0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ile kosztuje założenie firmy - niezbędne informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie panuje przekonanie, iż żeby coś osiągnąć oraz zyskać stabilizację finansową, najlepszym rozwiązaniem jest założenie firmy. Rzeczywistość potwierdza ten pogląd, ponieważ większość osób, które dorobiły się czegoś w życiu, to przedsiębiorcy, którzy zaczynali od podjęcia decyzji o “przejściu na swoje”. Bez względu na to, czy motywacją do stworzenia własnej firmy są marzenia, konieczność, czy też ciekawość, każdy startujący biznesmen już na samym początku musi podjąć kilka ważnych decyzji, od których będzie zależał koszt założenia działalności. Ile kosztuje założenie firmy?

Przedmiot i forma prawna 

Na starcie przyszły przedsiębiorca musi podjąć decyzję dotyczącą przedmiotu swojego biznesu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż rejestracji może podlegać legalna działalność, której przedmiot jest zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności. Jest to ważna decyzja, ponieważ od niej często zależą m.in. forma prawna oraz to, czy konieczne będzie zarejestrowanie jako czynny lub zwolniony podatnik VAT, ale o tym później.

Jeżeli chodzi o formę prawną działalności - do wyboru jest jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka. Przy firmie prowadzonej na większą skalę, wybór częściej pada na drugą z wymienionych form. Jednoosobowa działalność natomiast jest klasycznym modelem prowadzenia własnej firmy - właściciel sam jest sobie szefem, dokonuje rozliczeń podatkowych, odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy.

Działalność w formie spółki wybierana jest wówczas, gdy do prowadzenia firmy chętnych jest więcej niż jedna osoba. Dostępne są spółka cywilna lub jedna z wymienionych w Kodeksie spółek handlowych - jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna.

Możliwa jest również zmiana formy działalności już w trakcie jej prowadzenia, jednak warto już na wstępie zorientować się, co będzie bardziej opłacalne, żeby uniknąć zbędnych formalności i problemów. W niniejszym artykule skupimy się na kosztach założenia firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Koszt: 0 zł

Rejestracja firmy

Zarejestrowanie własnej firmy nie jest trudne - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne jest wpisanie jej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Następuje to przez wypełnienie formularza CEIDG-1, który jednocześnie stanowi wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do naczelnika urzędu skarbowego (NIP), oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wniosek ten stanowi także zgłoszenie lub zmianę zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej odbywa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego i jest całkowicie darmowy. Jedyny wymóg podczas składania wniosku to podpis. Może być on:

  • elektroniczny (do zakupienia w jednej z pięciu zajmujących się tym firm),
  • przy pomocy tzw. „profilu zaufanego” - profil taki można założyć na stronie www.epuap.gov.pl – wymaga to jednorazowej wizyty w urzędzie w celu potwierdzenia, usługa jest bezpłatna,
  • własnoręczny i osobiście złożony w urzędzie gminy.

Istnieje także możliwość podpisania wniosku ręcznie i wysłania listem poleconym, jednak wówczas podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Dla porównania, w przypadku spółek prawa handlowego niezbędne jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - koszt takiej operacji to 500 zł opłaty sądowej oraz 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Koszt: 0 zł

Założenie firmy a kwestia podatku od towarów i usług

Przedsiębiorcy, którzy chcą (lub muszą) być podatnikami VAT są zobowiązani złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R. Obowiązek ten dotyczy również podatników VAT-u unijnego.

 

Ważne

Do końca 2014 roku za wydanie potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego naczelnik urzędu skarbowego pobiera opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Od 2015 roku rejestracja dla celów VAT jest bezpłatna. Dodatkowo został zniesiony obowiązek uzyskania  potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego. Jednak, gdy przedsiębiorca będzie chciał wystąpić z wnioskiem o wydanie takiego potwierdzenia będzie zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł. 

Koszt: 0 zł

Zgłoszenie do ubezpieczenia

Mimo wypełnienia wspomnianego już wniosku CEIDG-1, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć dodatkową wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wynika to faktu, iż wspomniany formularz służy do rejestracji właściciela firmy jako płatnika składek ZUS, za jego pomocą nie dokonuje się jednak rejestracji jako ubezpieczonego. W tym celu przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć:

  • ZUS ZUA - jeżeli będzie opłacać zarówno składki ZUS, jak i zdrowotne,

  • ZUS ZZA - jeżeli będzie opłacać wyłącznie składki zdrowotne (przez wzgląd na zbieg świadczeń, np. z tytułu równoczesnej pracy na etacie).

Zgłoszenia do ZUS dokonać należy najpóźniej w terminie 7 dni od daty zarejestrowania działalności gospodarczej. Termin ten obejmuje zarówno dni pracujące, jak i niepracujące. Jeżeli kończyłby się w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zgłoszenia dokonać można następnego dnia roboczego.

Wymienione czynności nie wymagają uiszczenia żadnych dodatkowych opłat.

Koszt: 0 zł

Działalność reglamentowana

Może okazać się, że wybrany przedmiot działalności objęty jest obowiązkiem uzyskania licencji, koncesji czy też wpisu do rejestru działalności regulowanej, które wydają organy państwowe. Są to tzw. działalności reglamentowane, przy których należy liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów za wydanie odpowiedniego pozwolenia.

Przykładem działalności reglamentowanej jest posiadanie taksówki lub sklepu sprzedającego napoje alkoholowe.

Koszt: w zależności od rodzaju działalności

Dodatkowe pozwolenia i zaświadczenia

Warto pamiętać o tym, że w przypadku każdej wizyty w urzędzie skarbowym, w celu wydania jakiejkolwiek dodatkowej zgody lub zaświadczenia (np. o niekaralności) przedsiębiorca będzie zobowiązany wnieść odpowiedniej wielkości opłatę skarbową.

Przymierzając się do założenia firmy warto już na samym początku zorientować się, jakie czynności na gruncie prawnym i podatkowym będą konieczne, co należy wykonać najpierw, na co trzeba uzyskać zgodę, czy potrzebne będzie uzyskanie zaświadczenia, licencji etc. Pomoc w tej kwestii niesie portal e-harmonogram.pl, który pomoże przyszłemu przedsiębiorcy w zaplanowaniu ścieżki formalno-prawnej oraz oszacowaniu kosztów założenia konkretnej działalności.

Koszt: 30-50 zł (za zgodę/zaświadczenie)

Firmowa pieczątka

Mimo iż polskie przepisy nie wymagają od przedsiębiorców pieczątki, jednak zdecydowana większość firm decyduje się na jej wyrobienie już na samym początku. Często okazuje się ona bowiem niezbędna do prowadzenia działalności lub wymagana przez kontrahentów. Warto zaopatrzyć firmę w pieczątkę, tym bardziej, że nie jest to wysoki koszt - nie powinien wynosić więcej niż 30 zł.

Koszt: 30 zł

Firmowe konto bankowe

Każdy przedsiębiorca musi posiadać konto bankowe - jest ono niezbędne choćby do rozliczeń z urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy prawa nie wymagają jednak posiadania specjalnego konta rozliczeniowego. Przedsiębiorca może korzystać z prywatnego rachunku, jednak (w zależności od liczby firmowych transakcji) warto rozważyć, co będzie rozwiązaniem wygodniejszym. Każde z nich posiada bowiem określone zalety i wady i to od przedsiębiorcy zależy, na które się zdecyduje.

Korzystanie z prywatnego rachunku bankowego to z pewnością oszczędność pieniędzy. Założenie specjalnego konta firmowego wiąże się z poniesieniem dodatkowych opłat - od kilku do kilkunastu złotych (chociaż dostępne są również oferty darmowego otwarcia rachunku dla przedsiębiorstwa). Również samo utrzymanie konta prywatnego jest tańsze od firmowego - w drugim przypadku należy liczyć się z kosztami w wysokości od 30 do nawet 200 zł miesięcznie. Jednak takie rozwiązanie pozwala na klarowne rozliczenia z kontrahentami - transakcje prywatne nie mieszają się z firmowymi, co może okazać się szczególnie ważne w trakcie kontroli skarbowej.

Koszt: 0-200 zł (w zależności od oferty banku)

Inne dodatkowe opłaty i wydatki

Oczywiście w zależności od tego, na jaką działalność zdecyduje się przedsiębiorca, czy posiada odpowiednie zaplecze lokalowe oraz sprzętowe, założenie firmy będzie wiązało się z kosztami na różnym poziomie. Wymienione wyżej opłaty wynikają z przepisów ustaw lub prawa zwyczajowego (np. pieczątka). Jednak przedsiębiorca powinien liczyć się z koniecznością poniesienia innych kosztów, związanych choćby z zakupem lub wynajęciem lokalu, kosztami księgowości, kosztami zakupu maszyn i urządzeń oraz innych niezbędnych materiałów biurowych.

Zdarzają się również sytuacje, gdy przedsiębiorca nabywa towary do zakładanej firmy jeszcze przed jej zarejestrowaniem. Jest to dodatkowy koszt, który będzie wymagała sporządzenia remanentu początkowego.

Koszt: w zależności od potrzeb

Podsumowując, koszt założenia firmy zależy od wielu czynników, jednak podstawowe czynności, jakie zobowiązany jest wykonać przyszły przedsiębiorca, nie są obarczone bardzo wysokimi opłatami (jedyny koszt rejestracji “zwykłej” działalności dotyczy rejestracji na potrzeby VAT). Możliwe jest zatem założenie firmy bez ponoszenia żadnych kosztów. Warto również zaznaczyć, iż wszystkie wydatki związane z zakładaniem firmy będą stanowiły koszty uzyskania przychodu, które (w zależności od wybranej formy opodatkowania) przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od dochodu, pomniejszając w ten sposób podstawę opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów