Poradnik Przedsiębiorcy

Ile kosztuje założenie firmy - niezbędne informacje

Obecnie panuje przekonanie, iż żeby coś osiągnąć oraz zyskać stabilizację finansową, najlepszym rozwiązaniem jest założenie firmy. Rzeczywistość potwierdza ten pogląd, ponieważ większość osób, które dorobiły się czegoś w życiu, to przedsiębiorcy, którzy zaczynali od podjęcia decyzji o “przejściu na swoje”. Bez względu na to, czy motywacją do stworzenia własnej firmy są marzenia, konieczność, czy też ciekawość, każdy startujący biznesmen już na samym początku musi podjąć kilka ważnych decyzji, od których będzie zależał koszt założenia działalności. Ile kosztuje założenie firmy?

Przedmiot i forma prawna 

Na starcie przyszły przedsiębiorca musi podjąć decyzję dotyczącą przedmiotu swojego biznesu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż rejestracji może podlegać legalna działalność, której przedmiot jest zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności. Jest to ważna decyzja, ponieważ od niej często zależą m.in. forma prawna oraz to, czy konieczne będzie zarejestrowanie jako czynny lub zwolniony podatnik VAT, ale o tym później.

Jeżeli chodzi o formę prawną działalności - do wyboru jest jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka. Przy firmie prowadzonej na większą skalę, wybór częściej pada na drugą z wymienionych form. Jednoosobowa działalność natomiast jest klasycznym modelem prowadzenia własnej firmy - właściciel sam jest sobie szefem, dokonuje rozliczeń podatkowych, odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy.

Działalność w formie spółki wybierana jest wówczas, gdy do prowadzenia firmy chętnych jest więcej niż jedna osoba. Dostępne są spółka cywilna lub jedna z wymienionych w Kodeksie spółek handlowych - jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna.

Możliwa jest również zmiana formy działalności już w trakcie jej prowadzenia, jednak warto już na wstępie zorientować się, co będzie bardziej opłacalne, żeby uniknąć zbędnych formalności i problemów. W niniejszym artykule skupimy się na kosztach założenia firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Koszt: 0 zł

Rejestracja firmy

Zarejestrowanie własnej firmy nie jest trudne - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne jest wpisanie jej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Następuje to przez wypełnienie formularza CEIDG-1, który jednocześnie stanowi wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do naczelnika urzędu skarbowego (NIP), oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wniosek ten stanowi także zgłoszenie lub zmianę zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej odbywa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego i jest całkowicie darmowy. Jedyny wymóg podczas składania wniosku to podpis. Może być on:

  • elektroniczny (do zakupienia w jednej z pięciu zajmujących się tym firm),
  • przy pomocy tzw. „profilu zaufanego” - profil taki można założyć na stronie www.epuap.gov.pl – wymaga to jednorazowej wizyty w urzędzie w celu potwierdzenia, usługa jest bezpłatna,
  • własnoręczny i osobiście złożony w urzędzie gminy.

Istnieje także możliwość podpisania wniosku ręcznie i wysłania listem poleconym, jednak wówczas podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Dla porównania, w przypadku spółek prawa handlowego niezbędne jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - koszt takiej operacji to 500 zł opłaty sądowej oraz 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Koszt: 0 zł

Założenie firmy a kwestia podatku od towarów i usług

Przedsiębiorcy, którzy chcą (lub muszą) być podatnikami VAT są zobowiązani złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R. Obowiązek ten dotyczy również podatników VAT-u unijnego.

 

Ważne

Do końca 2014 roku za wydanie potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego naczelnik urzędu skarbowego pobiera opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Od 2015 roku rejestracja dla celów VAT jest bezpłatna. Dodatkowo został zniesiony obowiązek uzyskania  potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego. Jednak, gdy przedsiębiorca będzie chciał wystąpić z wnioskiem o wydanie takiego potwierdzenia będzie zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł. 

Koszt: 0 zł