem wyjdzie od pracodawcy nie później, niż w dniu takich urodzin.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów