0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wysyłka faktur elektronicznych - czy konieczna jest zgoda odbiorcy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy sprzedawca ma obowiązek pytać o zgodę na wysyłanie faktur drogą elektroniczną nabywcę oddzielnym pismem? Czy wystarczające jest umieszczenie odpowiedniej adnotacji o fakturach elektronicznych w regulaminie świadczenia usług? Jak powinna przebiegać wysyłka faktur elektronicznych?

Piotr, Radom

 

Wysyłka faktur elektronicznych powinna być poprzedzona akceptacją tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę, ale przepisy ustawy o VAT nie wymagają pytania o zgodę w jakimś odrębnym piśmie. Wystarczający może być fakt, że kontrahent daną fakturę przyjmie i nie będzie kwestionował tej formy jej dostarczenia. Stąd w takim przypadku nie ma potrzeby uzyskiwania zgody na dostarczanie faktur w formie elektronicznej, w szczególności z tego względu, że kontrahent zaakceptował regulamin świadczenia usług, w którym jest o tym mowa i który stanowi integralną część umowy.

Należy również podkreślić, że warunkiem tego, by fakturę elektroniczną uznać za dokument księgowy, na podstawie którego można dokonać odliczenia VAT, konieczne jest jej przesłanie lub udostępnienie w sposób i formie, która zapewnia autentyczność, integralność i czytelność.

Wysyłka faktur elektronicznych w systemie wfirma.pl

System wfirma.pl umożliwia wysyłkę e-faktur w postaci linku przenoszącego nabywcę do bezpiecznego panelu klienta.

Funkcję bezpiecznej e-faktury można włączyć w zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » WYSYŁKA WIADOMOŚCI » WYSYŁKA WIADOMOŚCI E-MAIL, poprzez zaznaczenie opcji “Dołącz odnośnik do faktury”. W polu Udostępniaj faktury należy wybrać: WSZYSTKIE.

Faktura otrzymana drogą elektroniczną

Po wystawieniu faktury w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, należy kliknąć w jej numer wówczas pojawi okno zawierające jej szczegóły oraz Odsyłacz, który po przekazaniu nabywcy (niezalogowanego w systemie wfirma.pl) , przekieruje go do panelu klienta.

Faktura otrzymana drogą elektroniczną

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów