0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zgoda na newsletter - czy jest potrzebna?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Definicję newslettera możemy odnaleźć w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która definiuje informację handlową jako każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług. Wysyłając newsletter, w którym informujemy naszych klientów o nowym towarze, rozszerzeniu usług, czy zachęcamy do ponownych zakupów, czy też po prostu przypominając się o sobie w formie katalogu czy zaproszenia na stronę internetową, wysyłamy informację handlową. Czy zgoda na newsletter jest potrzebna? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

Firma, która chce wysyłać newsletter, musi uzyskać zgodę na wysyłanie informacji handlowych, czyli właśnie otrzymywanie newslettera. Najczęściej pozyskuje się ją poprzez:

  • wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera przy np. zakupie,
  • zgoda na otrzymywanie newslettera przy rejestracji konta,
  • zapisanie się do newslettera bezpośrednio na stronie internetowej, która to umożliwia.

Obowiązek otrzymania takiej zgody zakłada ustawa.

Newsletter a brak zgody klienta na otrzymywanie

Brak zgody na newsletter stanowi naruszenie prawa w świetle art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Dodatkowo naruszenie prawa w tym zakresie może być podstawą do wystąpienia z roszczeniami cywilnoprawnymi, co może wiązać się z kosztami. Jest to również czyn nieuczciwej konkurencji, co w znaczący sposób narusza interesy konsumentów. Wykroczenie to jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, a podstawę prawną do tego stanowi art. 24 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

Art. 24. 1. Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny.

2. Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Należy pamiętać, że newsletter ma być naszą reklamą i pomagać w prowadzeniu firmy. Nie ma automatycznie trafiać do spamu. Zgoda na newsletter musi być wyrażona w sposób świadomy i aktywny a klient ma możliwość a nie obowiązek jej wyrażenia. 

Niedopuszczalne jest:

  • uzależnienie zrealizowania zamówienia pod warunkiem zapisania się do newslettera,
  • połączenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych ze zgodną na otrzymywanie newslettera,
  • ukrycie np. w regulaminie informacji o tym, że logując się na stronie, automatycznie wyrażamy zgodę na newsletter,
  • wyrażenie zgody niejednoznacznie poprzez sformułowanie typu “wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą”,
  • automatyczne zaznaczanie “wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera” - zgoda na newsletter powinna być aktywna - to klient powinien zaznaczyć odpowiednią rubrykę z tekstem zgody na  newsletter, a nie tylko ją zaakceptować.

Konsekwencje wysyłania newslettera bez zgody klienta

Wysyłanie wiadomości mailowej z prośbą o wyrażenie zgody na newsletter może być zgłoszone jako spam. Konsumentów chroni ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której celem jest dbanie o prywatność potencjalnych odbiorców informacji. Dlatego też nie można pozyskiwać w ten sposób zgody.

Zgoda na newsletter - w jaki sposób klient może ją cofnąć?

W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych adres e-mail jest daną osobową, na której przetwarzanie właściciel musi wyrazić zgodę. Według ustawy o ochronie danych osobowych jest nią:

Art. 7. 5)"(...) oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści;  zgoda może być odwołana w każdym czasie (...)" 

Zgoda na newsletter może być odwołana w każdym momencie. W praktyce oznacza to kolejne wyrażenie woli o chęci zaprzestania otrzymywania newslettera. Istnieje wiele możliwości realizacji tego punktu. Strony internetowe wychodzą konsumentom naprzeciw, umieszczając aktywny link najczęściej w stopce maila, który przekierowuje do odpowiedniego formularza do wypisania się z newslettera. Zgoda na newsletter może też zostać cofnięta przez wysłanie maila zwrotnego o treści “nie” lub “wypisz z newslettera”.

Jeżeli jednak nie ma możliwości wypisania się z newslettera w tak prosty sposób, należy pamiętać, że administrator danych osobowych ma obowiązek zarejestrowania się w GIODO. Spoczywa na nim również obowiązek poinformowania o adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku, gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu zamieszkania oraz imieniu i nazwisku. Umożliwi to wypisanie się z newslettera telefonicznie lub przez pismo na adres korespondencyjny administratora danych.

Warto pamiętać, że to konsument może wystąpić z wnioskiem o ściganie wykroczenia, którym będzie wysyłanie niechcianego newslettera. Natomiast po stronie podmiotu będzie leżało udowodnienie, że wyrażono chęć na otrzymywanie wiadomości drogą mailową i udowodnienie, że klient z niej nie zrezygnował.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów