0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Udostępnianie zdjęć w celach komercyjnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Profil marki w mediach społecznościowych to powszechnie znany i ceniony sposób na promowanie jej i rozpowszechnianie wiedzy o niej w sieci. Ciekawym akcentem i urozmaiceniem treści na firmowym fanpage’u są materiały pochodzące z kont innych użytkowników i udostępnione na wallu marki. Jednak nie każde zdjęcie czy obrazek możemy opublikować na naszym profilu. W jakich sytuacjach udostępnianie zdjęć w celach komercyjnych jest zabronione? Odpowiadamy poniżej.

Udostępnianie zdjęć na portalach społecznościowych  

Na jakich zasadach odbywa się udostępnianie zdjęć na portalach społecznościowych? Każdy z nich kieruje się własnym regulaminem. Możemy omówić ten proces na przykładzie Facebooka - z pewnością najpopularniejszego medium społecznościowego.  

Rejestrując się na Facebooku, akceptujemy wszystkie zapisy jego regulaminu, także te dotyczące zdjęć. Dlatego też z chwilą umieszczenia zdjęcia na profilu, udzielamy portalowi licencji na korzystanie z niego i w pewnej części zrzekamy się praw do niego. Dlatego też inni użytkownicy mogą udostępniać je na swoich profilach. Takie rozwiązanie jest zgodne z polityką Facebooka, ale także z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - kliknięcie przycisku “Udostępnij” niejako wymusza automatyczne podpisanie zdjęcia, a więc wskazanie jego autora.  

Ważne jest jednak, by udostępnienie nie naruszało wizerunku użytkowników portalu społecznościowego - jeżeli zatem na fotografii widnieje osoba prywatna i jest na niej utrwalona w taki sposób, że może zostać rozpoznana, musimy uzyskać jej wyraźną zgodę (najlepiej na piśmie), aby móc udostępnić zdjęcie.

W dwóch przypadkach nie musimy ubiegać się o zgodę widniejącej na zdjęciu osoby:

  • jeśli stanowi ona część większej zbiorowości,

  • jeśli jest to osoba publiczna, uwieczniona przy okazji pełnienia obowiązków służbowych.

Udostępnianie zdjęć w celach komercyjnych

Jeżeli chodzi o udostępnianie zdjęć w celach komercyjnych, najczęściej reklamowych, nie istnieje jednoznaczne stanowisko. Według niektórych źródeł powinno być ono traktowane dokładnie tak samo jak udostępnianie fotografii w celach prywatnych, inne natomiast wskazują, że jest to czynność ściśle związana z działalnością przedsiębiorstwa i pozwalająca pozyskać mu nowych klientów, w związku z tym powinna być traktowana nieco inaczej.  

To drugie stanowisko można poprzeć klauzulami generalnymi, zawartymi w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  - dobre obyczaje, interes innego przedsiębiorcy i innego klienta. Mówi o nich art. 3 wymienionego aktu prawnego: "Czynem nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji jest dzia­ła­nie sprzeczne z pra­wem lub do­brymi oby­cza­jami, je­żeli za­graża lub na­ru­sza in­te­res in­nego przed­się­biorcy lub klienta."

Udostępnienie zdjęcia innego użytkownika bez uzyskania jego zgody, a także w kontekście, który sugeruje, że osoba widniejąca na zdjęciu świadomie bierze udział w akcji promocyjnej marki prowadzącej fanpage, może naruszyć zarówno jej dobra osobiste, jak i narazić na szwank interesy innych przedsiębiorców.  

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów