0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązek wystawienia paragonu, nawet gdy klient żąda faktury

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jeśli przedsiębiorca nie korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej, co do zasady zobowiązany jest ewidencjonować za jej pomocą każdą sprzedaż dokonaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Co w sytuacji, gdy klient indywidualny zażąda faktury? Czy przedsiębiorca ma wówczas obowiązek wystawienia paragonu?

Obowiązek wystawiania faktury do paragonu

Obowiązek wystawienia faktury do sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej pojawia się w momencie, gdy klient zgłosi chęć jej otrzymania w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła dostawa towaru lub wykonanie usługi bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT podatnik ma wówczas obowiązek spełnić żądanie klienta:

  • nie później niż 15. dnia kolejnego miesiąca, jeżeli zgłoszenie miało miejsce do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty

  • nie później niż do 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Jeżeli klient zażąda wystawienia faktury po upływie 3 miesięcy sprzedawca może, lecz nie musi wystawić faktury na żądanie nabywcy.

Obowiązek wystawienia paragonu

Należy jednak pamiętać, że wystawienie klientowi indywidualnemu faktury nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku zaewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej - w takiej sytuacji podatnik nadal ma obowiązek wystawienia paragonu. Na żądanie nabywcy przedsiębiorca wystawia tzw. fakturę do paragonu, która nie jest księgowana do żadnych ewidencji. W pierwszej kolejności przedsiębiorca zawsze zobowiązany jest nabić sprzedaż na kasę fiskalną, a dopiero później może wystawić klientowi fakturę. Pod swoją kopię faktury przedsiębiorca powinien podpiąć paragon fiskalny oraz przechowywać w dokumentacji firmowej.

Każdy przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinien zatem pamiętać, że w pierwszej kolejności należy nabić sprzedaż na kasę fiskalną, a dopiero później wystawić fakturę na żądanie nabywcy.

Faktura do paragonu w JPK_V7

W związku z wejściem w życie nowego pliku JPK_V7 od 1 października 2020 r. podatnicy VAT czynni zostali objęci dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi, m.in. koniecznością stosowania symbolów i oznaczeń wobec dokumentów sprzedaży i zakupu. W ramach nowej struktury faktura do paragonów podlega ujęciu jedynie w części ewidencyjnej pliku o dodatkowym oznaczeniem FP. Ujęcie faktury jedynie w części ewidencyjnej powoduje, że nie jest ona wykazywana wartościowo w pliku i nie ma wpływu na kwoty łaczne dotyczące podatku należnego. Przychód z kasy podlega zatem ujęciu na podstawie łącznego raportu okresowego. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów